„Mobile Intercultural Cooperative Learning (MICOOL)”
(nr projektu 2015-1-IE01-KA201-008669)

Projekt realizowany w ramach Erasmus+ przez Dublin City University [IE01 (IRELAND)] z Wydziałem Nauk Pedagogicznych Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
oraz partnerami:
Agrupamento de Escolas de Figueiró dos Vinhos (Portugalia),
Pädagogische Hochschule FHNW (Szwajcaria),
Staatliches Schulamt Lörrach (Niemcy),
Osnovna Skola Marsal Tito (Czarnogóra) oraz
Infocus Training Ltd. (Irlandia),

termin realizacji: 1.09.2015-1.09.2017

Kierownik zespołu polskiego – dr hab., prof. APS Maciej Tanaś,
koordynator – mgr Anna Weiss,
członek zespołu – dr Sylwia Galanciak.