Pomiędzy. Problem wartościowania ciała w kulturze współczesnej

Iwona Stachowska

element dekoracyjny

Opis:

Wydanie: 1

Miejsce i rok wydania: Warszawa, 2021

Język publikacji: polski

Liczba stron: 284

Typ publikacji: praca naukowa

 

Czy ciało jest moje, czy jest mną? Pytanie to dotyczy jednego z centralnych problemów filozoficznych, jakim jest relacja między człowiekiem a jego ciałem. Poszukując na nie odpowiedzi i podejmując próby wyznaczenia terytorium samoidentyfikacji, warto się zastanowić: Czy człowiek wciąż nie wpada w pułapkę fałszywych uproszczeń? Jaką wartość ma dla człowieka ciało? Czy człowiek potrafi się z nim zintegrować, czy wciąż pozostaje pod wpływem teorii redukcjonistycznych? Czy wzrost zainteresowania współczesnej humanistyki problematyką cielesności jest równoznaczny z dowartościowaniem ciała?

Prezentowana monografia została oparta na materiale badawczym z zakresu filozofii ciała, filozofii kultury oraz filozofii wartości. Zakreślono w niej teoretyczne ramy problemu wartościowania ciała w kulturze współczesnej oraz wskazano jego źródła. Przyjęta jako wiodąca perspektywa aksjologiczna pozwoliła dostrzec, że „dramat cielesności” rozgrywa się w tytułowym „pomiędzy”, w wymykającej się jednoznacznym klasyfikacjom, rodzącej nieustanne napięcia przestrzeni między: przedmiotowym a podmiotowym ujęciem ciała, obiektywnym doświadczeniem cudzego ciała a subiektywnym odczuciem własnej cielesności, porządkiem posiadania ciała a bycia ciałem, kultem ciała a jego instrumentalizacją, i wreszcie absolutyzacją a reifikacją ciała.

Iwona Stachowska – filozofka, pracuje w Katedrze Filozofii Moralności i Etyki Globalnej Instytutu Filozofii i Socjologii Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej. Prowadzi badania z zakresu etyki społecznej, filozofii ciała, filozofii kultury, aksjologii.

 

 

Cena:

36,00

Rok wydania:

2021

Strony:

284

ISBN:

978-83-66879-49-2