EN

Strona główna Uczelnia Wydawnictwo

Wydawnictwo

16-11-2018

 ul. Szczęśliwicka 40, 02-353 Warszawa
tel. 22 589 36 45, fax. 22 658 11 18


Dyrektor Wydawnictwa

Monika Bielska-Łach
tel. 22 589 36 76, e-mail: mbielska@aps.edu.pl 


Sekretarz Wydawnictwa

Jolanta Jamiołkowska
tel. 22 589 36 45, e-mail: wydawnictwo@aps.edu.pl 


Redakcja

        Danuta Gorajewska

        tel. 22 589 36 45 w. 1218

        d.gorajewska@aps.edu.pl

 Joanna Marek-Banach

         tel. 22 589 36 45 w. 1218

         jmarek@aps.edu.pl


Sprzedaż i prenumerata

Iwona Danieluk (redaktor techniczny)
e-mail: prenumerata@aps.edu.pl


 

Aktualności

15-11-2018

Wyrazy współczucia

Z wielkim żalem żegnamy Prof. dr. hab. Jerzego Wyrozumskiego wieloletniego Sekretarza Polskiej Akademii Umiejętności, wybitnego historyka mediewisty, przyjaciela naszej Uczelni.
13-11-2018

Dr hab. Kazimierz Frieske uhonorowany odznaką Primus in Agendo

Dr hab. Kazimierz Frieske z Instytutu Filozofii i Socjologii Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych APS, został uhonorowany odznaką Primus in Agendo.
15-11-2018

Wykład pt. „Kobiety piszące i czytające listy w twórczości Jana Vermeera van Delft”

Kolegium Edukacji Artystycznej zaprasza na wykład pt. „Kobiety piszące i czytające listy w twórczości Jana Vermeera van Delft” 19 listopada o godz. 16:00, w siedzibie Kolegium Edukacji Artystycznej pr…