Warszawskie Międzyuczelniane Seminarium Naukowe

16-01-2019

Szanowni Państwo,

Mamy przyjemność zaprosić Państwo na cykliczne seminarium pt. „Odłącz psychopatologii do zmian w psychoterapii”. W zamierzonym inicjatorze tego seminarium jest tworzenie forum wymiany myśli i doświadczeń dla osób łączących pasję pracy naukowej z zaangażowaniem w pracę psychoterapeutyczną.

Celem tych spotkań jest integracja środowiska osób zainteresowanych psychoterapią od strony naukowej. Z tego też powodu seminarium współorganizowane jest przez osoby z wielu instytucji naukowych. Seminarium zorganizowane we współpracy osób z instytucjami: Wydział Psychologii UW, Instytut Psychologii APS, Wydział Psychologii UKSW, Wydział Psychologii USWPS, Instytut Psychiatrii i Neurologii, Wydział Psychologii WSFiZ, Instytut Psychologii PAN.

Spotkania odbywają się co 2 miesiące.

Najbliższe spotkanie się pod tytułem „Czy psychoterapeuci pamiętają o osobach chorujących na schizofrenię?” . Referat wygłosi prof. dr. hab. Paweł ‚Bronowski z Akademii Pedagogiki Specjalnej. Spotkanie odbędzie się 18 stycznia w godz. 10: 00-12: 00 , w Instytucie Psychologii Akademii Pedagogiki Specjalnej (ul. Szczęśliwicka 40) w Sali Senatu (II piętro, budynek C).

Abstract referatu

Schizofrenia od wielu lat jest obiektem zainteresowania psychoterapeutów. Ich działania, zróżnicowane w zależności od podstaw teoretycznych, są opisywane w literaturze naukowej dość szeroko. Za ważny element wyznaczający w ostatnich latach nowe horyzonty w terapii i wsparciu osób chorujących można uznać koncepcję wspierania procesu zdrowienia. Stawia ona nowe pytania dotyczące zarówno celów terapii jak i oczekiwań pacjentów wobec terapeutów. Podkreśla znaczenie środowiskowej perspektywy leczenia.

Mimo dużego zainteresowania psychoterapią schizofrenii ze strony profesjonalistów w Polsce realny udział w niej osób chorujących jest raczej marginalny. Farmakoterapia nadal okazuje się zwykle jedynym sposobem leczenia. Badania dotyczące funkcjonowania osób chorujących wykazują, że deklarowane przez nie zapotrzebowanie na udział w psychoterapii jest niewielkie. Jest to prawdopodobnie związane z brakiem informacji o metodach psychoterapeutycznych, realnie dostępną ofertą oraz ugruntowanym przekonaniem, że leczenie to tylko farmakoterapia. Jednocześnie osoby chorujące na schizofrenię nie wydają się być grupą interesującą jako potencjalni pacjenci dla psychoterapeutów. Dotyczy to zarówno placówek leczniczych finansowanych przez NFZ jak i prywatnie opłacanej psychoterapii. Można to uznać za jeden z elementów marginalizacji i dyskryminacji chorych.

Warto uwzględnić, że obecnie relatywnie szeroki dostęp do niefarmakologicznych form oddziałów dla tej grupy usług niemedycznych środowiskowych programów wsparcia. Oferowana jest jedna kombinacja działań związanych z psychoedukacją, społecznością terapeutyczną, poradnictwem oraz terapią zajęciową.

Osoby zainteresowane udziałem w seminarium uprzejmie proszone o wysłanie wiadomości na adres
seminarium-psychoterapia@aps.edu.pl , podając następujące dane: imię i nazwisko, tytuł naukowy, podstawowe miejsce pracy, adres e-mail oraz numer telefonu. Liczba miejsc jest ograniczona (w procesie przetwarzania wykorzystuje się zasadę zestawienia zgłoszeń). Udział w seminarium jest bezpłatny.

Więcej miejsca ...

 

Udostępnij:

Wydrukuj