GREEN HEAT

Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej

                                                                                 

 

GREEN HEAT – towards collaborative local decarbonization / GREEN HEAT - współpraca w celu lokalnej dekarbonizacji (akronim GREENHEAT)  korzysta z dofinansowania o wartości 5 710 182 pln otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG.

umowa nr NOR/IdeaLab/GREENHEAT/0006/2020

Kierownik projektu w APS - dr inż. Ewa Duda

termin realizacji 01.02.2021-31.01.2024

Celem nadrzędnym projektu jest przyczynienie się do eliminacji stosowania kotłów na paliwa kopalne w Polsce, poprzez opracowanie skutecznych scenariuszy dekarbonizacji systemów grzewczych w skali gospodarstw domowych.

Cele szczegółowe:

1) przeprowadzenie projektu pilotażowego w wybranej dzielnicy Legionowa oraz opracowanie dedykowanego modelu biznesowego uwzględniającego wymagania konkretnych proponowanych rozwiązań technologicznych oraz wskazanie potencjalnych inwestorów jak również potencjalnych źródeł finansowania w celu skutecznego wsparcia eliminacji kotłów na paliwa kopalne;

2) opracowanie metodologii gotowej do wykorzystania w przyszłości dla kolejnych miast w Polsce w oparciu o doświadczenie zebrane w trakcie realizacji projektu pilotażowego (w szczególności analizy modelu biznesowego).

Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej 

Projekt podchodzi do zagadnienia eliminacji kotłów na paliwa kopalne w sposób interdyscyplinarny, traktując jednocześnie próbę zmiany systemu grzewczego jako potencjalną szansę na wprowadzenie szerszej społecznej zmiany, polegającej na próbie przejścia na zrównoważony rozwój w energetyce, poprzez stymulację rozwoju nowych modeli biznesowych. Należy oczekiwać, że zaangażowanie lokalnej społeczności i kluczowych interesariuszy zaowocuje wzrostem obywatelskiej świadomości w stosunku do wyzwań związanych ze zrównoważonym rozwojem.

W skład konsorcjum projektu GREENHEAT wchodzą następujący Partnerzy:

  1. Instytut Maszyn Przepływowych im. R. Szewalskiego Polskiej Akademii Nauk, Promotor projektu = Koordynator (IMP PAN, PL)
  2. Akademia Leona Koźmińskiego (ALK, PL)
  3. Norsk institutt for luftforskning (NILU, NO)
  4. Universitetet i Bergen (UiB, NO)
  5. Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej (APS, PL)
  6. CASE – Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych (CASE, PL)
  7. Fundacja KEZO przy Centrum Badawczym Polskiej Akademii Nauk (Fundacja KEZO, PL)

więcej