EN

Strona główna Uczelnia Władze i administracja Senat

Senat

KADENCJA 2016 – 2020

17-01-2018

PRZEWODNICZĄCY SENATU - REKTOR

 • prof. dr hab. Stefan Kwiatkowski

PROREKTORZY

 • dr hab., prof. APS Barbara Marcinkowska
 • dr hab., prof. APS Jarosław Rola

DZIEKANI

 • dr hab., prof. APS Irena Jelonkiewicz-Sterianos
 • dr hab., prof. APS Maciej Tanaś

PRZEDSTAWICIELE PROFESORÓW I DOKTORÓW HABILITOWANYCH

 • prof. dr hab. Rafał Piwowarski
 • prof. dr hab.  Barbara Smolińska-Theiss
 • dr hab., prof. APS Paweł Bronowski
 • dr hab., prof. APS Helena Ciążela
 • dr hab., prof. APS Danuta Duch-Krzystoszek
 • dr hab., prof. APS Jarosław Gara
 • dr hab., prof. APS Janusz  Gęsicki
 • dr hab., prof. APS Urszula Jeruszka
 • dr hab., prof. APS Jacek Kulbaka
 • dr hab., prof. APS Piotr Kwiatkowski
 • dr hab., prof. APS Jan Łaszczyk
 • dr hab., prof. APS Barbara Pasamonik
 • dr hab., prof. APS Danuta Uryga
 • dr hab., prof. APS Maciej Zychowicz

PRZEDSTAWICIELE POZOSTAŁYCH NAUCZYCIELI AKADEMICKICH

 • dr Ewa Bilska
 • dr Marlena Grzelak-Klus
 • dr Hubert Iwanicki
 • dr Małgorzata Jabłonowska
 • dr Mieczysław Sędzicki

PRZEDSTAWICIELE ADMINISTRACJI

 • mgr inż. Małgorzata Kamińska
 • mgr Barbara Mroczkowska
 • mgr Małgorzata Zięba

PRZEDSTAWICIEL DOKTORANTÓW

 • mgr Magdalena Ciślikowska

PRZEDSTAWICIELE STUDENTÓW

 • Krystian Kuc      
 • Dawid Gawarzycki       
 • Michał Pożyczka      
 • Karolina Jastrzębska   
 • Paulina Kamińska        
 • Klaudia Kaczorek 
 • Klaudia Majewska       
 • Konrad Danielewski   

UCZESTNICY Z GŁOSEM DORADCZYM

 • Dyrektor Instytutu Wspomagania Rozwoju Człowieka i Edukacji
  prof. dr hab. Edyta Gruszczyk-Kolczyńska
 • Dyrektor Instytutu Pedagogiki
  dr hab., prof. APS Franciszek Szlosek
 • Dyrektor Instytutu Pedagogiki Specjalnej
  prof. dr hab. Joanna Głodkowska
 • Dyrektor Instytutu Profilaktyki Społecznej i Pracy Socjalnej
  dr hab., prof. APS Paweł Boryszewski
 • Dyrektor Instytutu Psychologii Stosowanej
  dr hab., prof. APS Barbara Weigl
 • p.o. Kanclerza
  mgr Wiesława Nasierowska
 • Dyrektor Biblioteki Głównej
  dr Justyna Stępień
 • Kwestor
  mgr Aneta Lipińska
 • Związek Nauczycielstwa Polskiego
  dr Agnieszka Kwiatkowska-Zwolan
 • NSZZ "Solidarność"
  Robert Kozłowski

Aktualności

26-02-2018

Nominacja Józefy BAŁACHOWICZ - profesor nauk społecznych

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda nadał tytuł profesora nauk społecznych pani dr hab. Józefie Bałachowicz Kierownikowi Zakładu Wczesnej Edukacji w INSTYTUCIE WSPOMAGANIA ROZWOJU CZŁOWIE…
26-02-2018

Wystawa DYPLOMY MAGISTERSKIE 2017

Na prezentację składają się dyplomy autorstwa 26 absolwentów pięciu pracowni dyplomujących Instytutu Edukacji Artystycznej APS w Warszawie – malarskich: prof. dr hab. Marzanny Wróblewskiej, prof. dr. …
19-02-2018

Wyróżnienia dla JM Rektora APS prof. Stefana M. Kwiatkowskiego

Prof. dr hab. Stefan M. Kwiatkowski został w dniu 16 lutego br. odznaczony KRZYŻEM KOMANDORSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI. Podczas uroczystości w Pałacu Prezydenckim zostały wręczone odznaczenia państw…