Poradnictwo psychologiczne – od teorii do praktyki

04-05-2021

Zapraszamy do wymiany doświadczeń i dyskusji na temat poradnictwa psychologicznego podczas II Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Metod Pomocy Psychologicznej - 18 i 19 listopada 2021 r.

Pracownicy Katedry Psychoterapii i Poradnictwa Psychologicznego Instytutu Psychologii Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej zapraszają na cykl konferencji poświęconych różnym aspektom pomocy psychologicznej. Tym razem w centrum naszej uwagi będzie poradnictwo psychologiczne jako jedna z najpopularniejszych i najczęściej stosowanych form pomocy psychologicznej kierowana do wielu grup odbiorców zgłaszających wachlarz różnorodnych trudności. Owa różnorodność skłania do refleksji nad tym, czym jest poradnictwo psychologiczne, kto może z niego najpełniej skorzystać i w końcu, w jaki sposób powinno być ono udzielane.

Zapraszamy badaczy oraz praktyków, środowiska akademickie oraz pracowników poradni, szpitali i centrów zdrowia, w których oferowane jest poradnictwo psychologiczne, by wspólnie poszukać odpowiedzi na postawione pytania oraz wymienić się doświadczeniami.

Zapraszamy do zgłaszania referatów, seminariów, warsztatów i plakatów w następujących obszarach:

 1. Poradnictwo psychologiczne dla osób w różnych okresach rozwojowych;
 2. Poradnictwo psychologiczne dla par;
 3. Poradnictwo rodzinne i wychowawcze;
 4. Poradnictwo psychologiczne w trudnościach szkolnych;
 5. Poradnictwo psychologiczne dla osób z kryzysem zdrowia psychicznego;
 6. Poradnictwo psychologiczne dla osób z niepełnosprawnością;
 7. Poradnictwo psychologiczne dla osób chorujących somatycznie;
 8. Poradnictwo psychologiczne dla osób w żałobie;
 9. Poradnictwo zawodowe;
 10. Poradnictwo seksualne;
 11. Poradnictwo psychologiczne online.

Stawiamy kilka pytań, oczywiście nie określają one całego zakresu możliwych zagadnień, raczej są inspiracją dla uczestników konferencji. Poradnictwo psychologiczne ma długą tradycję. Czy zmienia się w związku ze zmianą pokoleń? Kolejnymi pojawiającymi się zagrożeniami? Metodą porozumiewania się z osobami, którym udzielamy pomocy? W czasie pandemii wiele rodzajów pomocy przeprowadza się za pomocą platform internetowych. Czym różni się poradnictwo psychologiczne od innych form pomocy psychologicznej? I wreszcie – czy tylko psychologowie zajmują się poradnictwem?

Zapraszamy na konferencję w przestrzeni wirtualnej. Mamy głęboką nadzieję, że będzie to okazja do spotkania się praktyków i badaczy, możliwość wymiany doświadczeń oraz szansa na nawiązanie współpracy i wypracowanie wspólnych działań w różnych środowiskach.

W imieniu Organizatorów
Prof. Jan Czesław Czabała
dr hab. Irena Jelonkiewicz-Sterianos, prof. APS 
dr Lidia Zabłocka-Żytka

 

Informacje organizacyjne

 

Zdjęcia poniżej zostały wykonane podczas I Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Metod Pomocy Psychologicznej pt. "Promocja zdrowia psychicznego - Od teorii do praktyki", która odbyła się w 2019.

Udostępnij:

Wydrukuj