W stronę człowieka... O odwadze twórczego myślenia Marii Grzegorzewskiej

Anna Hryniewicka

element dekoracyjny

Opis:

Wydanie: 1

Miejsce i rok wydania: Warszawa, 2022

Język publikacji: polski

Liczba stron: 408

Typ publikacji: monografia

Książka dr Anny Hryniewickiej jest owocem wieloletnich badań nad życiem, twórczością i recepcją dzieła Marii Grzegorzewskiej. Napisana jest z pasją i estymą wynikającą z zainteresowań Autorki postacią Patronki i historią Państwowego Instytutu Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Dzięki ciekawej narracji i bogatym informacjom historycznym Czytelnik jest wprowadzany w minione czasy i zdarzenia. W dużej mierze decydują o tym dobrze dobrane i zaprezentowane teksty źródłowe: wspomnienia, opinie współpracowników i słuchaczy Instytutu, dokumenty, listy. Niektóre z tych dokumentów zostały pokazane pierwszy raz, nierzadko weryfikując dotychczasowe informacje. W książce znajduje się wiele cennych ilustracji (zdjęć, rycin, kopii dokumentów), które odnoszą się do Marii Grzegorzewskiej, jej współpracowników, wydarzeń z działalności Instytutu, któremu patronowała przez prawie 50 lat swego życia.

Publikacja doskonale wpisuje się w jubileusz setnej rocznicy działalności Akademii Pedagogiki Specjalnej przypadający w 2022 r. oraz stanowi godne uhonorowanie Roku Marii Grzegorzewskiej.

Cena:

60,00

Rok wydania:

2022

Strony:

408

ISBN:

978-83-66879-73-7