EN

Strona główna Uczelnia Projekty ZAPYTANIA OFERTOWE

ZAPYTANIA OFERTOWE

Projekt "Akademia Pedagogiki Specjalnej Uczelnią Młodego Odkrywcy" realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

27-03-2019

Formularz oświadczenia oferenta dotyczący danych osobowych

 • Ogłoszenie nr 21/POWER/2018 z dnia 14 stycznia 2019r.

dotyczące poszukiwania Wykonawcy zlecenia – opiekuna dzieci podczas dojazdu na szkolenie i pobytu w Warszawie

więcej...

formularz oferty

 • Ogłoszenie nr 20/POWER/2019 z dnia 14 stycznia 2019r.

dotyczące poszukiwania Wykonawcy zlecenia - szkolnego koordynatora szkoleń dla uczniów klas 2 i 3 na terenie Szkoły Podstawowej Sióstr Felicjanek Nr 28  w Warszawie

więcej...

formularz oferty

 • Ogłoszenie nr 19/POWER/2019 z dnia 14 stycznia 2019r.

dotyczące poszukiwania Wykonawcy zlecenia - szkolnego koordynatora szkoleń dla uczniów klas 2 i 3 na terenie Szkoły Podstawowej nr 4 w Piastowie

więcej...

formularz oferty

 • Ogłoszenie nr 18/POWER/2018 z dnia 5 września 2018r.

dotyczące poszukiwania firmy ubezpieczeniowej

więcej...

formularz oferty

 • Ogłoszenie nr 16/POWER/2018 z dnia 3 września 2018r.

dotyczące usługi polegającej na: opiece nad dziećmi podczas dojazdu na szkolenie i pobytu w Warszawie.

więcej...

formularz oferty

 •  Ogłoszenie nr 15/POWER/2018 z dnia 3 września 2018r.

dotyczące usługi polegającej na: koordynowaniu szkoleń dla uczniów klas 2 i 3 na terenie Szkoły Podstawowej w Adamowiźnie oraz udzielaniu wsparcia merytorycznego w obszarze pracy projektowej.

więcej...

formularz oferty

 • Ogłoszenie nr 14/POWER/2018 z dnia 3 września 2018r.

dotyczące usługi polegającej na: koordynowaniu szkoleń dla uczniów klas 2 i 3 SP oraz udzielaniu wsparcia merytorycznego w obszarze pracy projektowej.

więcej...

formularz oferty

 • Ogłoszenie nr 13/POWER/2018 z dnia 3 września 2018r.

dotyczące usługi polegającej na: przeprowadzeniu wykładu inauguracyjnego i podsumowującego dla uczniów klas 2 i 3 SP.

więcej...

formularz oferty

 • Ogłoszenie nr 12/POWER/2018 z dnia 3 września 2018r.

dotyczące usługi polegającej na: przeprowadzeniu gry terenowej w murach APS dla uczniów klas 2 i 3 SP.

więcej...

formularz oferty

 • Ogłoszenie nr 11/POWER/2018 z dnia 3 września 2018r.

dotyczące zapewnienia noclegu ze śniadaniem i kolacją dla uczestników projektu 104 dzieci, i 8 opiekunów ze Szkoły Podstawowej im. doktora Mateusza Chełmońskiego w Adamowiźnie (Osowiecka 33, 05-825 Adamowizna)

więcej...

formularz oferty

 • Ogłoszenie nr 10/POWER/2018 z dnia 3 września 2018r.

dotyczące transportu uczestników projektu w tym dzieci, rodziców i opiekunów ze Szkoły Podstawowej im. doktora Mateusza Chełmońskiego w Adamowiźnie (Osowiecka 33, 05-825 Adamowizna) do i z Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie (ul. Szczęśliwicka 40, 02-353 Warszawa) oraz w obrębie Warszawy.

więcej...

formularz oferty

 • Ogłoszenie nr 8/POWER/2018 z dnia 13 sierpnia 2018r.

dotyczące poszukiwania Wykonawców dzieła polegającego na opracowaniu recenzji konspektów zajęć dydaktycznych dla uczniów klas 2 i 3 SP z obszaru: ICT, język angielski, myślenie twórcze, praca zespołowa nad projektami edukacyjnymi

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie w ramach projektu „Akademia Pedagogiki Specjalnej Uczelnią Młodego Odkrywcy”  WND-POWR.03.01.00-00-U081/17-00 (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego) poszukuje wykonawców/wykonawcy dzieła polegającego na:

