EN

Strona główna Uczelnia Katedra UNESCO Publikacje UNESCO

Publikacje UNESCO

Katedra UNESCO im. Janusza Korczaka Interdyscyplinarnych Studiów nad Rozwojem i Dobrostanem Dziecka

19-09-2017

Publikacje UNESCO

Rethinking Education Unesco Publishing

“Rethinking Education
Towards a global common good?”
2015, 978-92-3-100088-1
UNESCO Publishing

Contents
Foreword, p. 3
Acknowledgements, p. 5
List of boxes, p. 8
Executive summary, p. 9
Introduction, p. 13

1. Sustainable development: A central concern, p. 19
Challenges and tensions, p. 20
New knowledge horizons, p. 26
Exploring alternative approaches, p. 29

2. Reaffirming a humanistic approach, p. 35
A humanistic approach to education, p. 37
Ensuring more inclusive education, p. 42
The transformation of the educational landscape, p. 47
The role of educators in the knowledge society, p. 54

3. Education policy-making in a complex world, p. 57
The growing gap between education and employment, p. 58
Recognizing and validating learning in a mobile world, p. 62
Rethinking citizenship education in a diverse and interconnected world, p. 65
Global governance of education and national policy-making, p. 67

4. Education as a common good? p. 71
The principle of education as a public good under strain, p. 72
Education and knowledge as global common goods, p. 77
Considerations for the way forward, p. 83

World Education Forum 2015
Efa 2030

Open Working Group proposal for Sustainable Development Goals

Publikacja na temat edukacji włączajacej w odniesieniu do dzieci Romów:

"Inclusion from the start"
Guidelines on inclusive early childhood care and education for Roma children

2014, 978-92-3-100016-4 UNESCO / Council of Europe

3100016Co1150

 

"UNESCO 2013"

Published in 2014 by the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO)
© UNESCO 2014

“Implementing the right to education: a compendium of practical examples”
UNESCO dokument
2010
http://www.unesco.org/ulis/cgi-bin/ulis.pl?catno=190897&set=4D5130F7_3_473&gp=1&lin=1&ll=1

"Methods of grouping learners at school"
Principes de la planification de l'éducation
Vincent Dupriez, UNESCO IIEP
Paris, UNESCO; IIEP, 2010
http://unesdoc.unesco.org/images/0018/001876/187616e.pdf

“UNESCO Presentation Kit “

“UNESCO and Education - Everyone has the right to education”

“Developing a world-class education” (Prospects #163)

 UNESCO_prospect

Aktualności

26-02-2018

Nominacja Józefy BAŁACHOWICZ - profesor nauk społecznych

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda nadał tytuł profesora nauk społecznych pani dr hab. Józefie Bałachowicz Kierownikowi Zakładu Wczesnej Edukacji w INSTYTUCIE WSPOMAGANIA ROZWOJU CZŁOWIE…
26-02-2018

Wystawa DYPLOMY MAGISTERSKIE 2017

Na prezentację składają się dyplomy autorstwa 26 absolwentów pięciu pracowni dyplomujących Instytutu Edukacji Artystycznej APS w Warszawie – malarskich: prof. dr hab. Marzanny Wróblewskiej, prof. dr. …
19-02-2018

Wyróżnienia dla JM Rektora APS prof. Stefana M. Kwiatkowskiego

Prof. dr hab. Stefan M. Kwiatkowski został w dniu 16 lutego br. odznaczony KRZYŻEM KOMANDORSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI. Podczas uroczystości w Pałacu Prezydenckim zostały wręczone odznaczenia państw…