Rzecznicy Dyscyplinarni

Rzecznik Dyscyplinarny ds. Nauczycieli Akademickich

dr hab., prof. APS Anna Odrowąż-Coates

 

Rzecznik Dyscyplinarny ds. Studentów

dr hab., prof. APS Maryla Sawicka