EN

Strona główna Uczelnia Władze i administracja Komisje senackie

Komisje senackie

STAŁE KOMISJE SENATU (2016-2020)

21-02-2018

Komisja Rozwoju, Budżetu i Finansów

 • dr hab., prof. APS Jan Łaszczyk - przewodniczący
 • dr hab., prof. APS Barbara Weigl
 • dr hab., prof. APS Helena Ciążela
 • dr Kasper Sipowicz
 • dr Robert Pawlak
 • mgr Monika Bielska-Łach
 • mgr Natalia Józefacka-Szram
 • Krystian Kuc

Komisja Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą

 • prof. dr hab. Rafał Piwowarski - przewodniczący
 • prof. dr hab. Renata Siemieńska-Żochowska
 • prof. dr hab. Czesław Czabała
 • dr hab., prof. APS Janusz Gęsicki
 • dr hab., prof. APS Grzegorz Szumski
 • mgr Marta Trusewicz-Pasikowska
 • Michał Pożyczka

Komisja Rozwoju Kadr i Oceny Nauczycieli Akademickich

 • prof. dr hab. Barbara Smolińska-Theiss - przewodnicząca
 • prof. dr hab. Mirosław Józef Szymański
 • prof. dr hab. Wiesław Theiss
 • dr hab., prof. APS Urszula Jeruszka
 • dr hab., prof. APS Grzegorz Szumski
 • dr hab., prof. APS Danuta Duch-Krzystoszek
 • dr hab., prof. APS Barbara Weigl
 • dr hab., prof.  APS Grzegorz Pyszczek

Komisja Kształcenia i Spraw Studenckich

 • dr hab., prof. APS Danuta Uryga – przewodnicząca
 • dr hab., prof. APS Bernadeta Szczupał
 • prof. dr hab. sztuki Joanna Stasiak
 • dr Dorota Jankowska
 • dr Izabela Kaźmierczak
 • mgr Aneta Babiuk-Masalska
 • Konrad Danielewski

Komisji Etyki Badań Naukowych

 • dr hab., prof. APS Helena Ciążela - przewodnicząca
 • dr hab., prof. APS Danuta Duch-Krzystoszek
 • dr hab., prof. APS Urszula Jeruszka
 • dr Iwona Konieczna
 • dr Katarzyna Łukaszewska
 • dr Małgorzata Stawska
 • dr Monika Zima-Parjaszewska

 

KOMISJE DORAŹNE

Komisja ds. Promocji (na lata 2017-2020)

 • dr hab., prof. APS Janusz Gęsicki - przewodniczący
 • dr Joanna Łukasiewicz-Wieleba
 • dr Agnieszka Pawlak
 • dr Marek Siwicki
 • dr sztuki Magdalena Świercz-Wojteczek
 • dr Anna Zajenkowska
 • mgr Magda Prokopczuk
 • Anna Wnorowska
 • mgr Aleksandra Drążkiewicz

Komisja Oceniająca Nauczycieli Akademickich (na lata 2017-2020)

 • prof. dr hab. Rafał Piwowarski - przewodniczący
 • dr hab., prof. APS Jarosław Rola
 • dr hab., prof. APS Paweł Bronowski
 • dr hab., prof. APS Janusz Gęsicki
 • dr hab., prof. APS Agnieszka Konieczna
 • dr hab., prof. APS Grzegorz Mroczkowski
 • dr hab., prof. APS Barbara Pasamonik
 • dr hab., prof. APS Sławomir Śniatkowski
 • dr Jolanta Zozula – sekretarz

Odwoławcza Komisja ds. Oceny Nauczycieli Akademickich

 • dr hab., prof. APS Piotr Kwiatkowski - przewodniczący
 • dr hab., prof. APS Irena Jelonkiewicz-Sterianos
 • dr hab., prof. APS Jarosław Michalski
 • dr hab., prof. APS Maciej Tanaś
 • dr Zbigniew Wałaszewski

 

KOMISJE DYSCYPLINARNE

Komisja Dyscyplinarna ds. Nauczycieli Akademickich

 • dr hab., prof. APS Grzegorz Szumski - przewodniczący
 • prof. dr hab. Jan Czesław Czabała - zastępca
 • prof. dr hab. Tadeusz Mazurczak
 • prof. dr hab. Rafał Piwowarski
 • prof. dr hab. Włodzimierz Tyburski
 • dr Agnieszka Pawlak
 • Konrad Danielewski

Komisja Dyscyplinarna ds. Studentów

 • dr hab., prof. APS Paweł Bronowski - przewodniczący
 • dr Beata Hinze
 • dr Małgorzata Jabłonowska
 • dr Monika Zima-Parjaszewska
 • Karolina Jastrzębska
 • Paulina Kamińska
 • Dawid Gawarzycki

Komisja Dyscyplinarna Odwoławcza ds. Studentów

 • dr hab., prof. APS Jarosław Gara - przewodniczący
 • dr hab., prof. APS Jacek Kulbaka
 • dr hab., prof. APS Adam Solak
 • dr Iwona Czarnecka
 • Klaudia Majewska
 • Klaudia Kaczorek

Komisja Dyscyplinarna Akademii ds. Doktorantów

 • dr hab., prof. APS Janusz Gęsicki - przewodniczący
 • dr hab., prof. APS Helena Ciążela
 • dr hab., prof. APS Urszula Jeruszka
 • dr hab., prof. APS Adam Solak
 • dr hab., prof. APS Bronisław Treger
 • mgr Marcin Szostakowski
 • mgr Magdalena Cieślikowska
 • mgr Agata Aszklar

Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna ds. Doktorantów

 • dr hab., prof. APS Danuta Duch-Krzystoszek - przewodnicząca
 • prof. dr hab. Rafał Piwowarski
 • prof. dr hab. Włodzimierz Tybuski
 • dr hab., prof. APS Barbara Weigl
 • dr hab., prof. APS Jacek Kulbaka
 • mgr Oksana Kotormus
 • mgr Magdalena Kołodziejska
 • mgr Paulina Zalewska

Aktualności

26-02-2018

Nominacja Józefy BAŁACHOWICZ - profesor nauk społecznych

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda nadał tytuł profesora nauk społecznych pani dr hab. Józefie Bałachowicz Kierownikowi Zakładu Wczesnej Edukacji w INSTYTUCIE WSPOMAGANIA ROZWOJU CZŁOWIE…
26-02-2018

Wystawa DYPLOMY MAGISTERSKIE 2017

Na prezentację składają się dyplomy autorstwa 26 absolwentów pięciu pracowni dyplomujących Instytutu Edukacji Artystycznej APS w Warszawie – malarskich: prof. dr hab. Marzanny Wróblewskiej, prof. dr. …
19-02-2018

Wyróżnienia dla JM Rektora APS prof. Stefana M. Kwiatkowskiego

Prof. dr hab. Stefan M. Kwiatkowski został w dniu 16 lutego br. odznaczony KRZYŻEM KOMANDORSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI. Podczas uroczystości w Pałacu Prezydenckim zostały wręczone odznaczenia państw…