Polskie szkoły resocjalizacji

Irena Pospiszyl, Milena Miałkowska-Kozaryna (red. nauk.)

element dekoracyjny

Opis:

Wydanie: 1

Miejsce i rok wydania: Warszawa, 2022

Język publikacji: polski

Liczba stron: 302

Typ publikacji: praca naukowa

Pomysł przygotowania publikacji ogniskującej wokół tematyki polskich „szkół resocjalizacji” powstał w związku ze zbliżającą się setną rocznicą działalności Państwowego Instytutu Pedagogiki Specjalnej (PIPS) w Warszawie (1922–2022), dziś znanego jako Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej. (…) książka stanowi cenne źródło informacji na temat szeroko pojętej tematyki resocjalizacyjnej w Polsce z uwypukleniem prac badawczych prowadzonych w poszczególnych ośrodkach naukowych, a także w odniesieniu do przeszłości i przyszłości pedagogiki resocjalizacyjnej rozpatrywanej in gremio w skali międzynarodowej, co  jak wiemy  jest niezmiernie skomplikowane i stanowi przedmiot zainteresowania tyleż świata nauki, co wielu instytucji społecznych powiązanych z tą problematyką. Czytelnik odnajdzie w pracy szereg wskazówek bibliograficznych związanych z aktualnymi pracami badawczymi prowadzonymi w Polsce w aspekcie pedagogiki resocjalizacyjnej traktowanej w kontekście teoretycznym, jak również postępowania resocjalizacyjnego w codziennej rzeczywistości.

dr hab. Jacek Kulbaka, prof. APS

Dzięki temu przedsięwzięciu czytelnik może zapoznać się z samym początkiem powstania i rozwoju myśli i działania pedagogiki resocjalizacyjnej w latach 20. minionego wieku, a miało to miejsce w utworzonym w Warszawie Państwowym Instytucie Pedagogiki Specjalnej i kontynuowane jest do dziś w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej. Właśnie szlachetny, a jednocześnie niezwykle ważny informacyjnie i poznawczo zamysł opracowania dorobku pedagogiki resocjalizacyjnej zrodził się w związku z 100. rocznicą (1922 r.) powstania tegoż Instytutu. (…) W dobie powszechnego szumu informacyjnego, szybko dokonujących się zmian strukturalnych, a także intensywnego i szerokiego dostępu edukacyjnego recenzowana monografia jest nieocenionym kompendium wiedzy nie tylko o bogatym oraz doniosłym poznawczo i praktycznie dorobku polskiej myśli resocjalizacyjnej na gruncie pedagogiki, lecz także nieocenionym informatorem o tym, gdzie i co można studiować, a także zdobywać kwalifikacje naukowe i praktyczne w szeroko pojętej dziedzinie polityk społecznych.

dr hab. Krystyna Ostrowska, em. prof. ucz. UW

Cena:

45,00

Rok wydania:

2022

Strony:

302

ISBN:

978-83-66879-69-0