IMPRESA

Najlepsze praktyki związane z prewencją uzależnień i zwalczaniem używania metamfetaminy.

Implementing Methamphetamine Prevention Strategies into Action

umowa nr ........... z dnia ..........

Kierownik projektu w APS - dr Magdalena Rowicka

termin realizacji 1.01.2021-31.12.2022

Instytucje partnerskie:

UNIVERSITAETSKLINIKUM HAMBURG-EPPENDORF (UKE) - koordynator projektu,

UNIVERZITA PAVLA JOZEFA SAFARIKA V KOSICIACH (UPJS)

UNIVERZITA KARLOVA (CUNI)

AKADEMIA PEDAGOGIKI SPECJALNEJ IM. MARII GRZEGORZEWSKIEJ (APS)

PRACOWNIA BADAŃ I INICJATYW SPOŁECZNYCH SP. Z. O.O. (PBIS)

RESPUBLIKINIS PRIKLAUSOMYBES LIGU CENTRAS (RPLC)

 

Projekt jest poświęcony najlepszym praktykom związanym z prewencją uzależnień i zwalczaniem używania metamfetaminy. Projekt ma na celu praktyczne zastosowanie wyników badań naukowych dot. walki z uzależnieniami w celu sprostania aktualnym wyzwaniom i nowym zagrożeniom w Unii Europejskiej, z uwzględnieniem uwarunkowań regionalnych i lokalnych. Projekt zostanie wdrożony na terenie 5 miast pilotażowych (na terenie Polski, Niemiec, Słowacji, Czech i Litwy) najgłębiej dotkniętych problemem uzależnień od metamfetaminy. 

Szczegółowy opis projektu:

Obecnie w UE rozprzestrzenia się zażywanie metamfetaminy, podczas gdy działania zapobiegawcze pozostają ograniczone i niespójne. Co więcej, brakuje nam należytego zrozumienia, co działa, w jakim kontekście, kiedy i konkretnie dla kogo, jeśli chodzi o zwalczanie stosowania metamfetaminy. Ten multidyscyplinarny, translacyjny projekt ma na celu dogłębne zrozumienie procesów tłumaczeniowych w zakresie zapobiegania najlepszym praktykom w zakresie stosowania metamfetaminy. W związku z tym popiera priorytet programu prac DG SPRAWIEDLIWOŚCI , jakim jest "praktyczne stosowanie badań związanych z narkotykami, a w szczególności badania nad uzależnieniami w celu sprostania obecnym wyzwaniom i nowym zagrożeniom". Ponadto odnosi się do działania nr 29b planu działania UE w sprawie narkotyków na lata 2017–2020 mającego na celu "zacieśnienie współpracy w celu rozwiązania problemu rosnącej tendencji do uzależnienia od stymulantów, w szczególności metamfetaminy, między właściwymi organami rządowymi a sektorem organizacji pozarządowych, koncentrując się na tworzeniu i wymianie najlepszych praktyk w zapobieganiu rozprzestrzenianiu się epidemii lokalnych". Aby ograniczyć szkody związane z metamfetaminą w całej Europie i przyczynić się do zapobiegania dalszemu rozprzestrzenianiu się epidemii metamfetaminy, projekt zapewni skuteczny model transferu wiedzy dla wszystkich dotkniętych regionów UE.

Międzynarodowy projekt finansowany przez Komisję Europejską w ramach programu wspierającego projekty transnarodowe w obszarze polityki antynarkotykowej UE.