Centrum Doskonalenia Dydaktycznego

"Doskonałość dydaktyczna uczelni " to projekt realizowany na podstawie umowy z Ministerstwem Edukacji i Nauki (umowa nr MEiN /2022/DIR/1821) w ramach Działania 3.4 Zarządzanie w instytucjach szkolnictwa wyższego nr POWR 03.04.00-00-P023/21 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zespół projektowy

Marcin Burski
Monika Czyżewska
Wioletta Dziarnowska
Mariusz Fila
Marlena Grzelak-Klus
Monika Kupiec
Magdalena Lejzerowicz
Magdalena Ziomkowska

Celem projektu jest rozwój procesów dydaktycznych i oferty dydaktycznej w taki sposób, by lepiej uwzględniały czynniki zewnętrzne oraz zwiększały elastyczność środowiska uczenia się (zajęcia hybrydowe, uczenie się mieszane, tutoringi rówieśnicze w społeczności akademickiej ).

Projekt zakłada powstanie CDD (Centrum Doskonalenia Dydaktycznego) jako struktury, która w sposób zorganizowany zajmuje się budowaniem i rozwijaniem wspólnoty uczącej się.

Termin realizacji : 1.09.2022 do 31.08.2023