WYDAWNICTWO AKADEMII PEDAGOGIKI SPECJALNEJ im. Marii Grzegorzewskiej

ul. Szczęśliwicka 40, 02-353 Warszawa
tel. 22 589 36 45, fax. 22 658 11 18


Dyrektor Wydawnictwa

mgr Monika Bielska-Łach
tel. 22 589 36 76, e-mail: mbielska@aps.edu.pl 


Sekretarz Wydawnictwa

mgr Jolanta Jamiołkowska
tel. 22 589 36 45, e-mail: wydawnictwo@aps.edu.pl 


Redakcja

mgr Hanna Cieśla
dr Weronika Kostecka


Sekretariat

Iwona Danieluk (redaktor techniczny)
e-mail: wydawnictwo@aps.edu.pl