EN

WYBRANI do SENATU APS  2020-2024

 

Profesorowie

dr hab., Anna Drabarek, prof. APS

dr hab. Jarosław Gara, prof. APS 

dr hab. Irena Jelonkiewicz- Sterianos, prof. APS

dr hab. Ewa Kulesza, prof. APS

dr hab. Małgorzata Kupisiewicz, prof. APS

dr hab. Małgorzata Makiewicz, prof. APS

dr hab. Jarosław Michalski, prof. APS

dr hab. Anna Odrowąż-Coates, prof. APS

dr hab. Stefan Paruch, prof. APS

dr hab. Irena Pospiszyl, prof. APS

dr hab., Grzegorz Pyszczek, prof. APS

dr hab. Bernardeta Szczupał, prof. APS

dr hab. Danuta Uryga, prof. APS

dr hab. Maciej Zychowicz, prof. APS

 

Pozostali Pracownicy Akademiccy

dr Ewa Bilska

dr Ewa Dąbrowa

dr Danuta Emiluta-Rozya

dr Urszula Gosk

dr Hubert Iwanicki

dr Mieczysław Sędzicki

dr Lidka Zabłocka-Żytka

 

Przedstawiciele Administracji

Dorota Gołuch

Małgorzata Kamińska

 

Przedstawiciel Doktorantów APS

Konrad Kuźma

 

Przedstawiciele Samorządu Studentów APS

Agata Kacperska

Aleksandra Olesiejuk

Dagmara Jabłońska

Jolanta Rakowska

Weronika Wojcieszek

 

 

WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE na SENATORA z Instytutu Filozofii i Socjologii

Protokół z wyborów uzupełniających Senatora Instytutu Filozofii i Socjologii

 

KANDYDATKA do SENATU na kadencję 2020-2024

z Instytutu Filozofii i Socjologii

Profesorowie:

dr hab. Anna Drabarek, prof. APS

 

Poniżej treść komunikatu i odnośniki do formularzy potrzebnych do zgłoszenia Kandydatów

KOMUNIKAT WYBORCZY

Formularze w formacie PDF
karta zgłoszenia Kandydata Profesora
karta zgłoszenia Kandydata nie Profesora
zgoda Kandydata Profesora
zgoda kandydata nie Profesora
informacja lustracyjna
oświadczenie lustracyjne

Formularze w formacie Word (edytowalne)
karta zgłoszenia Kandydata Profesora
karta zgłoszenia Kandydata nie Profesora
zgoda Kandydata Profesora
zgoda kandydata nie Profesora
informacja lustracyjna
oświadczenie lustracyjne

 

 

WYNIKI WYBORÓW na SENATORÓW APS 2020-2024

Ogólnouczelniane 29go maja

Protokół z wyborów Senatorów z grupy Profesorów

Protokół z wyborów Senatorów z grupy pozostałych Pracowników Akademickich

Protokół z wyborów Senatorów z grupy Pracowników Administracji

 

Wewnątrz Instytutów 27 maja

Protokół z wyborów Senatora Instytutu Pedagogiki

Protokół z II tury wyborów Senatora Instytutu Pedagogiki

Protokół z wyborów Senatora Instytutu Pedagogiki Specjalnej

Protokół z wyborów Senatora Instytutu Psychologii

Protokół z wyborów Senatora Instytutu Wspomagania Rozwoju Człowieka i Edukacji

Protokół z wyborów Senatora Instytutu Edukacji Artystycznej

Protokół z wyborów Senatora Instytutu Profilaktyki Społecznej i Pracy Socjalnej

 

KANDYDACI do SENATU na kadencję 2020-2024

 

z Administracji

Małgorzata Kamińska

Dorota Gołuch

Paweł Jakowlew

 

z Instytutu Pedagogiki

Profesorowie:

dr hab. Anna Odrowąż-Coates, prof. APS

dr hab. Danuta Uryga, prof. APS

dr hab. Jarosław Gara, prof. APS 

dr hab. Jarosław Michalski, prof. APS

 

Pozostali nauczyciele akademiccy:

dr hab. Anna Perkowska-Klejman

dr Ewa Dąbrowa

dr Justyna Bluszcz

dr Małgorzata Jabłonowska

 

z Instytutu Pedagogiki Specjalnej

Profesorowie:

dr hab. Ewa Kulesza, prof. APS

dr hab. Małgorzata Kupisiewicz, prof. APS

dr hab. Irena Pospiszyl, prof. APS

dr hab. Bernardeta Szczupał, prof. APS

 

Pozostali nauczyciele akademiccy:

dr hab. Małgorzata Walkiewicz-Krutak

dr Diana Aksamit

dr Urszula Gosk

dr Katarzyna Wereszka

dr Hubert Iwanicki

dr Ewa Bilska

dr Anna Nowicka-Skóra

 

z Instytutu Psychologii

Profesorowie:

dr hab. Irena Jelonkiewicz- Sterianos, prof. APS

dr hab. Anna Zajenkowska, prof. APS

 

Pozostali nauczyciele akademiccy:

dr Ewa Witkowska

dr Lidka Zabłocka-Żytka

dr Michał Szulawski

 

z Instytutu Wspomagania Rozwoju Człowieka i Edukacji

Profesorowie:

dr hab. Małgorzata Makiewicz, prof. APS

 

Pozostali nauczyciele akademiccy:

dr Danuta Emiluta-Rozya

dr Agnieszka Pawlak

 

z Instytutu Edukacji Artystycznej

Profesorowie:

dr hab. Stefan Paruch, prof. APS

dr hab. Maciej Zychowicz, prof. APS

 

Pozostali nauczyciele akademiccy:

dr Magdalena Świercz-Wojteczek

 

z Instytutu Filozofii i Socjologii

Pozostali nauczyciele akademiccy:

dr Marta Cobel-Tokarska

dr Piotr Rosół

 

z Instytutu Profilaktyki Społecznej i Pracy Socjalnej

Profesorowie:

dr hab., Grzegorz Pyszczek, prof. APS

 

Pozostali nauczyciele akademiccy:

dr Mieczysław Sędzicki

 

 

 

Komunikaty wyborcze i formularze potrzebne do zgłoszenia Kandydatów w wyborach do Senatu APS

znajdują się w zakładkach dla właściwych jednostek organizacyjnych

 

Administracja

Instytut Pedagogiki

Instytut Pedagogiki Specjalnej

Instytut Psychologii

Instytut Wspomagania Rozwoju Człowieka i Edukacji   

Instytut Edukacji Artystycznej

Instytut Filozofii i Socjologii

Instytut Profilaktyki Społecznej i Pracy Socjalnej