Interdyscyplinarna edukacja przez sztukę. Budowanie środowiska estetycznego wychowania

Małgorzata Minchberg

element dekoracyjny

Opis:

Wydanie: 1

Miejsce i rok wydania: Warszawa, 2022

Język publikacji: polski

Liczba stron: 310

Typ publikacji: praca naukowa

Małgorzata Minchberg – doktor nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika, artystka wizualna (ukończyła z wyróżnieniem Wydział Rzeźby na warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych), animatorka kultury, stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w upowszechnianiu kultury i sztuki, twórczyni wielu projektów artystyczno-edukacyjnych. Praktyczka sztuki edukacji. Zajmuje się pielęgnowaniem i aktywowaniem postaw twórczych ludzi, niezależnie od ich wieku, zdolności czy rodzaju wykształcenia. Autorka publikacji z zakresu pedagogiki twórczości i edukacji kulturowej. Jest laureatką Nagrody EFC im. Romana Czarneckiego za artykuł Współpraca międzyprzedmiotowa: artysta w szkole (2019). W 2021 r. otrzymała nagrodę Impuls Kultury – Mazowiecka Nagroda Inspiracji Kulturalnych wraz z tytułem inspiratorki kultury. Wielokrotnie nagrodzona Warszawską Nagrodą Edukacji Kulturalnej, m.in. za interdyscyplinarny projekt Kreatywny nauczyciel – kreatywny uczeń adresowany do kadr opiekuńczych Zespołu Żłobków m.st. Warszawy. W swojej pracy z różnymi społecznościami używa sztuki i twórczości jako narzędzi pozytywnych zmian.

Monografia „Interdyscyplinarna edukacja przez sztukę. Budowanie środowiska estetycznego wychowania” jest opracowaniem o charakterze empirycznym. Autorka przeprowadziła badania wśród grupy wychowawczyń pracujących w żłobkach. Celem badań było opracowanie warsztatów, które zmieniałyby rozumienie i postawę badanych na temat środowiska estetycznego dla rozwoju dzieci. Na podstawie obszernego przeglądu literatury przedmiotu, obejmującego zagadnienia związane z twórczą edukacją przez sztukę, wychowaniem estetycznym, sztuką współczesną i kulturą wizualną, została opracowana autorska koncepcja interdyscyplinarnej edukacji przez sztukę. Opracowanie i zawarte w nim informacje mają duży walor poznawczy dla szerokiego kręgu odbiorców. Warto także wskazać na oryginalność badań związanych ze środowiskiem estetycznym małego dziecka przebywającego w żłobku. Środowisko takie ma duże znaczenie dla estetycznego, poznawczego i emocjonalnego rozwoju dzieci.

Z recenzji prof. dr hab. Wiesławy Limont

Cena:

40,00

Rok wydania:

2022

Strony:

310

ISBN:

978-83-66879-75-1