Spis treści nr 1/2017

 Praca Socjalna Okładka 1 2

Punktacja:
Dwumiesięcznik „Praca Socjalna” uzyskał 8 punktów w ocenie parametrycznej czasopism naukowych dokonanej w grudniu 2016 r. przecz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Czasopismo porusza problemy związane z funkcjonowaniem instytucji pomocy społecznej w ujęciu teoretycznym i praktycznym w kraju i za granicą. Prezentuje wyniki najnowszych badań o charakterze monograficznym, przykłady dobrych praktyki doniesienia z konferencji i seminariów, recenzje publikacji książkowych.

Ukazuje się od 1986 roku (Instytut Rozwoju Służb Społecznych), od 2017 roku – Akademia Pedagogiki Specjalnej. 

Numer ISSN 0860-3480