EN

Satysfakcja z pracy kuratorów sądowych. Studium teoretyczno-empiryczne

Grudziewska Ewa

image

Opis:

Dr Ewa Grudziewska – doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki. Przez prawie dziesięć lat pełniła funkcję społecznego kuratora sądowego, wykonując orzeczenia w sprawach rodzinnych i nieletnich w Sądzie Rejonowym Lublin-Zachód w Lublinie. Autorka licznych publikacji naukowych poruszających problematykę kompetencji społecznych i zasobów osobistych osób wykonujących zawody z misją społeczną i przedstawicieli grup dyspozycyjnych społeczeństwa oraz zastosowania socjoterapii w pracy z dziećmi i młodzieżą. Kierownik studiów podyplomowych Socjoterapia i Mediacja sądowa i pozasądowa w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.

 

Recenzowana monografia stanowi studium nieopracowanego dotąd całościowo zagadnienia satysfakcji z pracy i znaczenia zasobów osobistych w pracy kuratorów sądowych. [] wyniki badań mogą być przydatne w tworzeniu programów profilaktycznych czy też interwencyjnych z podnoszeniem kwalifikacji i kompetencji zawodowych włącznie. Walorami pracy jest jej interdyscyplinarność analiz, bowiem wyniki badań lokują się w polu badań pedagogiki, pedagogiki resocjalizacyjnej, penitencjarnej, polityki społecznej, socjologii, psychologii, pracy socjalnej, teorii zarządzania i prawa.

 

Z recenzji

prof. zw. dr hab. Krystyny Marzec-Holki

 

Podjęta tematyka badań jest nie tylko interesująca, ale jakże potrzebna, gdyż może przełożyć się na praktyczne wykorzystanie, np. podjęcia wielu działań naprawczych w tej szczególnej grupie zawodowej, jaką są kuratorzy sądowi. Ponadto wyniki badań mogą stanowić przyczynek do dyskusji w ramach zarówno psychologii, jak i socjologii zawodów. [] Wzbogaca ona wiedzę i wypełnia brakujące ogniowo w tak ważnym i potrzebnym zawodzie kuratora sądowego. Wyniki badań mogą posłużyć do licznych analiz zarówno teoretyków, jak i praktyków, ale także stanowić będą cenny materiał badawczy dla wykładowców i studentów.

Z recenzji

Dr hab., prof. nadzw. UP Teresy Zbyrad

 

 

 

Cena:

30,00

Rok wydania:

2017

Strony:

182

ISBN:

978-83-64953-75-0