Projekty w trakcie realizacji

Projekty w trakcie realizacji:

Wirtualne Muzeum Marii Grzegorzewskiej link do strony

Kierownik Projektu dr hab. Ewa Kulesza, prof. APS

Zielony plecak szkolny dla klimatu Ziemi link do strony

Kierownik projektu: dr Anna Mikler – Chwastek

Trening orientacji przestrzennej dla osób niewidomych i słabowidzących (TOPON) link do strony

Koordynator projektu z APS: dr Kamila Miler-Zdanowska

projekt międzynarodowy Greencoin link do strony

kierownik projektu z ramienia APS: dr inż. Ewa Duda

projekt międzynarodowy GREENHEAT link do strony

kierownik projektu z ramienia APS: dr inż. Ewa Duda

projekt międzynarodowy SmartFood link do strony

kierownik projektu z ramienia APS: dr inż. Ewa Dudaprojekt międzynarodowy IMPRESA link do strony

kierownik projektu z ramienia APS: dr Magdalena RowickaW nowe 100-lecie APS nowe do100sowania” link do strony

Kierownik projektu: mgr Mariusz Fila

"Mistrzowie dydaktyki" link do strony

Koordynator projektu: mgr inż. Małgorzata Kamińska

"Mistrzowie dydaktyki" - wdrożenie metody tutoringu do praktyki uczelnianej link do strony

Zespół ds. wdrożenia tutoringu powołany Zarządzeniem nr 69/2020 Rektora APS z dnia 9 listopada 2020r. oraz Zarządzeniem 162/2021 Rektora APS z dnia 9 marca 2021r.


dr Monika Czyżewska
dr Ewa Duda
dr hab. Anna Perkowska-Klejman, prof. APS
dr Karolina Konopka
dr Monika Masłoń

dr Edyta Zawadzka
mgr inż. Małgorzata Kamińska

Projekty międzynarodowe w Katedrze UNESCO im. Janusza Korczaka