Niedostrzegana kreatywność. Trafność ocen kreatywności uczniów dokonywanych przez nauczycieli liceów i jej uwarunkowania

Jacek Gralewski

element dekoracyjny

Opis:

Wydanie: 1

Miejsce i rok wydania: Warszawa, 2022

Język publikacji: polski

Liczba stron: 652

Typ publikacji: praca naukowa

Po uważnym przeczytaniu rozprawy mogę stwierdzić, że ogromny wysiłek, jaki Autor włożył w opracowanie teoretyczne problemu, rzetelny przegląd i analizę bardzo licznej literatury naukowej – polskiej i zagranicznej, zaplanowanie wieloetapowych, szerokich badań ilościowych, a następnie ich niezwykle złożoną, staranną, rzetelną, wnikliwą analizę statystyczną – to wszystko zasługuje na bardzo wysoką ocenę tej monografii naukowej. Wkład pracy Autora do dorobku naukowego związanego z badaniem możliwości poszerzonej diagnozy i jej trafności w odkrywaniu poziomu kreatywności uczniów w procesie edukacji szkolnej jest ogromny, w efekcie czego powstało dzieło bardzo oryginalne, o bardzo wysokim poziomie naukowym. Książka, wyróżniając się klarownością stawianych tez i niezwykłą rzetelnością w sposobie kompletowania oraz analizowania materiału empirycznego wyraźnie bardzo wzbogaca badania nie tylko z dziedziny pedagogiki, w tym pedagogiki twórczości, pedagogiki zdolności, ale także psychologii edukacyjnej i psychologii zdolności.

Z recenzji dr hab. Janiny Uszyńskiej-Jarmoc, prof. UwB

„Niedostrzegana kreatywność: Trafność ocen kreatywności uczniów dokonywanych przez nauczycieli liceów i jej uwarunkowania”, to dojrzała monografia najlepszego w naszym kraju badacza tytułowego zjawiska. Jacek Gralewski już w swoich wcześniejszych artykułach prezentowanych w najbardziej prestiżowych pismach naukowych poświęconych kreatywności (i nie tylko) pokazał, że wskazany jest daleko idący sceptycyzm, gdy prosimy nauczycieli o wskazanie twórczych uczniów (nominacje), bądź o ocenę uczniowskiej kreatywności (szacowanie). Okazuje się bowiem wówczas, że wskazania te i wyniki uzyskiwane przez uczniów w testach są niemal niezależne. W ocenianej monografii autor idzie jednak dalej – nie tylko bardziej systematycznie i modelowo analizuje czynniki stojące za nauczycielską trafnością bądź jej brakiem, ale w masywnym, reprezentatywnym badaniu poddaje czynniki te empirycznemu testowaniu. W rezultacie uzyskujemy pierwszą (zarówno w kraju, jak i na świecie) monografię analizującą uwarunkowania trafności nauczycielskich nominacji i testującą hipotetyczny model, który stoi za ocenianiem ludzi w ogóle, a kreatywności uczniów w szczególności.

Na najbardziej ogólnym poziomie mamy do czynienia z książką naukowo i praktycznie ważną, dotykającą istotnego problemu, skonstruowaną w oparciu o najnowszą literaturę, opartą o znakomicie zrealizowane i przeanalizowane badanie. Jestem przekonany, że monografia Jacka Gralewskiego zainteresuje nie tylko pedagogów czy psychologów zajmujących się twórczością, ale również studentów, nauczycieli, a być może też szerzej rozumianą opinię publiczną.

Z recenzji prof. Macieja Karwowskiego

SPIS TREŚCI

 

Słowa kluczowe:  kreatywność, twórczość, przekonania na temat kreatywności, klimat dla kreatywności, kształcenie do twórczości, kreatywny nauczyciel, metody badania twórczości, teoretyczne koncepcje oceny ludzi przez jurorów zewnętrznych, ocena kreatywności uczniów przez nauczycieli, trafność ocen kreatywności uczniów dokonywanych przez nauczycieli 

Cena:

70,00

Rok wydania:

2022

Strony:

652

ISBN:

978-83-66879-79-9