Ewaluacja 2022

Ustawa z dnia 20 lipca 2018r.-Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 lutego 2019r. w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 31 lipca 2020r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 września 2018r. w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych

Przewodnik EWALUACJA JAKOŚCI DZIAŁALNOŚCI NAUKOWEJ

Klasyfikacja działalności naukowej zgodna z Ustawą 2.0

Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 września 2020r. w sprawie wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe

 

WYKAZ CZASOPISM I RECENZOWANYCH MATERIAŁÓW Z KONFERENCJI MIĘDZYNARODOWYCH

Najnowsza lista z dnia 09.02.2021r. i z dnia 18.02.2021 wykazu MEiN wraz z punktacją i przypisanymi czasopismom dyscyplinami:

Komunikat Ministra Edukacji i Nauki z dnia 9 lutego 2021 roku w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych

Komunikat Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18.02.2021 roku o zmianie i sprostowaniu komunikatu w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych

 

Scalony wykaz czasopism

Scalony wykaz czasopism i materiałów konferencyjnych

UWAGA!

Od 01 stycznia 2020 roku pracownicy Biblioteki będą wprowadzać do Bazy Wiedzy APS dane o publikacjach.

Więcej informacji w komunikacie dotyczącym wprowadzania dorobku podlegającego ewaluacji do Bazy APS.