Erasmus+ pracownicy APS

 

Dokumenty niezbędne przy wyjeździe dydaktycznym:

1. Staff Mobility for Teaching-Mobility Agreement

2. Inne dokumenty zawierające zgodę strony przyjmującej

3. Dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego

4. Zgłoszenie na wyjazd dydaktyczny.

 

Dokumenty niezbędne przy wyjeździe szkoleniowym:

1. Staff Mobility for Training-Mobility Agreement

2. Inne dokumenty zawierające zgodę strony przyjmującej

3. Dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego

4. Zgłoszenie na wyjazd dydaktyczny.

 

Prosimy o zapoznanie się z KOMUNIKATEM NR 1/2021 z dnia 09 lutego 2021 roku dotyczącego warunków uczestniczenia pracowników APS w programie Erasmus+ w latach 2021/2022

Zarządzenie Rektora Akademii Pedagogiki Specjalnej z dnia 07 września 2020r. w sprawie realizacji programu Erasmus+ w semestrze zimowym w roku akademickim 2020/2021 wraz z załącznikiem

 

Staff Mobility for Teaching-Mobility Agreement

Staff Mobility for Training-Mobility Agreement

Zgłoszenie na wyjazd dydaktyczny w ramach Erasmus+

Uczelnie partnerskie

 

 

Kontakt

Koordynator Programu Erasmus+

mgr Katarzyna Kruś-Kubaszewska

kkrus@aps.edu.pl

 

Obsługa administracyjna

mgr Dominika Zińczuk

Biuro Obsługi Badań i Współpracy z Zagranicą

dzinczuk@aps.edu.pl