EN

Strona główna Uczelnia Projekty Pomoc społeczna i praca socjalna w dobie dynamicznych przemian społecznych

Pomoc społeczna i praca socjalna w dobie dynamicznych przemian społecznych

Zadanie finansowane w ramach umowy 895/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę

27-03-2019

Pomoc społeczna i praca socjalna w dobie dynamicznych przemian społecznych -zadanie finansowane w ramach umowy 895/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę

 

Celem projektu jest upowszechnianie i popularyzowanie wiedzy z zakresu wybranych obszarów pomocy społecznej, a także promowanie wypracowanych nowatorskich, dostosowanych do aktualnych potrzeb klientów rozwiązań.

Partnerami w projekcie są:

- Dom Pomocy Społecznej Pod Brzozami, Warszawa

- Polska Federacja Związkowa Pracowników Socjalnych i Pomocy Społecznej 

- Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy

- Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy

- Urząd Pracy m. st. Warszawy

Partnerem medialnym jest dwumiesięcznik „Praca Socjalna”.

Zaplanowane działania: projekt zakłada organizację czterech tematycznych seminariów prezentujących wyników badań naukowych prowadzonych w obszarze pomocy społecznej i pracy socjalnej przez przedstawicieli różnych dyscyplin naukowych oraz wymiana doświadczeń praktyków. 

Seminaria odbędą się w sali Senatu APS, w budynku C przy Szczęśliwickiej 40:

Seminarium: Bezrobocie i ubóstwo - 20 listopada 2018, godz. 13.30

Seminarium: Niepełnosprawność – 11 grudnia 2018, godz. 13.30

Seminarium: Uzależnienia od substancji zmieniających świadomość oraz uzależnienia behawioralne – 22 stycznia 2019, godz. 13.30

Seminarium: Kryzys migracyjny – 26 lutego 2019, godz. 13.30

Projekt obejmuje także wydanie recenzowanej publikacji zawierającej wygłoszone referaty (praca zbiorowa pod redakcją). Całość zakończy się w maju 2019 roku.

Kontakt dla osób zainteresowanych:  seminariumdun@aps.edu.pl

Organizator: Instytut Profilaktyki Społecznej i Pracy Socjalnej

Dr Ewa Grudziewska

Dr Marta Mikołajczyk

Dr Jolanta Zozula

Aktualności

18-06-2019

UWAGA - 21 czerwca

Zgodnie z ZARZĄDZENIEM NR 207/2019 Rektora Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 26 kwietnia 2019 r. - piątek 21 czerwca 2019 r. jest dniem wolnym od pracy, dla pracowników n…
12-06-2019

Szkolenie dla pracowników badawczo-dydaktycznych - 25 czerwca

Zapraszamy na szkolenie pracowników badawczo-dydaktycznych APS w dniu 25 czerwca, w godz. 13.00 - 15.00, Aula A
13-06-2019

Plebiscyt edukacyjny NAUCZYCIEL NA MEDAL!

Plebiscyt edukacyjny NAUCZYCIEL NA MEDAL! pod patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego – laureaci Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej