Greencoin

Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej

             

 

Greencoin korzysta z dofinansowania o wartości 8 432 288 PLN otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG (w tym 1 264 843 PLN ze środków budżetu państwa).
umowa nr NOR/IdeaLab/GC/0003/2020

Kierownik projektu w APS - dr Ewa Duda

Zespół projektowy:
dr Ewa Duda
dr hab. Danuta Uryga, prof. APS
termin realizacji 01.03.2021-29.02.2024

Celem nadrzędnym projektu jest zachęcenie lokalnych obywateli do zachowań pro-środowiskowych poprzez rekomendację alternatywnego systemu Greencoin.

Cele szczegółowe:
1) przeprowadzenie krytycznego przeglądu aktualnego stanu wiedzy na temat koncepcji modeli społecznych i technologicznych w promowaniu zachowań pro-środowiskowych oraz możliwej roli zachęt w zmianie zachowań w kierunku zrównoważonego rozwoju;
2) przeprowadzenie badań praktyk środowiskowych, motywacji i preferencji potencjalnych użytkowników oraz kontekstu społecznego, w którym system Greencoin będzie pilotowany, z uwzględnieniem zakresu zaangażowania społecznego, sprawiedliwości społecznej oraz lokalnych wartości i norm;
3) opracowanie metody kwantyfikacji wartości nagród za działania ekologiczne oraz wyceny zielonych produktów, które zostaną włączone do cyfrowego systemu rynkowego;
4) wskazanie rozwiązań technologicznych umożliwiających systemowi Greencoin wycenę nagród za działania ekologiczne, wycenę produktów ekologicznych oraz zaproponowanie cyfrowego prototypu wspierającego mechanizm transakcyjny;
5) przetestowania, w ramach badania pilotażowego, systemu Greencoin w warunkach rzeczywistych;
6) zapewnienie szerszego wykorzystania systemu Greencoin dzięki ewaluacji, ulepszeniu i rozpowszechnieniu.
Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej

Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej 

W skład konsorcjum projektu GREENCOIN wchodzą następujący Partnerzy:
1. Politechnika Gdańska = Koordynator (PG, PL)
2. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie (SGH, PL)
3. Stowarzyszenie Inicjatywa Miasto (SIM, PL)
4. Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej (APS, PL)
5. OsloMet - Uniwersytet Metropolitalny W Oslo (OsloMet, NO)
6. Uniwersytet w Stavanger (UiS, NO)

więcej