EN

Strona główna Uczelnia Projekty Akademia Pedagogiki Specjalnej Uczelnią Młodego Odkrywcy

Akademia Pedagogiki Specjalnej Uczelnią Młodego Odkrywcy

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

17-06-2019

 

Akademia Pedagogiki Specjalnej Uczelnią Młodego Odkrywcy”

projekt realizowany na podstawie umowy WND-POWR.03.01.00-00-U081/17

w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

kierownik Projektu     dr Małgorzata Jabłonowska

termin realizacji         1.06.2018 - 30.09.2019

 

Celem projektu jest:

  1. Podniesienie kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa
  2. Podniesienie kompetencji 100 uczniów klas 2-3 SP ze szkół wiejskich oraz 100 uczniów klas 2-3 SP ze szkół miejskich w zakresie: myślenia  twórczego (kreatywności), ICT, umiejętności językowych oraz pracy zespołowej realizowanych w środowisku wyższej uczelni przez opracowanie programów i realizację działań dydaktycznych popularyzujących osiągnięcia naukowe.
  3. Podniesienie kompetencji rodziców dzieci uczestniczących w projekcie w zakresie identyfikacji i wspierania zdolności i uzdolnień dziecięcych.

Projekt zakłada uczestnictwo dzieci w siedmiu ośmiogodzinnych spotkaniach warsztatowych, grze terenowej na terenie APS, wizycie w CNK oraz konferencji podsumowującej.  Ponadto projekt zakłada przygotowanie przez dzieci grupowych projektów o charakterze badawczym lub wdrożeniowym z obszaru nauk społecznych.

Projekt zakłada uczestnictwo rodziców wyrażające się wspieraniem działań uczniów prowadzących do osiągnięcia założonych celów oraz udział w jednorazowym szkoleniu.

Projekt jest realizowany we współpracy ze szkołami, z których pochodzą dzieci uczestniczące w projekcie. Współpraca ma charakter merytoryczny i opiekuńczo-wychowawczy.

Uczniowie  uczestniczący w projekcie mają zapewniony posiłek oraz, w przypadku gdy szkoła w której się uczą znajduje się poza Warszawą transport , a w czasie zjazdów kilkudniowych nocleg.

Uczestnikami projektu będą dzieci z wiejskich (100 uczniów) i miejskich (100 uczniów) szkół podstawowych klas 2-3 z zachowaniem proporcji płci i zasady dostępności dla osób z niepełnosprawnością.

Uczestnikami będą również rodzice uczestniczących  w projekcie dzieci.

Uczestnictwo w projekcie jest dobrowolne i bezpłatne.

 

Podziękowanie dla Fundacji Otwieramy Kulturę i Sztukę

 

 PROGRAM KONFERENCJI podsumowującej projekt

 

Szanowni Rodzice
w poniedziałki w podanych niżej terminach w godz. 16:00-19:00 można uzyskać szczegółowe informacje związane z przekazanymi Państwu profilami uzdolnień dzieci.
17.06.2019 r. konsultacje
24.06.2019 r. konsultacje
1.07. 2019 r. konsultacje
8.07.2019 r. konsultacje
15.07.2019 r. konsultacje
22.07.2019 r. konsultacje
29.07.2019 r. konsultacje
Informacji udziela dr Justyna Wiśniewska tel. 664 161 416
Z poważaniem
dr Małgorzata Jabłonowska
kierownik projektu Akademia Pedagogiki Specjalnej Uczelnią Młodego Odkrywcy