Heland-Kurzak Krystyna

Stanowisko:   adiunkt, pracownik badawczo - dydaktyczny

Jednostka:     Instytut Pedagogiki, Katedra Pedagogiki Społecznej

E-mail:          kheland@aps.edu.pl

 

Kariera naukowa

 • doktor nauk społecznych w zakresie pedagogiki (2018), Akademia Pedagogiki Specjalnej
 • magister pedagogiki (2012), Akademia Pedagogiki Specjalnej
 • magister teologii (2011), Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
 • licencjat z pedagogiki specjalnej (2010), Akademia Pedagogiki Specjalnej
 • Integracja społeczna i prawa człowieka w kontekście wielokulturowości, studia podyplomowe (2014), Chrześcijańska Akademia Teologiczna

Zainteresowania naukowe

 • badania z obszaru pedagogiki społecznej skoncentrowane na instytucjonalnych formach opieki nad małym dzieckiem i pomocy rodzinie;
 • dziecko i dzieciństwo oraz praca pedagogiczna z rodziną
 • zagadnienia związane z dziecięcą duchowością i religijnością

 

Publikacje naukowe:

 1. Heland-Kurzak, K. (2020). Bad Practice Affecting and Limiting the Education of Students: A Study of Pedagogical Myths in Pedagogy Students. Educational Sciences: Theory & Practice 20 (4): 36-50.
 2. Heland-Kurzak, K. (2021). Dziecięca kreacja obrazu Boga i religijności. Perspektywa pedagogiczna. Warszawa: Wydawnictwo APS.
 3. Heland-Kurzak, K. (2020). „Social and legal discourse of children’s participation in decision-making in Poland and Russia: comparative analysis”. Society Register 4(1): 61-70
 4. Heland-Kurzak, K. (2019). Children’s creation of an image of God and religiosity – a pedagogical perspective. International Journal of Children's Spirituality, 24(4), 434-446.
 5. Heland-Kurzak K. (2016). Religious Structure of Child Education Policy in Germany, Poland and UK. International Journal of Information and Education Technology, Vol. 6, No. 12
 6. Heland-Kurzak K. (2016). Sprawozdanie ze Zjazdu Zespołu Pedagogiki Społecznej. Pedagogika Społeczna
 7. Heland-Kurzak K. (2015). Koncepcja przyjaciela w narracjach dzieci z klas I-III. Studium empiryczno-teoretyczne. Warszawskie Studia Pastoralne, Rok X, nr 4 (29)
 8. Heland-Kurzak K. (2015). Przedsiębiorcze rodzicielstwo warszawskich matek. Studium przypadku opieki nad dzieckiem wśród kobiet biznesu. "Doktoranckie doświadczenia i refleksje badawcze", K. Heland-Kurzak, M. Szostakowski, M. Trusewicz-Pasikowska, Warszawa, Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, ss: 27-39
 9. Heland K. (2015). Non – reflexivity and the religious preparation of children in the process of socialisation. International Journal of Pedagogy, Innovation and New Technologies 1(1):87-95
 10. Heland K., Odrowąż-Coates A. (2014). Obraz Boga u dzieci w wieku przedszkolnym - temat stale aktualny pedagogicznie i społecznie. Studia z Teorii Wychowania, 5/1 (8), 235-256
 11. Heland K. (2013). Recenzja książki: Hermeneutyka pedagogiczna. Perspektywy pedagogiki religii. W: Studia z Teorii Wychowania

Redakcja monografii naukowych

 1. Heland-Kurzak K., Szostakowski M., Trusewicz-Pasikowska M. (2015). Doktoranckie doświadczenia i refleksje badawcze. Warszawa, Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej
 2. Heland-Kurzak K. (2014). Poszukiwania badawcze doktorantów. Warszawa, Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej.

 

Praca w projektach badawczych

 1. Kierownik projektu: „Dziecięca kreacja obrazu Boga i religijności”. Badania pilotażowe finansowane przez Akademię Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w 2015 roku.
 2. Członek zespołu badawczego “Badanie doktorantów nauk humanistycznych i społecznych. 2015”. Badania pilotażowe organizowane przez Porozumienie Doktorantów Nauk Humanistycznych i Społecznych w 2015 roku.
 3. Członek zespołu badawczego “Badanie doktorantów nauk humanistycznych i społecznych 2016”. Ogólnopolskie badania wszystkich doktorantów nauk humanistycznych i społecznych organizowane przez Porozumienie Doktorantów Nauk Humanistycznych i Społecznych w 2016 roku.

 

Zagraniczny staż

 

Staż na Uniwersytecie w Leuven – Belgia od września do grudnia 2015 roku.

 

Pełnione funkcje

 1. 2013 – 2016 Członek Rady Wydziału Nauk Pedagogicznych APS
 2. 2013 – 2015 Członek Senatu APS
 3. 2013 – 2015 Przewodnicząca ogólnopolskiego Porozumienia Doktorantów Nauk Humanistycznych i Społecznych
 4. 2013 – 2015 Przewodnicząca Samorządu Doktorantów APS
 5. 2012 – 2016 Organizowanie konferencji naukowych; organizowanie ogólnopolskich zjazdów doktorantów