 1. opracowaniu recenzji cyklu konspektów do programu kształcenia kompetencji z obszaru ICT ze szczególnym uwzględnieniem kształtowania u uczniów klas 2 i 3  Szkoły Podstawowej. umiejętności programistycznych
 2. opracowaniu recenzji cyklu konspektów do programu kształcenia kompetencji językowych uczniów klas 2 i 3  Szkoły Podstawowej w zakresie języka angielskiego ze szczególnym uwzględnieniem słownictwa związanego z pedagogiką specjalną
 3. opracowaniu recenzji cyklu konspektów do programu kształcenia kompetencji twórczych uczniów klas 2 i 3  Szkoły Podstawowej
 4. opracowaniu recenzji cyklu konspektów do programu kształtowania umiejętności pracy zespołowej podczas pracy nad projektami edukacyjnymi ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności prowadzenia prac badawczych w obszarze nauk społecznych.

więcej...

formularz oferty

 • Ogłoszenie nr 7/POWER/2018 z dnia 13 sierpnia 2018r. (przedłużono termin składania ofert do dnia 27 sierpnia 2018r.)

dotyczące poszukiwania Wykonawców dzieła polegającego na opracowaniu konspektów zajęć dydaktycznych dla uczniów klas 2 i 3 SP z obszaru: ICT, język angielski, myślenie twórcze, praca zespołowa nad projektami edukacyjnymi

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie w ramach projektu „Akademia Pedagogiki Specjalnej Uczelnią Młodego Odkrywcy”  WND-POWR.03.01.00-00-U081/17-00 (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego) poszukuje wykonawców/wykonawcy dzieła polegającego na:

 1. opracowaniu cyklu konspektów do programu kształcenia kompetencji z obszaru ICT ze szczególnym uwzględnieniem kształtowania u uczniów klas 2 i 3  Szkoły Podstawowej. umiejętności programistycznych
 2. opracowaniu cyklu konspektów do programu kształcenia kompetencji językowych uczniów klas 2 i 3  Szkoły Podstawowej w zakresie języka angielskiego ze szczególnym uwzględnieniem słownictwa związanego z pedagogiką specjalną
 3. opracowaniu cyklu konspektów do programu kształcenia kompetencji twórczych uczniów klas 2 i 3  Szkoły Podstawowej
 4. opracowaniu cyklu konspektów do programu kształtowania umiejętności pracy zespołowej podczas pracy nad projektami edukacyjnymi ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności prowadzenia prac badawczych w obszarze nauk społecznych.

więcej...

formularz oferty

 • Ogłoszenie nr 6/POWER/2018 z dnia 13 sierpnia 2018r.

dotyczące poszukiwania Wykonawców dzieła polegającego na opracowaniu recenzji programów kształcenia kompetencji z obszaru ICT, języka angielskiego, myślenia twórczego, pracy zespołowej nad projektami edukacyjnymi

 Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie w ramach projektu „Akademia Pedagogiki Specjalnej Uczelnią Młodego Odkrywcy”  WND-POWR.03.01.00-00-U081/17-00 (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego) poszukuje wykonawców/wykonawcy dzieła polegającego na:

 1. opracowaniu recenzji programu kształcenia kompetencji z obszaru ICT ze szczególnym uwzględnieniem kształtowania u uczniów klas 2 i 3  Szkoły Podstawowej. umiejętności programistycznych
 2. opracowaniu recenzji programu kształcenia kompetencji językowych uczniów klas 2 i 3  Szkoły Podstawowej w zakresie języka angielskiego ze szczególnym uwzględnieniem słownictwa związanego z pedagogiką specjalną
 3. opracowaniu recenzji programu kształcenia kompetencji twórczych uczniów klas 2 i 3  Szkoły Podstawowej
 4. opracowaniu recenzji programu kształtowania umiejętności pracy zespołowej podczas pracy nad projektami edukacyjnymi ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności prowadzenia prac badawczych w obszarze nauk społecznych

więcej...

formularz oferty

 • Ogłoszenie nr 5/POWER/2018 z dnia 10 sierpnia 2018r.

dotyczące poszukiwania Wykonawców dzieła polegającego na opracowaniu programów kształcenia kompetencji z obszaru ICT, języka angielskiego, myślenia twórczego, pracy zespołowej nad projektami edukacyjnymi

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie w ramach projektu „Akademia Pedagogiki Specjalnej Uczelnią Młodego Odkrywcy”  WND-POWR.03.01.00-00-U081/17-00 (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego) poszukuje wykonawców/wykonawcy dzieła polegającego na:

