GREENHEAT

Opracowanie metodologii partycypacyjnej procedury stopniowej eliminacji indywidualnych kotłów na paliwa kopalne.

GREEN HEAT - towards collaborative local decarbonization (akronim GREENHEAT)

umowa nr .......... z dnia .....

Kierownik projektu w APS - dr inż. Ewa Duda

termin realizacji 01.02.2021-31.01.2024

Projekt dofinansowany w ramach konkursu The IdeaLab Call for Full Proposals

Promotor projektu:

Instytut Maszyn Przepływowych im. Roberta Szewalskiego Polskiej Akademii Nauk 

Członkowie konsorcjum:

Akademia Leona Koźmińskiego,

Norsk institutt for luftforskning,

Universitetet i Bergen,

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej,

CASE - Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych,

Fundacja KEZO przy Centrum Badawczym Polskiej Akademii Nauk

 

Celem projektu jest opracowanie metodologii partycypacyjnej procedury stopniowej eliminacji indywidualnych kotłów na paliwa kopalne.

Międzynarodowy projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014–2021