EN

Dyrektor Instytutu Pedagogiki Specjalnej

prof. dr hab. Joanna Głodkowska

 

Dyrektor Instytutu Pedagogiki

dr hab. Danuta Uryga, prof. APS

 

Dyrektor Instytutu Wspomagania Rozwoju Człowieka i Edukacji

dr Agnieszka Olechowska

 

Dyrektor Instytutu Edukacji Artystycznej (IEA)

dr hab. Stefan Paruch, prof. APS

 

Dyrektor Instytutu Filozofii i Socjologii (IFIS)

dr hab. Danuta Duch-Krzystoszek, prof. APS

 

Dyrektor Instytutu Profilaktyki Społecznej i Pracy Socjalnej

dr hab. Paweł Boryszewski, prof. APS

 

Dyrektor Instytutu Psychologii

dr hab. Paweł Bronowski, prof. APS