Konferencje

Zgłasznie imprez Formularz zgłoszenia imprezy (PDF)

Informacje o konferencji Formularz danych o konferencji

Elektroniczna rejestracja na konferencje Zapisz się

 

Wypełnione formularze należy składać w Biurze ds. Obsługi Badań i Współpracy z Zagranicą, pokój 3221.

 

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
KALENDARZ KONFERENCJI - ROK 2017

lp Dzień Tytuł Miejsce Organizator Osoba odpowiedzialna za organizację
1 20.10 Konferencja z cyklu OSOBA."Tradycja pedagogiki specjalnej inspiracją budowania społeczeństwa dla wszystkich" APS aula B Inst. Pedagogiki Specjalnej, Kat. Interdyscyplinarnych Studiów nad Niepełnosprawnością dr Kasper Sipowicz
2 03.06 Małe dziecko-poznanie w zabawie APS aula C i sale dydaktyczne Zakład Edukacji i Rehabilitacji Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, Inst. Pedagogiki Specjalnej dr Radosław Piotrowicz
3 26.05 Zjazd Towarzystwa Absolwentów i Przyjaciół APS APS aula B Towarzystwo Absolwentów i Przyjaciół APS dr Grażyna Walczak, mgr Katarzyna Korbecka
4 20.05 Festiwal inicjatyw i innowacji pedagogicznych na rzecz osób z niepełnosprawnością APS sale dydaktyczne Towarzystwo Absolwentów i Przyjaciół APS, Polskie Towarzystwo Pedagogiki Specjalnej dr Grażyna Walczak, mgr Katarzyna Korbecka
5 19.05 Interdyscyplinarne konotacje szkoły lwowsko-warszawawskiej APS s.3213 Zakład Podstaw Filozofii i Filozofii Społecznej dr Wioletta Dziarnowska
6 19.05 Innovation Laboratories in the Development of Competences of Special Pedagogy Teachers and People with Special Education Needs APS aula B Administrator Projektu2014-1-PL01-KA202-003428 mgr Mariusz Fila
7 12.05 Człowiek w środowisku VI edycja APS aula B i sale dydaktyaczne Koło Psychologii Klinicznej i Psychoterapii APS Katarzyna Frączek
8 27-28.04 Miliard samych - samotność w XXI wieku APS sala 3213 Koło Naukowe Socjologii 2%, Inst. Filozofii i Socjologii APS Paulina Filipiak
9 21.04 Przeszłość-teraźniejszość-przyszłość edukacji osób z głębszą niepełnosprawnością intelektualną APS aula B i sale dydaktyczne Zakład Rehabilitacji i Edukacji Niepełnosprawnych Intelektualnie, PWN dr Stefan Przybylski
10 16.03 Rzecznik Praw Dziecka-wspieranie dzieci z niepełnosprawnością APS sala 3213 Towarzystwo Absolwentów i Przyjaciół APS dr Grażyna Walczak, mgr Katarzyna Korbecka
11 16-17.03 VI Międzyuczelniana Konf. Pedagodzy i psycholodzy wobec  wyzwań edukacyjnych "Warsztat Młodego Badacza" APS aula B i sale dydaktyczne Samorząd Doktorantów APS mgr Marcin Szostakowski
12 03.03 Ogólnopolskie Seminarium "Spersonalizowana edukacja akademicka. Szanse i pułapki innowacji dydaktycznych" APS s.3428 Instytut Pedagogiki
dr hab. prof. APS Danuta Uryga
13 27.01 Terapia Uzależnień w Izolacji Penitencjarnej. Ewolucja Paradygmatu APS aula A Inst. Pedagogiki Specjalnej, Zakład Psychopedagoki Resocjalizacyjnej dr Tomasz Głowik