EN

Strona główna Uczelnia Władze i administracja Senat

Senat

KADENCJA 2016 – 2020

17-04-2019

PRZEWODNICZĄCY SENATU - REKTOR

 • prof. dr hab. Stefan Kwiatkowski

PROREKTORZY

 • dr hab., prof. APS Barbara Marcinkowska
 • dr hab., prof. APS Jarosław Rola

DZIEKANI

 • dr hab., prof. APS Irena Jelonkiewicz-Sterianos
 • dr hab., prof. APS Maciej Tanaś

PRZEDSTAWICIELE PROFESORÓW I DOKTORÓW HABILITOWANYCH

 • prof. dr hab. Rafał Piwowarski
 • prof. dr hab.  Barbara Smolińska-Theiss
 • dr hab., prof. APS Paweł Bronowski
 • dr hab., prof. APS Helena Ciążela
 • dr hab., prof. APS Danuta Duch-Krzystoszek
 • dr hab., prof. APS Jarosław Gara
 • dr hab., prof. APS Bernadeta Szczupał
 • dr hab., prof. APS Urszula Jeruszka
 • dr hab., prof. APS Jacek Kulbaka
 • dr hab., prof. APS Jan Łaszczyk
 • dr hab., prof. APS Barbara Pasamonik
 • dr hab., prof. APS Maryla Malewicz-Sawicka
 • dr hab., prof. APS Danuta Uryga
 • dr hab., prof. APS Maciej Zychowicz

PRZEDSTAWICIELE POZOSTAŁYCH NAUCZYCIELI AKADEMICKICH

 • dr Ewa Bilska
 • dr Marlena Grzelak-Klus
 • dr Hubert Iwanicki
 • dr Małgorzata Jabłonowska
 • dr Mieczysław Sędzicki

PRZEDSTAWICIELE ADMINISTRACJI

 • mgr inż. Małgorzata Kamińska
 • mgr Barbara Mroczkowska
 • mgr Małgorzata Zięba

PRZEDSTAWICIEL DOKTORANTÓW

 • mgr Magdalena Cieślikowska

PRZEDSTAWICIELE STUDENTÓW    

 • Karolina Jastrzębska
 • Klaudia Kaczorek 
 • Katarzyna Frączek
 • Marcin Bielski
 • Konrad Danielewski
 • Agnieszka Stosio
 • Dawid Gawarzycki   
 • Katarzyna Hałatienko    

UCZESTNICY Z GŁOSEM DORADCZYM

 • Dyrektor Instytutu Wspomagania Rozwoju Człowieka i Edukacji
  prof. dr hab. Edyta Gruszczyk-Kolczyńska
 • Dyrektor Instytutu Pedagogiki
  dr hab., prof. APS Franciszek Szlosek
 • Dyrektor Instytutu Pedagogiki Specjalnej
  prof. dr hab. Joanna Głodkowska
 • Dyrektor Instytutu Profilaktyki Społecznej i Pracy Socjalnej
  dr hab., prof. APS Paweł Boryszewski
 • Kanclerz
  mgr Marcin Wochyń
 • p.o. Dyrektora Biblioteki Głównej
  mgr Joanna Potęga
 • Kwestor
  mgr Aneta Lipińska
 • Związek Nauczycielstwa Polskiego
  dr Agnieszka Kwiatkowska-Zwolan
 • NSZZ "Solidarność"
  dr Marlena Grzelak-Klus

Aktualności

18-04-2019

II BIEG Marii Grzegorzewskiej

Zapraszamy serdecznie do udziału w drugiej edycji BIEGU Marii Grzegorzewskiej w dniu 22 maja 2019 r. (środa) o godz. 15.00 w Parku Szczęśliwickim.
25-04-2019

KONKURS IM. PROFESORA CZESŁAWA KUPISIEWICZA

Laureatką Konkursu im. Profesora Czesława Kupisiewicza w roku akademickim 2017/2018 została Pani Karolina Boguszewska
25-04-2019

LAUREACI KONKURSU NA NAJLEPSZĄ PRACĘ DYPLOMOWĄ

LAUREACI VIII EDYCJI KONKURSU REKTORA APS NA NAJLEPSZĄ PRACĘ DYPLOMOWĄ