EN

Strona główna Uczelnia Projekty Akademia Pedagogiki Specjalnej Uczelnią Młodego Odkrywcy

Akademia Pedagogiki Specjalnej Uczelnią Młodego Odkrywcy

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

27-07-2018

 

Akademia Pedagogiki Specjalnej Uczelnią Młodego Odkrywcy”

projekt realizowany na podstawie umowy WND-POWR.03.01.00-00-U081/17

w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

kierownik Projektu     dr Małgorzata Jabłonowska

termin realizacji         1.06.2018 - 30.09.2019

 

Celem projektu jest:

  1. Podniesienie kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa
  2. Podniesienie kompetencji 100 uczniów klas 2-3 SP ze szkół wiejskich oraz 100 uczniów klas 2-3 SP ze szkół miejskich w zakresie: myślenia  twórczego (kreatywności), ICT, umiejętności językowych oraz pracy zespołowej realizowanych w środowisku wyższej uczelni przez opracowanie programów i realizację działań dydaktycznych popularyzujących osiągnięcia naukowe.
  3. Podniesienie kompetencji rodziców dzieci uczestniczących w projekcie w zakresie identyfikacji i wspierania zdolności i uzdolnień dziecięcych.

Projekt zakłada uczestnictwo dzieci w siedmiu ośmiogodzinnych spotkaniach warsztatowych, grze terenowej na terenie APS, wizycie w CNK oraz konferencji podsumowującej.  Ponadto projekt zakłada przygotowanie przez dzieci grupowych projektów o charakterze badawczym lub wdrożeniowym z obszaru nauk społecznych.

Projekt zakłada uczestnictwo rodziców wyrażające się wspieraniem działań uczniów prowadzących do osiągnięcia założonych celów oraz udział w jednorazowym szkoleniu.

Projekt jest realizowany we współpracy ze szkołami, z których pochodzą dzieci uczestniczące w projekcie. Współpraca ma charakter merytoryczny i opiekuńczo-wychowawczy.

Uczniowie  uczestniczący w projekcie mają zapewniony posiłek oraz, w przypadku gdy szkoła w której się uczą znajduje się poza Warszawą transport , a w czasie zjazdów kilkudniowych nocleg.

Uczestnikami projektu będą dzieci z wiejskich (100 uczniów) i miejskich (100 uczniów) szkół podstawowych klas 2-3 z zachowaniem proporcji płci i zasady dostępności dla osób z niepełnosprawnością.

Uczestnikami będą również rodzice uczestniczących  w projekcie dzieci.

Uczestnictwo w projekcie jest dobrowolne i bezpłatne.

 

Regulamin rekrutacji

Formularz zgłoszenia szkoły

Wzory dokumentów

Aktualności

18-10-2018

Zakładanie konta ORCID. Jak otrzymać swój unikalny numer?

ORCID to unikalny numer identyfikacyjny naukowca, który pomaga likwidować problem identyfikacji autorów działających na tym samym polu badawczym w przypadku bardzo popularnych nazwisk, precyzować tożs…
20-09-2018

Wykład otwarty - profesor wizytująca z Università di Torino

Zapraszamy na wykład otwarty profesor wizytującej Dr Maddaleny Cannito z Universita di Torino, 8 listopada, Sala Senatu APS
17-10-2018

Studia podyplomowe z Terapii Pedagogicznej z edukacją daltońską i elementami systemu M. Montessori

Zapraszamy na studia podyplomowe z Terapii Pedagogicznej z edukacją daltońską i elementami systemu M. Montessori. Studia dają kwalifikacje do prowadzenia zajęć specjalistycznych z zakresu terapii peda…