EN

Strona główna Uczelnia Projekty Akademia Pedagogiki Specjalnej Uczelnią Młodego Odkrywcy

Akademia Pedagogiki Specjalnej Uczelnią Młodego Odkrywcy

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

27-03-2019

 

Akademia Pedagogiki Specjalnej Uczelnią Młodego Odkrywcy”

projekt realizowany na podstawie umowy WND-POWR.03.01.00-00-U081/17

w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

kierownik Projektu     dr Małgorzata Jabłonowska

termin realizacji         1.06.2018 - 30.09.2019

 

Celem projektu jest:

  1. Podniesienie kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa
  2. Podniesienie kompetencji 100 uczniów klas 2-3 SP ze szkół wiejskich oraz 100 uczniów klas 2-3 SP ze szkół miejskich w zakresie: myślenia  twórczego (kreatywności), ICT, umiejętności językowych oraz pracy zespołowej realizowanych w środowisku wyższej uczelni przez opracowanie programów i realizację działań dydaktycznych popularyzujących osiągnięcia naukowe.
  3. Podniesienie kompetencji rodziców dzieci uczestniczących w projekcie w zakresie identyfikacji i wspierania zdolności i uzdolnień dziecięcych.

Projekt zakłada uczestnictwo dzieci w siedmiu ośmiogodzinnych spotkaniach warsztatowych, grze terenowej na terenie APS, wizycie w CNK oraz konferencji podsumowującej.  Ponadto projekt zakłada przygotowanie przez dzieci grupowych projektów o charakterze badawczym lub wdrożeniowym z obszaru nauk społecznych.

Projekt zakłada uczestnictwo rodziców wyrażające się wspieraniem działań uczniów prowadzących do osiągnięcia założonych celów oraz udział w jednorazowym szkoleniu.

Projekt jest realizowany we współpracy ze szkołami, z których pochodzą dzieci uczestniczące w projekcie. Współpraca ma charakter merytoryczny i opiekuńczo-wychowawczy.

Uczniowie  uczestniczący w projekcie mają zapewniony posiłek oraz, w przypadku gdy szkoła w której się uczą znajduje się poza Warszawą transport , a w czasie zjazdów kilkudniowych nocleg.

Uczestnikami projektu będą dzieci z wiejskich (100 uczniów) i miejskich (100 uczniów) szkół podstawowych klas 2-3 z zachowaniem proporcji płci i zasady dostępności dla osób z niepełnosprawnością.

Uczestnikami będą również rodzice uczestniczących  w projekcie dzieci.

Uczestnictwo w projekcie jest dobrowolne i bezpłatne.

 

Podziękowanie dla Fundacji Otwieramy Kulturę i Sztukę

 

 

Aktualności

18-04-2019

II BIEG Marii Grzegorzewskiej

Zapraszamy serdecznie do udziału w drugiej edycji BIEGU Marii Grzegorzewskiej w dniu 22 maja 2019 r. (środa) o godz. 15.00 w Parku Szczęśliwickim.
08-04-2019

APS na kozetce

Jak to jest być obywatelem/-obywatelem APS? Często mówimy o problemach w komunikacji pomiędzy różnymi jednostkami APS, może czas zmian jest okazją, aby o tym porozmawiać? O tym co nam przeszkadza, co…
06-03-2019

KONKURS Pedeutologiczna Wiosna Poezji

Zapraszamy do udziału w Konkursie pod tytułem: Pedeutologiczna Wiosna Poezji w terminie od 28.02.2019 do 10.05.2019. Konkurs ma charakter otwarty i jest skierowany do studentów, nauczycieli akademicki…