EN

Strona główna Uczelnia Władze i administracja

Władze i administracja

WŁADZE UCZELNI KADENCJA 2020-2024

14-09-2020

Rektor

dr hab. Barbara Marcinkowska, prof. APS

e-mail: rektorat@aps.edu.pl
tel. 22 822 71 34 lub 22 589 36 00 wew. 3211

 

Prorektor ds. Nauki

dr hab. Jarosław Rola, prof. APS

e-mail: rola@aps.edu.pl
tel. 22 589 36 23

 

Kanclerz

mgr Maciej Gajewski

e-mail: mgajewski@aps.edu.pl
tel. 22 419 17 24

 

Kwestor

mgr Marta Bigos (p.o.)

e-mail: mbigos@aps.edu.pl

 

Zastępca Kwestora

mgr Alicja Pęczyk

kwestor@aps.edu.pl