REKRUTACJA 2020/2021

01-07-2020

Szanowni Państwo,

Uruchomiliśmy drugą turę rekrutacji na studia II stopnia w Internetowej Rejestracji Kandydata (IRK). Nabór w roku akademickim 2020/2021 trwa.

Zapraszamy na studia I i II stopnia oraz jednolite magisterskie, stacjonarne i niestacjonarne. Rejestracja …

W związku z sytuacją zagrożenia epidemicznego i wynikającymi z niego m.in. zmianami w kalendarzu tegorocznych matur, Uczelnia jest w trakcie dostosowywania harmonogramów, zasad rekrutacji oraz procedur administracyjnych do zaistniałej sytuacji.

  • rekrutacja na studia drugiego stopnia – II tura trwa do 17 września br.
  • rekrutacja na studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie – I tura kończy się 20 sierpnia br.
  • dodatkowa tura rekrutacji na te kierunki i specjalności, na których nie zostaną wypełnione limity przyjęć odbywać się będzie we wrześniu 2020

W tegorocznej rekrutacji składanie kompletów dokumentów przez osoby zakwalifikowane na studia odbywa się w sposób zdalny (formularz zdalnego składania dokumentów lub skrzynka ePUAP). Szczegółowe wytyczne w tej sprawie są zawarte w zarządzeniach Rektora:

http://bip.aps.edu.pl/zarzadzenie/9060/zarzadzenie-nr-391-2020 (obowiązuje od 24.08)

http://bip.aps.edu.pl/zarzadzenie/9052/zarzadzenie-nr-388-2020

Szczegółowy harmonogram rekrutacji 2020/2021!

Aby zarejestrować się w systemie IRK wyjaśniamy krok po kroku jak wygląda proces rejestracji: Rejestracja w systemie IRK - szczegóły >>

Internetowa Rejestracja Kandydata (IRK) >>

Progi punktowe w latach poprzednich z podziałem na poszczególne kierunki studiów >>

 

 

Kontakt z nami  (rekrutacja na studia pierwszego stopnia, drugiego stopnia, jednolite mgr):
email: rekrutacja@aps.edu.pl
telefon: pon-pt w godz. 10.00-14.00
(+48) 22 589 36 80

(+48) 22 589 36 88

Problemy techniczne związane z działaniem systemu IRK:
email: irk@aps.edu.pl
(w okresie od czerwca do września)


Informacje o rekrutacji na studia podyplomowe:
email: podyplomowe@aps.edu.pl
telefon: pon, wt, śr, pt w godz. 10.00-14.00
(+48) 22 589 36 64

Udostępnij:

Wydrukuj