Statut APS

Statut APS 1456928670 Pdf

Zatwierdzony Uchwałą nr 35/2017 Senatu Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 19 kwietnia 2017 r.