Projekty w trakcie realizacji:

1. LABORATORIA INNOWACJI W ROZWOJU KOMPETENCJI NAUCZYCIELI PEDAGOGIKI SPECJALNEJ I OSÓB ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI
Projekt realizowany w ramach Programu „Erasmus+”
więcej...
2. Mobile Intercultural Cooperative Learning (MICOOL)
Projekt realizowany w ramach Programu "Erasmus+"
więcej...
3. Wdrażanie Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych – wspólna sprawa
projekt dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
więcej...