Greencoin

Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej

                                                                  

 

Greencoin

Kierownik projektu w instytucji partnerskiej: dr inż. Ewa Duda

Zespół projektowy:

dr inż. Ewa Duda

dr hab. Danuta Uryga, prof. APS

termin realizacji 01.02.2021-31.01.2024

Projekt dofinansowany w ramach konkursu The IdeaLab Call for Full Proposals

Promotor projektu: Politechnika Gdańska

Członkowie konsorcjum:

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie,

Stowarzyszenie Inicjatywa Miasto,

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej,

OsloMet - Oslo Metropolitan University,

University of Stavanger

Projekt zakłada przeprowadzenie badań nad możliwością wprowadzenia alternatywnej waluty, która będzie narzędziem promocji działań proekologicznych.

Międzynarodowy projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014–2021