Certyfikat i Znak Jakości "Studia z Przyszłością" dla kierunków APS

05-05-2021

"Praca socjalna" i "Interdyscyplinarne studia nad dzieciństwem i prawami dziecka" z sukcesem przeszły ocenę merytoryczną w Ogólnopolskim Konkursie i Programie Akredytacyjnym.

Kierunki "Interdyscyplinarne studia nad dzieciństwem i prawami dziecka" oraz "Praca socjalna" uzyskały Certyfikat i Znak Jakości "Studia z Przyszłością" w bieżącej, VI edycji Konkursu i Programu Akredytacyjnego Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego oraz Agencji PRC.

W piśmie kierowanym przez organizatorów konkursu do prof. dr hab. Barbary Smolińskiej-Theiss Kierownik Katedry Pedagogiki Społecznej Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej oraz dr. hab. Pawła Boryszewskiego, prof. APS Dyrektora Instytutu Profilaktyki Społecznej i Pracy Socjalnej czytamy:

- Gratulujemy Uczelni pozytywnego wyniku oceny w organizowanej przez nas akredytacji środowiskowej i wyrażamy nadzieję, że wynik ten będzie nie tylko ukoronowaniem i potwierdzeniem efektywności Państwa dotychczasowych wysiłków w zakresie zarządzania dydaktyką i budowania kultury jakości kształcenia, ale przede wszystkim stanie się̨ czynnikiem dopingującym do dalszych działań́ mających na celu podnoszenie poziomu dydaktyki akademickiej, rozwijanie współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym oraz generowanie najwyższej wartości dla studentów i innych grup interesariuszy Uczelni.

Interdyscyplinarne studia nad dzieciństwem i prawami dziecka


Interdyscyplinarne studia nad dzieciństwem i prawami dziecka sięgają nie tylko do najbliższych APS wzorów pedagogiki Janusza Korczaka, Marii Grzegorzewskiej i Heleny Radlińskiej, ale są też studiami odwołującymi się do współczesnych europejskich i światowych badań nad dzieciństwem i prawami dziecka prowadzonych przez pedagogów, psychologów, socjologów, polityków społecznych i pracowników socjalnych oraz prawników i przedstawicieli nauk medycznych.

Studia kierujemy do osób, które działają lub chciałyby działać w różnych obszarach wsparcia, rzecznictwa czy ochrony praw dzieci. Są to studia ogólnoakademickie drugiego stopnia łączące badania z działaniem i kształceniem (action research), odnoszące się do polskich i europejskich regulacji prawnych i społeczno-kulturowych związanych z badaniami, działaniami i ochroną praw dziecka.

Więcej informacji o kierunku " Interdyscyplinarne studiaa nad dzieciństwem i prawami dziecka" >>

Praca socjalna


Praca socjalna stanowi obszar wiedzy naukowej i praktycznej, który promuje społeczne zmiany, rozwiązywanie problemów socjalnych obywatelek i obywateli, także dotyczących relacji międzyludzkich oraz przygotowanie ludzi do osiągnięcia pozytywnych zmian ich życia społecznego. Korzystając z teorii ludzkich zachowań i systemów społecznych, praca socjalna ingeruje dokładnie tam, gdzie dochodzi do wzajemnego oddziaływania ludzi z ich środowiskiem społecznym.

Studia na kierunku "Praca socjalna" adresujemy do osób zainteresowanych uzyskaniem uprawnień zawodowych w zakresie zawodu pracownika socjalnego, umożliwiając ciekawą pracę z ludźmi, a także wiedzy i umiejętności z zakresu różnorodnych form pomocy społecznej, adresowanej do osób oraz grup zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem społecznym. Nasze studia cechuje nowoczesny i dostosowany do potrzeb rynku pracy i pracodawców program kształcenia. Kadra nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia to ludzie z pasją, którzy dokładają wszelkich starań, aby zapewnić jak najwyższy poziom kształcenia, cechujący się otwartością i zaangażowaniem. 

Więcej informacji o kierunku "Praca socjalna" >>

 

Z treścią Certyfikatów można zapoznać się po naciśnięciu na wybrany obrazek poniżej i pobraniu pliku PDF.

Certyfikat Studia z przyszłościąCertyfikat Studia z przyszłością dla kierunku praca socjalna

Udostępnij:

Wydrukuj