Duda Ewa

Stanowisko:    adiunkt, pracownik badawczo-dydaktyczny

Jednostka:      Instytut Pedagogiki, Katedra Społecznych Podstaw Rozwoju Oświaty

E-mail:            eduda@aps.edu.pl

 

Kariera naukowa

2019 - doktor w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, Wydział Nauk Pedagogicznych.

2012 – inżynier inżynierii środowiska, Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Środowiska.

1998 – magister matematyki, Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki.

 

Zainteresowania naukowe

- środowisko uczenia się, w szczególności  środowisko uczenia się dorosłych;

- współtworzenie, współprojektowanie w edukacji , w szczególności w edukacji dorosłych;

- niepowodzenia edukacyjne.

 

Publikacje

Publikacje zwarte:

  • Dziurzyński, K., Duda, E. (red.). (2019). What is New in the Field of Education?. Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej.
  • Duda, E. (2018). Descriptive Geometry for Engineers. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej.

Artykuły w czasopismach klasyfikowanych:

  • Duda, E., Dziurzyński, K. (2019). Digital competence learning in secondary adult education in Finland and Poland.  International Journal of Pedagogy, Innovation and New Technologies, 6(2), 22-32. DOI:10.5604/01.3001.0013.6822
  • Duda, E. (2018). Responsibility as the result of life experience through the adult learners’ eyes. Culture and Education, 2(120), 203-214.
  • Duda, E. (2018). Myślenie projektowe jako wsparcie akademickiego kształcenia pedagogów. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze, 573 (8), 11-18.
  • Dziurzyński, K., Duda, E. (2018). The grade repetition as a consequence of school failures. Journal of Modern Science, 38(3), 133-148.

Rozdziały w pracach zbiorowych:

  • Duda, E. (2019). The value of secondary education for adults - do we really promote lifelong learning?. W: K. Dziurzyński, E. Duda (red.). What is New in the Field of Education?. (s. 31-42). Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej.
  • Duda, E. (2017). Rola egzaminów maturalnych w kształceniu ustawicznym dorosłych. W: K. Kołaczyńska, M. Szostakowski, E. Zawadzka. Warsztaty badawcze doktorantów: między uwiedzeniem metodologicznym a krytyką. (s. 166-175). Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej.

 

Projekty badawcze

2018 - Rola egzaminów maturalnych w procesie kształcenia formalnego dorosłych. Grant APS BSTM 9/18-I, kierownik projektu.

2018-2021 - Szansa – nowe możliwości dla dorosłych. Projekt realizowany w ramach Osi Priorytetowej IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działania 4.1 Innowacje społeczne Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Ekspert.

 

Współpraca międzynarodowa

2012 - Check! Do you really live healthy, safely and ecologically?, Warsztaty Grundviga, kierownik projektu.

2013-2015 - IQ Life - Improving the Quality of Lifelong learning in Future Europe. Projekt partnerski Grundtviga, główny wykonawca.

2018-2019 - N-arts (Non-Intended Arts) in Adult Education. Projekt partnerski Erasmus+, główny wykonawca.

 

Pełnione ważne funkcje

Od 2020 Członkostwo w Sekcji Pedagogiki Szkoły przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN.

Od 2020 Członkostwo w komitecie redakcyjnym czasopisma Life and School. Journal for the Theory and Practice of Education. Faculty of Education Josip Juraj Strossmayer University of Osijek.

2020 – Ambasadorka  EPALE