SmartFood

Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej

 

 

SmartFood: Engaging citizens in food diversity in cities korzysta z dofinansowania o wartości 3 893 819 PLN otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021 (w tym 584 073 PLN ze środków budżetu państwa).

umowa nr NOR/IdeaLab/SmartFood/0005/2020

Kierownik projektu w APS - dr Ewa Duda

Zespół projektowy:
dr Ewa Duda
dr Adamina Korwin-Szymanowska
termin realizacji 01.09.2021-30.04.2024

Celem nadrzędnym projektu jest opracowanie i przetestowanie nowatorskich społeczno-technologicznych rozwiązań zrównoważonej produkcji i konsumpcji żywności w kierunku zrównoważonych i inteligentnych miast przyszłości.
Cele szczegółowe:
1) integrowanie najnowocześniejszych interdyscyplinarnych badań nad konsumpcją i produkcją żywności w miastach z nowatorskim podejściem do współtworzenia zdrowej żywności opartej na roślinach i owadach, bez użycia gleby, przy jednoczesnym wykorzystaniu lokalnie dostępnej wody deszczowej i energii słonecznej do całorocznej zrównoważonej i bezpiecznej produkcji żywności w korytarzach bloków miejskich;
2) w ramach domowej produkcji żywności zmniejszenie śladu środowiskowego poprzez obniżenie emisji gazów cieplarnianych wynikających z produkcji i transportu żywności;
3) przeprowadzenie kontrolowanego eksperymentu społeczno-technologicznego, podczas którego przetestowana zostanie nowa technologia samodzielnej produkcji żywności i jej wpływ na środowisko, zmiany behawioralne i postawy konsumpcyjne mieszkańców miast. Rezultaty projektu posłużą do opracowania zaleceń i rekomendacji dotyczących zrównoważonej polityki miejskiej w miastach przyszłości.
Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej

W skład konsorcjum projektu SMARTFOOD wchodzą następujący Partnerzy:
1. Centrum Badań i Innowacji Pro-Akademia = Koordynator (CBI Pro-Akademia, PL)
2. Politechnika Krakowska (PK, PL)
3. Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej (APS, PL)
4. Norweski Instytut Badań Powietrza (NILU, NO)
5. Instytut Badawczy Norwegii Zachodniej (WNRI, NO)
6. Norweska Szkoła Biznesu (BI, NO)