Interwencja kryzysowa. Wybrane zagadnienia

Sylwia Kluczyńska, Czesław Czabała (red.)

element dekoracyjny

Opis:

Wydanie: 1

Miejsce i rok wydania: Warszawa, 2021

Język publikacji: polski

Liczba stron: 288

Typ publikacji: praca naukowa

Monografia stanowi kompendium wiedzy teoretycznej i praktycznej w obszarze interwencji kryzysowej. Prezentuje wybrane metody zorientowane na rozwiązywanie problemów kryzysowych. To swoisty podręcznik umiejętności praktycznych niezbędny pracownikom instytucji społecznych zajmujących się profesjonalną pomocą w kryzysach sytuacyjnych. Książka adresowana jest do osób kontynuujących szkolenie zawodowe w dziedzinie pomocy psychologicznej, ale również może być ważnym elementem kształcenia studentów rozpoczynających edukację w tej dziedzinie.

Z recenzji prof. dr hab. Stanisławy Steuden

W prezentowanej monografii podjęto problematykę ogromnie ważną ze społecznego punktu widzenia, a przy tym niewystarczająco (w dotychczasowych opracowaniach) opisywaną i wyjaśnianą. Atutem tej pracy jest połączenie wiedzy teoretycznej dotyczącej różnych form udzielania pomocy psychologicznej w kryzysie z zastosowaniami praktycznymi. W dodatku przytoczone treści odwołują się do różnych ujęć i koncepcji istniejących w psychologii: aspektów rozwojowych, klinicznych, wychowawczych czy duchowych. (…) Moim zdaniem czytelnikiem tej książki może stać się każdy profesjonalista (psycholog, pedagog czy pracownik socjalny) szukający rzetelnych i wiarygodnych podpowiedzi, jak pomagać w kryzysie.

Z recenzji dr hab. prof. APS Ireny Jelonkiewicz

Monografia stanowi kompendium wiedzy teoretycznej i praktycznej w obszarze interwencji kryzysowej. Prezentuje wybrane metody zorientowane na rozwiązywanie problemów kryzysowych. To swoisty podręcznik umiejętności praktycznych niezbędny pracownikom instytucji społecznych zajmujących się profesjonalną pomocą w kryzysach sytuacyjnych. Książka adresowana jest do osób kontynuujących szkolenie zawodowe w dziedzinie pomocy psychologicznej, ale również może być ważnym elementem kształcenia studentów rozpoczynających edukację w tej dziedzinie.

Spis treści

Cena:

39,00

Rok wydania:

2021

Strony:

288

ISBN:

978-83-66879-26-3