Zapiór Alina

Stanowisko:     asystent, pracownik dydaktyczny

Jednostka:       Instytut Pedagogiki, Zakład Metodologii i Pedagogiki Twórczości

E-mail:             azapior@aps.edu.pl

 

Kariera naukowa

 • 1985, magister socjologii, Wydział Filozofii i Socjologii, Uniwersytet Warszawski

 

Zainteresowania naukowe

 • metodologia badań społeczno-politycznych,
 • zasady statystycznego opracowania wyników badań,
 • ewolucja szkolnictwa niepublicznego w Polsce od czasu powstania do dnia dzisiejszego,
 • kształcenie uczniów zdolnych

 

Najważniejsze publikacje

 • (2010), Kariery zawodowe absolwentów APS- raport z badań, w: www.doskonalenie.aps.edu.pl
 • (2010), Przygotowanie zawodowe absolwentów APS- raport z badań, w: www.doskonalenie.aps.edu.pl
 • (2008), Historia szkolnictwa niepublicznego w Polsce- w stronę pedagogiki zdolności, w: J. Łaszczyk, M. Jabłonowska (red.), “Uczeń zdolny wyzwaniem dla współczesnej edukacji”, Wydawnictwo APS, Warszawa,
 • (2005), Stałość tymczasowości, w: red A. Góralski „Materiały pokonferencyjne”,  Wydawnictwo PTU Warszawa,
 • (2004), Pedagogika dialogu - z doświadczeń koordynatora, w: J. Łaszczyk (red.), „Pedagogika Twórczości i Dialogu”, Wydawnictwo Univeritas Rediviva, Warszawa,
 • (2001), Jak „staje się” program pedagogiki zdolności w APS, w: J. Łaszczyk (red.), „Uzdolnienia intelektualne i twórcze. Teoria. Diagnozy. Metodyki”,  Wydawnictwo Univeritas Rediviva Warszawa
 • (1995), Wykorzystanie pracowni komputerowych w najmłodszych klasach warszawskich szkół podstawowych- stan obecny i oczekiwania, w: „Informatyka w szkole IX” Kielce 1995

 

Projekty badawcze

 • Nauczanie początkowe wspomagane komputerem,
 • Wykorzystanie pracowni komputerowych w najmłodszych klasach warszawskich szkół podstawowych (w ramach projektu “ Zasada doboru przypadków kluczowych”),
 • Nowatorstwo pedagogiczne w niepublicznych szkołach podstawowych i klasach autorskich szkół publicznych w Warszawie i okolicach,
 • Nieformalne kształty pedagogiki zdolności,
 • Ewolucja celów dydaktyczno - wychowawczych w niepublicznych szkołach podstawowych,
 • Kształcenie pedagogów zdolności realizowane jako edukacja zdalna,
 • Kariery zawodowe absolwentów APS oraz Przygotowanie zawodowe absolwentów APS (w ramach projektu “Kompleksowy program doskonalenia potencjału dydaktycznego i organizacyjnego APS”),
 • Badanie zasobów i potencjału kształcenia e-learningowego pracowników socjalnych

Wymienione wyżej to samodzielne badania od fazy planowania, przez konstrukcję narzędzi badawczych i fazę realizacji, po raporty końcowe.

 

Współpraca międzynarodowa

 • Konsultant programowy ds. nieformalnego kształcenia osób dorosłych w Wiedeńskim Stowarzyszeniu Kulturalnym Passion Artists w projekcie Mitek realizowanym w ramach programu europejskiego LLP Grundtvig

 

Hobby i zainteresowania pozanaukowe

 • opera i operetka,
 • podróże,
 • polonijne stowarzyszenia kulturalne,
 • trening obedience i agillity