Statut APS

Statut APS 1456928670 Pdf

Zatwierdzony Uchwałą nr 48/2017 Senatu Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 17 maja 2017 r.