Faza ustna połykania u dzieci w wieku przedszkolnym - perspektywa logopedyczna

Izabela Więcek-Poborczyk, Dorota Lipiec, Agata Mężyk

element dekoracyjny

Opis:

Wydanie: 1

Miejsce i rok wydania: Warszawa, 2021

Język publikacji: polski

Liczba stron: 152

Typ publikacji: praca naukowa

Monografia odznacza się wysokimi walorami naukowymi oraz edukacyjnymi. Podejmując problematykę połykania i jego dysfunkcji, z uwzględnieniem związków z oddychaniem i artykulacją, Autorki wyłoniły wiele kwestii diagnostyczno-terapeutycznych o znaczeniu podstawowym dla teorii i praktyki logopedycznej. Prezentowane w monografii treści zainteresują zarówno pracowników nauki, badaczy specjalizujących się w patologii mowy, jak i logopedów-praktyków (także innych specjalistów zajmujących się oceną i wspieraniem rozwoju dziecka).

[…] Na uwagę zasługuje liczebność badanej grupy (480 osób) – badania empiryczne w tak dużych grupach realizowane są w Polsce dość rzadko; wiążą się z ogromnym wysiłkiem organizacyjnym. Te badania nie mogłyby zostać zrealizowane w tak udany sposób, gdyby Autorki nie łączyły wysokich kompetencji badawczych z kompetencjami logopedy-praktyka, borykającego się w codziennej pracy z problemami zaburzeń mowy i ich uwarunkowań.

dr hab. Aneta Domagała, prof. UMCS

Przygotowany przez Autorki tekst ma charakter naukowy i na pewno znajdzie zastosowanie w dydaktyce na studiach logopedycznych. Treści zawarte w książce powinny być wykorzystywane przez logopedów praktyków i współpracujących z nimi pedagogów oraz mogą zainteresować rodziców dzieci (w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym) z wadami wymowy.

[…] Przygotowana publikacja dostarcza wiedzy o czynnościach prymarnych, głównie fazie ustnej połykania. Czytelnik znajdzie w monografii wyjaśnienia potrzeby diagnozowania logopedycznego czynności prymarnych, ponieważ od ich przebiegu/rozwoju na danym etapie życia dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym zależy w znacznym stopniu dalszy rozwój artykulacji. Treści zawarte w książce z całą pewnością można zaliczyć do kręgu bardzo ważnych zagadnień profilaktyki logopedycznej.

[…] Publikacja wnosi nowe treści w zagadnienie normy i dysfunkcji fazy ustnej połykania oraz powinna być wykorzystywana w praktyce logopedycznej”.

dr Danuta Emiluta-Rozya

 

Cena:

32,00

Rok wydania:

2021

Strony:

152

ISBN:

978-83-66879-23-2