Konferencje

Zgłasznie imprez Formularz zgłoszenia imprezy (PDF)

Informacje o konferencji Formularz danych o konferencji

Elektroniczna rejestracja na konferencje Zapisz się

 

Wypełnione formularze należy składać w Biurze ds. Obsługi Badań i Współpracy z Zagranicą, pokój 3221.

 

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
KALENDARZ KONFERENCJI - ROK 2017-2018

lp Dzień Tytuł Miejsce Organizator Osoba odpowiedzialna za organizację
1 12.01.2018 Nniepełnosprawność intelektualna-poznawanie i wspieranie APS aula B i sale dydaktyczne Instytut Psychologii, Zakład Psychologii Klinicznej Dzieci i Młodzieży dr hab. prof. APS Ewa Zasępa
2 01.12 Dialog jako wymóg/wyzwanie intersubiektywności i transparentności doświadczenia edukacyjnego, społecznego i kulturowego APS aula B Katedra Podstaw Pedagogiki dr hab. prof. APS Jarosław Gara,           dr Dorota Jankowska  
3 27.10 Egzystencje w perspektywie stygmatu APS aula B i sale dydaktyczne Instytut Pedagogiki Specjalnej dr hab.prof. APS Hanna Żuraw
4 20.10

Konferencja z cyklu OSOBA."Tradycja pedagogiki specjalnej inspiracją budowania społeczeństwa dla wszystkich"

APS aula B Inst. Pedagogiki Specjalnej, Kat. Interdyscyplinarnych Studiów nad Niepełnosprawnością dr Kasper Sipowicz
5 22-23.09

Głusi i słabosłyszący w perspektywie tradycji, teraźniejszości i przyszłości.

Międzynarodowa konferencja poświęcona 200-leciu Instytutu Głuchoniemych im. ks. Jakuba Falkowskiego

APS aula C i sale dydaktyczne Zakład Surdopedagogiki Instytutu Pedagogiki Specjalnej dr hab. prof. APS Małgorzata Kupisiewicz
6 12.06 Praktyczne przygotowanie absolwenta-szansą na dobrą pracę APS aula A Sekcja Praktyk dr Ewa Dąbrowa
7 03.06 Małe dziecko-poznanie w zabawie APS aula C i sale dydaktyczne Zakład Edukacji i Rehabilitacji Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, Inst. Pedagogiki Specjalnej dr Radosław Piotrowicz
8 2-4.06 Integracja psychoterapii w dezintegrującym się świecie APS aula C i sale dydaktyczne Polskie Stowarzyszenie Integracji Psychoterapii, Instytut Psychologii APS prof. dr hab. Czesław Czabała
9 02.06

X Interdyscyplinarna konferencja naukowa CZŁOWIEK I ŚWIAT-WYMIARY ODPOWIEDZIALNOŚCI

"Odpowiedzialność globalna w teorii i praktyce"

APS budynek C

sala Senatu/3213/ i inne sale dydaktyczne

Katedra Filozofii Moralności i Etyki Globalnej dr Mateusz Kucz
10 26.05 Zjazd Towarzystwa Absolwentów i Przyjaciół APS APS aula B Towarzystwo Absolwentów i Przyjaciół APS dr Grażyna Walczak, mgr Katarzyna Korbecka
11 20.05 Festiwal inicjatyw i innowacji pedagogicznych na rzecz osób z niepełnosprawnością APS sale dydaktyczne Towarzystwo Absolwentów i Przyjaciół APS, Polskie Towarzystwo Pedagogiki Specjalnej dr Grażyna Walczak, mgr Katarzyna Korbecka
12 19.05 Interdyscyplinarne konotacje szkoły lwowsko-warszawawskiej APS s.3213 Zakład Podstaw Filozofii i Filozofii Społecznej dr Wioletta Dziarnowska
13 19.05 Innovation Laboratories in the Development of Competences of Special Pedagogy Teachers and People with Special Education Needs APS aula B Administrator Projektu2014-1-PL01-KA202-003428 mgr Mariusz Fila
14 12.05 Człowiek w środowisku VI edycja APS aula B i sale dydaktyaczne Koło Psychologii Klinicznej i Psychoterapii APS Katarzyna Frączek
15 27-28.04 Miliard samych - samotność w XXI wieku APS sala 3213 Koło Naukowe Socjologii 2%, Inst. Filozofii i Socjologii APS Paulina Filipiak
16 21.04 Przeszłość-teraźniejszość-przyszłość edukacji osób z głębszą niepełnosprawnością intelektualną APS aula B i sale dydaktyczne Zakład Rehabilitacji i Edukacji Niepełnosprawnych Intelektualnie, PWN dr Stefan Przybylski
17 24-25.03 Język w procesie zmiany APS aula A Inst. Psychologii dr hab. prof.APS Jarosław Rola
18 16.03 Rzecznik Praw Dziecka-wspieranie dzieci z niepełnosprawnością APS sala 3213 Towarzystwo Absolwentów i Przyjaciół APS dr Grażyna Walczak, mgr Katarzyna Korbecka
19 16-17.03 VI Międzyuczelniana Konf. Pedagodzy i psycholodzy wobec  wyzwań edukacyjnych "Warsztat Młodego Badacza" APS aula B i sale dydaktyczne Samorząd Doktorantów APS mgr Marcin Szostakowski
20 03.03 Ogólnopolskie Seminarium "Spersonalizowana edukacja akademicka. Szanse i pułapki innowacji dydaktycznych" APS s.3428 Instytut Pedagogiki
dr hab. prof. APS Danuta Uryga
21 27.01 Terapia Uzależnień w Izolacji Penitencjarnej. Ewolucja Paradygmatu APS aula A Inst. Pedagogiki Specjalnej, Zakład Psychopedagoki Resocjalizacyjnej dr Tomasz Głowik