STAŁE KOMISJE SENATU (2016-2020)

 

Komisja Rozwoju, Budżetu i Finansów

dr hab., prof. APS Jan Łaszczyk - przewodniczący

dr hab., prof. APS Barbara Weigl

dr hab., prof. APS Helena Ciążela

dr hab., prof. APS Maciej Karwowski

dr Robert Pawlak

mgr Monika Bielska-Łach

mgr Natalia Józefacka-Szram

Krystian Kuc

 

Komisja Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą

prof. dr hab. Rafał Piwowarski - przewodniczący

prof. dr hab. Renata Siemieńska-Żochowska

prof. dr hab. Czesław Czabała

dr hab., prof. APS Maciej Karwowski

dr hab., prof. APS Grzegorz Szumski

mgr Marta Trusewicz-Pasikowska

Michał Pożyczka

 

Komisja Rozwoju Kadr i Oceny Nauczycieli Akademickich

prof. dr hab. Barbara Smolińska-Theiss - przewodnicząca

prof. dr hab. Mirosław Józef Szymański

prof. dr hab. Wiesław Theiss

dr hab., prof. APS Maciej Karwowski

dr hab., prof. APS Grzegorz Szumski

dr hab., prof. APS Danuta Duch-Krzystoszek

dr hab., prof. APS Barbara Weigl

dr hab., prof.  APS Grzegorz Pyszczek

 

Komisja Kształcenia i Spraw Studenckich

dr hab., prof. APS Danuta Uryga – przewodnicząca

dr hab., prof. APS Bernadeta Szczupał

prof. dr hab. sztuki Joanna Stasiak

dr Dorota Jankowska

dr Anna Zajenkowska

mgr Aneta Babiuk-Masalska

Konrad Danielewski

 

Komisji Etyki Badań Naukowych

dr hab., prof. APS Helena Ciążela - przewodnicząca

dr hab., prof. APS Danuta Duch-Krzystoszek

dr hab., prof. APS Urszula Jeruszka

dr Iwona Konieczna

dr Iwona Stachowska

dr Małgorzata Stawska

dr Monika Zima-Parjaszewska

 

KOMISJE DORAŹNE

 

Komisja ds. Promocji (na lata 2017-2020)

dr hab., prof. APS Janusz Gęsicki - przewodniczący

dr Joanna Łukasiewicz-Wieleba

dr Agnieszka Pawlak

dr Marek Siwicki

dr sztuki Magdalena Świercz-Wojteczek

dr Anna Zajenkowska

mgr Magda Prokopczuk

Anna Wnorowska

Aleksandra Drążkiewicz

 

Komisja Odwoławcza ds. Oceny Nauczycieli Akademickich

dr hab., prof. APS Piotr Kwiatkowski - przewodniczący

prof. dr hab. Rafał Piwowarski

dr hab., prof. APS Maciej Tanaś

dr hab., prof. APS Irena Jelonkiewicz-Sterianos

dr Zbigniew Wałaszewski

 

KOMISJE DYSCYPLINARNE

 

Komisja Dyscyplinarna ds. Nauczycieli Akademickich

dr hab., prof. APS Grzegorz Szumski - przewodniczący

prof. dr hab. Jan Czesław Czabała - zastępca

prof. dr hab. Tadeusz Mazurczak

prof. dr hab. Rafał Piwowarski

prof. dr hab. Włodzimierz Tyburski

dr Agnieszka Pawlak

Konrad Danielewski

 

Komisja Dyscyplinarna ds. Studentów

dr hab., prof. APS Paweł Bronowski - przewodniczący

dr Beata Hinze

dr Małgorzata Jabłonowska

dr Monika Zima-Parjaszewska

Karolina Jastrzębska

Paulina Kamińska

Dawid Gawarzycki

 

Komisja Dyscyplinarna Odwoławcza ds. Studentów

dr hab., prof. APS Jarosław Gara - przewodniczący

dr hab., prof. APS Jacek Kulbaka

dr hab., prof. APS Adam Solak

dr Iwona Czarnecka

Klaudia Majewska

Klaudia Kaczorek

 

Komisja Dyscyplinarna Akademii ds. Doktorantów

dr hab., prof. APS Janusz Gęsicki - przewodniczący

dr hab., prof. APS Helena Ciążela

dr hab., prof. APS Urszula Jeruszka

dr hab., prof. APS Adam Solak

dr hab., prof. APS Bronisław Treger

mgr Marcin Szostakowski

mgr Magdalena Cieślikowska

mgr Agata Aszklar

 

Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna ds. Doktorantów

dr hab., prof. APS Danuta Duch-Krzystoszek - przewodnicząca

prof. dr hab. Rafał Piwowarski

prof. dr hab. Włodzimierz Tybuski

dr hab., prof. APS Barbara Weigl

dr hab., prof. APS Jacek Kulbaka

mgr Oksana Kotormus

mgr Magdalena Kołodziejska

mgr Paulina Zalewska