Komitet redakcyjny

Komitet redakcyjny Wydawnictwa na kadencję 2016–2020

dr hab., prof. APS Jarosław Rola – przewodniczący

prof. dr hab. Mirosław Józef Szymański

dr hab., prof. APS Danuta Duch-Krzystoszek

dr hab., prof. APS Maryla Sawicka

dr Danuta Gorajewska

mgr Monika Bielska-Łach – sekretarz