Wirtualne Muzeum Marii Grzegorzewskiej

Społeczna odpowiedzialność nauki

Wirtualne Muzeum Marii Grzegorzewskiej

Projekt realizowany na podstawie Umowy Nr SONP/SP/515607/2021 przyjęty do finansowania w drodze konkursu ogłoszonego w dniu 8 marca 2021 r. przez Ministra w ramach programu „Społeczna odpowiedzialność nauki”, ustanowionego na podstawie art. 376 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 poz. 478, 619 i 1630).

Termin realizacji: od 03.01.2022r. do 31.05.2023r.

Kierownik Projektu dr hab. Ewa Kulesza, prof. APS

Bezpośrednim celem projektu jest ucyfrowienie, zapewnienie stałego dostępu, długoterminowa cyfrowa archiwizacja i jak najszersze upowszechnienie (krajowe i międzynarodowe) zasobów archiwalnych, w tym dokumentów, piśmiennictwa, obiektów, danych naukowych związanych z życiem i działalnością Marii Grzegorzewskiej (ur. 1888 r., zm. 1967 r.), twórczyni polskiej pedagogiki specjalnej, patronki Akademii Pedagogiki Specjalnej (APS) w Warszawie.

Cel ten zrealizowany będzie poprzez stworzenie wirtualnego Muzeum Marii Grzegorzewskiej (wMMG) na bazie stacjonarnego Muzeum, które mieści się w budynku Akademii Pedagogiki Specjalnej im Marii Grzegorzewskiej (APS) w Warszawie przy ulicy Szczęśliwickiej 40. Stacjonarne Muzeum Patronki APS umieszczone jest w katalogu Stowarzyszenia Muzeów Uczelnianych (muzeauczelniane.pl).

W wMMG, oprócz eksponatów muzealnych w formie 3D, prezentowane będą filmy archiwalne i wypowiedzi osób, które przybliżą postać Marii Grzegorzewskiej w różnych kontekstach – jako człowieka, działaczki społecznej, nauczycielki nauczycieli, uczonej - a także ukażą wkład Marii Grzegorzewskiej w rozwój nauki polskiej. W trakcie wirtualnego spaceru po wMMG zwiedzający zapoznaje się z archiwalnymi tekstami, fotografiami z życia prywatnego i zawodowego patronki uczelni. Ponadto wMMG będzie połączone z Repozytorium cyfrowym zawierającym archiwalne materiały i obiekty. Repozytorium będzie sukcesywnie wzbogacane o pozyskiwane przez APS materiały. Ucyfrowienie ich umożliwi jak najszersze upowszechnienie piśmiennictwa i danych naukowych zgromadzonych m.in. przez współpracowników i uczniów Marii Grzegorzewskiej. Wirtualne MGG zaprojektowane będzie w wersji dwujęzycznej (polskiej i angielskiej) zgodnie z wytycznymi WCAG.