 1. opracowaniu programu kształcenia kompetencji z obszaru ICT ze szczególnym uwzględnieniem kształtowania u uczniów klas 2 i 3  Szkoły Podstawowej. umiejętności programistycznych
 2. opracowaniu programu kształcenia kompetencji językowych uczniów klas 2 i 3  Szkoły Podstawowej w zakresie języka angielskiego ze szczególnym uwzględnieniem słownictwa związanego z pedagogiką specjalną
 3. opracowaniu programu kształcenia kompetencji twórczych uczniów klas 2 i 3  Szkoły Podstawowej
 4. opracowaniu programu kształtowania umiejętności pracy zespołowej podczas pracy nad projektami edukacyjnymi ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności prowadzenia prac badawczych w obszarze nauk społecznych

więcej...

formularz oferty

 • Ogłoszenie nr 1/POWER/2018 z dnia 9 sierpnia 2018r.

dotyczące poszukiwania Wykonawców usługi i dzieła – opracowanie scenariuszy i przeprowadzenie zajęć z obszaru ICT

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie w ramach projektu „Akademia Pedagogiki Specjalnej Uczelnią Młodego Odkrywcy”  WND-POWR.03.01.00-00-U081/17-00 (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego) poszukuje 2 wykonawców usługi polegającej na: opracowaniu cyklu scenariuszy z propozycją autorskich ćwiczeń i realizacji zajęć dydaktycznych z obszaru: ICT ze szczególnym uwzględnieniem kształtowania u uczniów umiejętności programistycznych. Scenariusze zostaną wykorzystane przy opracowaniu konspektów, które będą częścią powstałego w ramach projektu programu kształcenia uczniów klas 2 i 3  Szkoły Podstawowej.

więcej...

formularz oferty

 • Ogłoszenie nr 2/POWER/2018 z dnia 9 sierpnia 2018r. (przedłużono termin składania ofert do dnia 23 sierpnia 2018r.)

dotyczące poszukiwania Wykonawców usługi i dzieła – opracowanie scenariuszy i przeprowadzenie zajęć z języka angielskiego

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie w ramach projektu „Akademia Pedagogiki Specjalnej Uczelnią Młodego Odkrywcy”  WND-POWR.03.01.00-00-U081/17-00 (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego). poszukuje 2 wykonawców usługi polegającej na: opracowaniu cyklu scenariuszy z propozycją autorskich ćwiczeń i realizacji zajęć dydaktycznych z obszaru: kształtowanie kompetencji językowych w zakresie języka angielskiego. Scenariusze zostaną wykorzystane przy opracowaniu konspektów, które będą częścią powstałego w ramach projektu programu kształcenia uczniów klas 2 i 3  Szkoły Podstawowej.

więcej...

formularz oferty

 • Ogłoszenie nr 3/POWER/2018 z dnia 9 sierpnia 2018r. (przedłużono termin składania ofert do dnia 23 sierpnia 2018r.)

dotyczące poszukiwania Wykonawców usługi i dzieła – opracowanie scenariuszy i przeprowadzenie zajęć z zakresu rozwijania kreatywności uczniów

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie w ramach projektu „Akademia Pedagogiki Specjalnej Uczelnią Młodego Odkrywcy”  WND-POWR.03.01.00-00-U081/17-00 (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego). poszukuje 2 wykonawców usługi polegającej na: opracowaniu cyklu scenariuszy z propozycją autorskich ćwiczeń i realizacji zajęć dydaktycznych z obszaru: rozwijanie kreatywności uczniów. Scenariusze zostaną wykorzystane przy opracowaniu konspektów, które będą częścią powstałego w ramach projektu programu kształcenia uczniów klas 2 i 3  Szkoły Podstawowej.

więcej...

formularz oferty

 • Ogłoszenie nr 4/POWER/2018 z dnia 9 sierpnia 2018r.

dotyczące poszukiwania Wykonawców usługi i dzieła – opracowanie scenariuszy i przeprowadzenie zajęć z zakresu wspierania umiejętności pracy zespołowej przy tworzeniu projektów edukacyjnych, naukowych i społecznych

 Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie w ramach projektu „Akademia Pedagogiki Specjalnej Uczelnią Młodego Odkrywcy”  WND-POWR.03.01.00-00-U081/17-00 (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego). poszukuje 2 wykonawców usługi polegającej na: opracowaniu cyklu scenariuszy z propozycją autorskich ćwiczeń i realizacji zajęć dydaktycznych z obszaru: rozwijanie umiejętności pracy zespołowej podczas tworzenia małych projektów edukacyjnych, naukowych i społecznych. Scenariusze zostaną wykorzystane przy opracowaniu konspektów, które będą częścią powstałego w ramach projektu programu kształcenia uczniów klas 2 i 3  Szkoły Podstawowej.

więcej...

formularz oferty