O Nas

Naszym celem jest transfer do gospodarki wyników badań naukowych i prac rozwojowych prowadzonych w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej.

Centrum Transferu Wiedzy powstało w 2013 roku. Od strony prawnej ma formę spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, której jedynym udziałowcem jest Akademia reprezentowana przez Rektor dr hab. Barbarę Marcinkowską, prof. APS.


Nasza Misja

Wprowadzamy na rynek oraz rekomendujemy najwyższej jakości rozwiązania, produkty i usługi wpływające na poprawę jakości życia osób wymagających wsparcia ze względu na stan zdrowia oraz ze względu na potrzeby rozwojowe, edukacyjne.

Działamy na rzecz społecznego włączenia (inkluzji społecznej).


Zarząd:

 • dr hab. Danuta Uryga, prof. APS - prezeska
 • dr Małgorzata Korko - członkini zarządu
 • mgr Piotr Brak - członek zarządu

Centrum Transferu Wiedzy APS jest otwarte na propozycje i współpracę z członkiniami i członkami Społeczności Akademii: kadry dydaktyczno-naukowej, studentów i studentki, absolwentów i absolwentki, jak i na współpracę z podmiotami zewnętrznymi. 

Zapraszamy do kontaktu oraz obserwowania naszych bieżących działań.

Co oferujemy

Centrum Transferu Wiedzy APS oferuje:

 • ekspertyzy i doradztwo,
 • kursy i szkolenia,
 • certyfikat jakości Centrum Transferu Wiedzy Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej dla firm, które chcą potwierdzić najwyższą jakość i przydatność swoich produktów i usług dla dzieci i młodzieży wymagających wsparcia ze względu na potrzeby rozwojowe i/lub edukacyjne oraz dla osób czasowo lub na stałe wymagających wsparcia ze względu na stan zdrowia.

Dla kogo

Naszą ofertę kierujemy do: 

 • sektora prywatnego, w tym przede wszystkim firm adresujących usługi i produkty do osób wymagających czasowo lub stałego wsparcia ze względu na potrzeby rozwojowe, edukacyjne czy też stan zdrowia, w tym osoby starsze, dzieci i dorosłych z niepełnosprawnościami;
 • sektora publicznego - administracji rządowej i samorządowej, instytucji edukacyjnych, wychowawczo-opiekuńczych;
 • sektora pozarządowego - organizacji społecznych, w tym szczególnie do stowarzyszeń i fundacji działajacych na rzecz edukacji, dzieci i młodzieży,  a także osób narażonych na marginalizację i wykluczenie;
 • projektantów i projektantek designu włączającego;
 • rodziców, opiekunów i opiekunek;
 • nauczycieli i nauczycielek, wychowawców i wychowawczyń.