EN

Strona główna Współpraca Zespół ds. Projektów Operacyjnych, Strukturalnych i Edukacyjnych

Zespół ds. Projektów Operacyjnych, Strukturalnych i Edukacyjnych

31-10-2019

Do zadań Zespołu ds. Projektów Operacyjnych, Strukturalnych i Edukacyjnych należy pozyskiwanie środków z funduszy zewnętrznych – projekty operacyjne, strukturalne i edukacyjne, a w tym:

1) w zakresie działalności informacyjnej: wyszukiwanie i analiza informacji o możliwościach i zasadach pozyskiwania oraz rozliczania środków z funduszy zewnętrznych dla Akademii oraz upowszechnianie wiedzy nt. możliwości pozyskiwania środków;

2) w zakresie spraw związanych ze składaniem wniosków przez Akademię: przygotowywanie części formalnej składanych wniosków wraz z załącznikami we współpracy z jednostkami organizacyjnymi Akademii, przygotowywanie wniosków o dofinansowanie projektów, koordynacja prac związanych z przygotowaniem pełnomocnictw dla kierowników projektów, prowadzenie rejestru wniosków złożonych przez Akademię;

3) w zakresie spraw związanych z realizacją przez jednostki organizacyjne Akademii projektów dofinansowanych ze środków zewnętrznych: prowadzenie rejestru realizowanych przez Uczelnię projektów, organizacja i prowadzenie spotkań z osobami zaangażowanymi w projekty, kontrola obowiązków promocyjnych i informacyjnych nałożonych na kierownika projektu, związanych z realizacją projektu do czasu wymaganego umową projektową;

4) w zakresie sprawozdawczości i monitorowania postępu prac: przygotowanie okresowych sprawozdań o przygotowanych wnioskach, przyznanych środkach i postępie realizowanych projektów, kontrola terminowego składania przez kierownika projektu, wymaganych umową raportów i sprawozdań z realizacji projektu, w tym raportów i sprawozdań finansowych, niezwłoczne informowanie władz uczelni o zagrożeniach w realizacji i rozliczaniu projektów.

 

KONTAKT

mgr inż. Małgorzata Kamińska
ul. Szczęśliwicka 40, pok. 1110
02-353 Warszawa
tel.(22) 589-36-40
e-mail: mkaminska@aps.edu.pl

 

 

 

Aktualności

25-05-2020

informacje dotyczące egzaminów realizowanych zdalnie

Szanowni Państwo, prosimy o zapoznanie się ze wskazaniami dotyczącymi egzaminów realizowanych zdalnie.
05-06-2020

Poetycki homo amans... dr Ewy Lewandowskiej

Prezentujemy esej dr Ewy Lewandowskiej-Tarasiuk pt.: "Poetycki homo amans...", który został opublikowany na Wyspach Brytyjskich w Dzienniku Polskim w cyklu: Słowa, obrazy, dźwięki...
29-05-2020

Prawda w naukach społecznych

Szkoła Doktorska APS zaprasza na wykład prof. dr. hab. Tomasza Szkudlarka, kierownika Zakładu Filozofii Wychowania i Studiów Kulturowych w Instytucie Pedagogiki na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersyte…