Zielony plecak szkolny dla klimatu Ziemi

Program Edukacja finansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014-2021 oraz środków krajowych

Umowa nr EOG/21/K4/W/0050 w sprawie realizacji projektu „Zielony plecak szkolny dla klimatu Ziemi

Komponent IV Współpraca instytucjonalna na rzecz poprawy jakości i dopasowania oferty edukacyjnej na wszystkich poziomach oraz we wszystkich formach (z wyłączeniem VET i zawodowego kształcenia ustawicznego). Program Edukacja finansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014-2021 oraz środków krajowych.

Projekt „Zielony plecak szkolny dla klimatu Ziemi” –korzysta z dofinansowania w wysokości 80480,00 EURO.

Kwota przyznanego dofinansowania w 85% współfinansowana jest z Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 oraz w 15% z budżetu państwa.

Celem Programu Edukacja jest współpraca instytucjonalna na rzecz poprawy jakości i dopasowania oferty edukacyjnej na wszystkich poziomach oraz we wszystkich formach (z wyłączeniem VET i zawodowego kształcenia ustawicznego).

Projekt „Zielony plecak szkolny dla klimatu Ziemi” – ma na celu podnoszenie poziomu świadomości obywatelskiej w zakresie ochrony środowiska i zdrowia człowieka poprzez udzielanie wsparcia nauczycielom klas początkowych w obszarze edukacji dla zrównoważonego rozwoju.

Kierownik projektu: dr Anna Mikler – Chwastek

Zespół zarządzający:

dr Anna Mikler – Chwastek

dr Anna Witkowska – Tomaszewska

dr Adamina Korwin – Szymanowska

dr hab. Ligia Tuszyńska, prof. APS

dr hab. Jan Amos Jelinek, prof APS

Termin realizacji projektu: 01.04.2022 – 30.06.2023

Uczelnia partnerska:

University of Agder