Konferencje

Zgłasznie imprez Formularz zgłoszenia imprezy (PDF)

Informacje o konferencji Formularz danych o konferencji

Elektroniczna rejestracja na konferencje Zapisz się

 

Wypełnione formularze należy składać w Biurze ds. Obsługi Badań i Współpracy z Zagranicą, pokój 3221.

 

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
KALENDARZ KONFERENCJI - ROK 2017-2018

lp Dzień Tytuł Miejsce Organizator Osoba odpowiedzialna za organizację
1 12.01.2018 Nniepełnosprawność intelektualna-poznawanie i wspieranie APS aula B i sale dydaktyczne Instytut Psychologii, Zakład Psychologii Klinicznej Dzieci i Młodzieży dr hab. prof. APS Ewa Zasępa
2 01.12 Dialog jako wymóg/wyzwanie intersubiektywności i transparentności doświadczenia edukacyjnego, społecznego i kulturowego APS aula B Katedra Podstaw Pedagogiki dr hab. prof. APS Jarosław Gara,           dr Dorota Jankowska  
3 24.11 ZROZUMIEĆ UCZENIE SIĘ-ZMIENIĆ SZKOŁĘ. W stronę edukacji dla zrównoważonego rozwoju APS aula B APS, Zakład Wczesnej Edukacji-

(Zadanie finansowane w ramach umowy 845/P-DUN/2017 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę)

dr Ewa Lewandowska
4 17.11 Współczesna problemy społeczne-stan obecny i wyzwania APS aula B Instytut Profilaktyki Społecznej i Pracy Socjalnej dr Marta Mikołajczyk
5 27.10 Egzystencje w perspektywie stygmatu APS aula B i sale dydaktyczne Instytut Pedagogiki Specjalnej dr hab.prof. APS Hanna Żuraw
6 21.10

II Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu Specjalne Potrzeby Edukacyjne – Nowe

Perspektywy (Special Educational Needs – A New Perspectives), na temat: Neuronauka w edukacji dzieci ze

specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (Neuroscience in education of children with SEN)

APS, aula B i sala 3088  APS, Zakład Wczesnej Edukacji,

(Zadanie finansowane w ramach umowy 845/P-DUN/2017 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę)

 dr Agnieszka Olechowska
7 20.10

Konferencja z cyklu OSOBA."Tradycja pedagogiki specjalnej inspiracją budowania społeczeństwa dla wszystkich"

APS aula B Inst. Pedagogiki Specjalnej, Kat. Interdyscyplinarnych Studiów nad Niepełnosprawnością dr Kasper Sipowicz
8 06-07.10

I senioralny kongres edukacji zdrowotnej

APS aula B i sale dydaktyczne Zakład Polityki Społecznej i Pracy Socjalnej, Fundacja Pomocy Młodzieży i Dzieciom Niepełnosprawnym "Hej Koniku" dr Katarzyna Ziomek-Michalak
9 22-23.09

Głusi i słabosłyszący w perspektywie tradycji, teraźniejszości i przyszłości.

Międzynarodowa konferencja poświęcona 200-leciu Instytutu Głuchoniemych im. ks. Jakuba Falkowskiego

APS aula C i sale dydaktyczne Zakład Surdopedagogiki Instytutu Pedagogiki Specjalnej dr hab. prof. APS Małgorzata Kupisiewicz
10 12.06 Praktyczne przygotowanie absolwenta-szansą na dobrą pracę APS aula A Sekcja Praktyk dr Ewa Dąbrowa
11 06.06 IV Konferencja Naukowa "Cyberprzestrzeń i światy wirtualne dydaktyka cyfrowa-poza granice wyobraźni" APS aula B Zakład Edukacji Medialnej WNP dr Sylwia Galanciak
12 03.06 Małe dziecko-poznanie w zabawie APS aula C i sale dydaktyczne Zakład Edukacji i Rehabilitacji Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, Inst. Pedagogiki Specjalnej dr Radosław Piotrowicz
13 2-4.06 Integracja psychoterapii w dezintegrującym się świecie APS aula C i sale dydaktyczne Polskie Stowarzyszenie Integracji Psychoterapii, Instytut Psychologii APS prof. dr hab. Czesław Czabała
14 02.06

X Interdyscyplinarna konferencja naukowa CZŁOWIEK I ŚWIAT-WYMIARY ODPOWIEDZIALNOŚCI

"Odpowiedzialność globalna w teorii i praktyce"

APS budynek C

sala Senatu/3213/ i inne sale dydaktyczne

Katedra Filozofii Moralności i Etyki Globalnej dr Mateusz Kucz
15 26.05 Zjazd Towarzystwa Absolwentów i Przyjaciół APS APS aula B Towarzystwo Absolwentów i Przyjaciół APS dr Grażyna Walczak, mgr Katarzyna Korbecka
16 20.05 Festiwal inicjatyw i innowacji pedagogicznych na rzecz osób z niepełnosprawnością APS sale dydaktyczne Towarzystwo Absolwentów i Przyjaciół APS, Polskie Towarzystwo Pedagogiki Specjalnej dr Grażyna Walczak, mgr Katarzyna Korbecka
17 19.05 Interdyscyplinarne konotacje szkoły lwowsko-warszawawskiej APS s.3213 Zakład Podstaw Filozofii i Filozofii Społecznej dr Wioletta Dziarnowska
18 19.05 Innovation Laboratories in the Development of Competences of Special Pedagogy Teachers and People with Special Education Needs APS aula B Administrator Projektu2014-1-PL01-KA202-003428 mgr Mariusz Fila
19 12.05 Człowiek w środowisku VI edycja APS aula B i sale dydaktyaczne Koło Psychologii Klinicznej i Psychoterapii APS Katarzyna Frączek
20 27-28.04 Miliard samych - samotność w XXI wieku APS sala 3213 Koło Naukowe Socjologii 2%, Inst. Filozofii i Socjologii APS Paulina Filipiak
21 21.04 Przeszłość-teraźniejszość-przyszłość edukacji osób z głębszą niepełnosprawnością intelektualną APS aula B i sale dydaktyczne Zakład Rehabilitacji i Edukacji Niepełnosprawnych Intelektualnie, PWN dr Stefan Przybylski
21 24-25.03 Język w procesie zmiany APS aula A Inst. Psychologii dr hab. prof.APS Jarosław Rola
22 16.03 Rzecznik Praw Dziecka-wspieranie dzieci z niepełnosprawnością APS sala 3213 Towarzystwo Absolwentów i Przyjaciół APS dr Grażyna Walczak, mgr Katarzyna Korbecka
23 16-17.03 VI Międzyuczelniana Konf. Pedagodzy i psycholodzy wobec  wyzwań edukacyjnych "Warsztat Młodego Badacza" APS aula B i sale dydaktyczne Samorząd Doktorantów APS mgr Marcin Szostakowski
24 03.03 Ogólnopolskie Seminarium "Spersonalizowana edukacja akademicka. Szanse i pułapki innowacji dydaktycznych" APS s.3428 Instytut Pedagogiki
dr hab. prof. APS Danuta Uryga
25 27.01 Terapia Uzależnień w Izolacji Penitencjarnej. Ewolucja Paradygmatu APS aula A Inst. Pedagogiki Specjalnej, Zakład Psychopedagoki Resocjalizacyjnej dr Tomasz Głowik