Poczytaj mi... ładnie. Artykulacja i interpretacja tekstów czytanych

Aleksandra Kiepura-Andrzejewska, Gabriela Lorens

element dekoracyjny

Opis:

Wydanie: 1

Miejsce i rok wydania: Warszawa, 2021

Język publikacji: polski

Liczba stron: 140

Typ publikacji: praca naukowa

CZYTANIE

  • jest najtańszą i najskuteczniejszą aktywnością potrzebną do wspierania zasobów wewnętrznych dziecka
  • wpływa na rozwój języka, pamięci, wyobraźni
  • wzmacnia koncentrację i pamięć dziecka
  • wyposaża dziecko w wiedzę oraz rozbudza jego zainteresowania
  • wzmacnia więź pomiędzy rodzicem i dzieckiem
  • podnosi system wartości oraz kształtuje wrażliwość emocjonalną

 

Autorki piszą o odbiorze tekstu przez małego słuchacza, jak i o interpretacji literackiego przekazu przez czytającego dziecku dorosłego. Tematyka publikacji mieści się w nurcie badań pedagogicznych, psychologii rozwojowej, glottodydaktyki, a po części także logopedii (...). Dziecko poprzez aktywny odbiór tekstu literackiego nie tylko rozwija kompetencje językowe i komunikacyjne, lecz także kształtuje swój intelekt, wrażliwość emocjonalną i kompetencje społeczne. Autorki podkreślają także znaczenie jak najwcześniej rozpoczętej stymulacji słuchowej (również w formie czytania na głos) dla rozwoju funkcji słuchowych. Rekomendują czytanie dziecku od najwcześniejszych momentów życia – już w okresie prenatalnym – jako sposób kształtowania biologicznych podstaw późniejszego rozwoju kompetencji językowej, niezbędnej dla zrozumienia czytanych tekstów. Wskazują na istotne znaczenie tych kompetencji również w kontekście późniejszej edukacji szkolnej. (...)

Ujęcie tematyki jest nowatorskie – opiera się na doświadczeniu klinicznym i wiedzy autorek. Treść monografii stanowi połączenie wiedzy naukowej opartej na rzetelnych podstawach teoretycznych z podejściem praktycznym. O oryginalności publikacji świadczą: adekwatne odniesienia do źródeł bibliograficznych, zamieszczone w tekście zdjęcia, oryginalny styl tekstu – służący praktycznym celom publikacji.

Dr hab. Olga Jauer-Niworowska

Cena:

30,00

Rok wydania:

2021

Strony:

140

ISBN:

978-83-66879-34-8