EN

Strona główna Współpraca Zespół ds. Projektów Operacyjnych, Strukturalnych i Edukacyjnych

Zespół ds. Projektów Operacyjnych, Strukturalnych i Edukacyjnych

31-10-2019

Do zadań Zespołu ds. Projektów Operacyjnych, Strukturalnych i Edukacyjnych należy pozyskiwanie środków z funduszy zewnętrznych – projekty operacyjne, strukturalne i edukacyjne, a w tym:

1) w zakresie działalności informacyjnej: wyszukiwanie i analiza informacji o możliwościach i zasadach pozyskiwania oraz rozliczania środków z funduszy zewnętrznych dla Akademii oraz upowszechnianie wiedzy nt. możliwości pozyskiwania środków;

2) w zakresie spraw związanych ze składaniem wniosków przez Akademię: przygotowywanie części formalnej składanych wniosków wraz z załącznikami we współpracy z jednostkami organizacyjnymi Akademii, przygotowywanie wniosków o dofinansowanie projektów, koordynacja prac związanych z przygotowaniem pełnomocnictw dla kierowników projektów, prowadzenie rejestru wniosków złożonych przez Akademię;

3) w zakresie spraw związanych z realizacją przez jednostki organizacyjne Akademii projektów dofinansowanych ze środków zewnętrznych: prowadzenie rejestru realizowanych przez Uczelnię projektów, organizacja i prowadzenie spotkań z osobami zaangażowanymi w projekty, kontrola obowiązków promocyjnych i informacyjnych nałożonych na kierownika projektu, związanych z realizacją projektu do czasu wymaganego umową projektową;

4) w zakresie sprawozdawczości i monitorowania postępu prac: przygotowanie okresowych sprawozdań o przygotowanych wnioskach, przyznanych środkach i postępie realizowanych projektów, kontrola terminowego składania przez kierownika projektu, wymaganych umową raportów i sprawozdań z realizacji projektu, w tym raportów i sprawozdań finansowych, niezwłoczne informowanie władz uczelni o zagrożeniach w realizacji i rozliczaniu projektów.

 

KONTAKT

mgr inż. Małgorzata Kamińska
ul. Szczęśliwicka 40, pok. 1110
02-353 Warszawa
tel.(22) 589-36-40
e-mail: mkaminska@aps.edu.pl

 

 

 

Aktualności

15-11-2019

Najlepsza monografia 2018 r. dotycząca problematyki pamięci

Znamy wyniki konkursu organizowanego w ramach II Polskiej Konferencji Pamięcioznawczej. Studia nad pamięcią w Polsce i o Polsce. Nagrodę uzyskała książka Małgorzaty Praczyk "Pamięć środowiskowa we wsp…
05-11-2019

Studia podyplomowe TERAPIA PEDAGOGICZNA

Do 31 stycznia 2020 przedłużona rekrutacja na VI edycję 3-semestralnych podyplomowych studiów kwalifikacyjnych z zakresu terapii pedagogicznej.
04-11-2019

SPOTKANIE Z KSIĄŻKĄ ILONY MATYSIAK

Zapraszamy serdecznie na spotkanie poświęcone dyskusji nad książką Ilony Matysiak MŁODZI I WYKSZTAŁCENI W PROCESIE PRZEMIAN POLSKIEJ WSI (Warszawa, Scholar 2019). Spotkanie odbędzie się 27 LISTOPADA (…