EN

Strona główna Uczelnia Katedra UNESCO Konferencje, seminaria, wydarzenia

Konferencje, seminaria, wydarzenia

Katedra UNESCO im. Janusza Korczaka

10-01-2019

Wydarzenia 2019

Międzynarodowa konferencja organizowana przez: RC25 «Język i społeczeństwo» Międzynarodowego Towarzystwa Socjologicznego oraz przez Katedrę UNESCO im. Janusza Korczaka Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

Language and Society. Research Advances in Social Sciences,
26-27.09.2019

Celem konferencji jest promowanie dyskusji między socjologami, socjolingwistami i innymi naukowcami społecznymi na temat relacji między językiem a społeczeństwem.

Konferencje, seminaria, wydarzenia 2018

Katedra UNESCO im. Janusza Korczaka Interdyscyplinarnych Studiów nad Rozwojem i Dobrostanem Dziecka informuje i zaprasza:

Aktywności i publikacje w roku 2018

7 lutego 2018: Warsztaty: Jak dobrze przygotować projekt typu Partnerstwa strategiczne w sektorze szkolnictwa wyższego – konkurs wniosków 2018 r.

6 lutego 2018: Spotkanie informacyjne: Partnerstwa strategiczne w sektorze szkolnictwa wyższego – konkurs wniosków 2018 r.

Spotkanie z książką - 24 stycznia 2018 roku

Ukazały się drukiem dwie publikacje naukowe recenzowane przez prof. Jerzego Nikitorowicza:

 • Pasamonik B., Markowska-Manista U. (red.) (2017). Kryzys migracyjny. Perspektywa społeczno-kulturowa, Tom 1. Warszawa: Wyd. Akademii Pedagogiki Specjalnej, ISBN 9788364953-82-8.
 • Markowska-Manista U., Pasamonik B. (red.) (2017). Kryzys migracyjny. Perspektywa pedagogiczno-psychologiczna, Tom 2. Warszawa: Wyd. Akademii Pedagogiki Specjalnej, ISBN 9788364953-83-5.

 

 • W dniu 19 stycznia 2018, sekretarz organizacyjna Katedry UNESCO, mgr Aleksandra Niedźwiedzka-Wardak, uczestniczyła w szkoleniu: Najnowsze zmiany w zasadach podejmowania i odbywania studiów wyższych przez cudzoziemców.

Archiwum działań:

Działania w roku 2017

Listopad

 • W dniach 26 listopada 2017 - 1 grudnia 2017, w ramach Programu Erasmus+ Staff Mobility for Training, sekretarz organizacyjna Katedry UNESCO - mgr Aleksandra Niedźwiedzka-Wardak, realizowała program wizyty studyjnej na University of Applied Sciences, Poczdam, Niemcy.

Głównymi celami tego wyjazdu było:

 1. Zapoznanie się z dobrymi praktykami w zakresie administracyjnego wsparcia potencjału naukowego i dydaktycznego kadry akademickiej (w kontekście umiędzynarodowienia).
 2. Nawiązanie bliższych relacji zawodowych, na poziomie uniwersyteckim, między Katedrą UNESCO im. J. Korczaka APS a kadrą M.A. Childhood Studies and Children’s Rights (MACR).

Wrzesień

 • 11. Międzynarodowa Szkoła Letnia "Międzynarodowe doświadczenia w zakresie adaptacji dzieci - uchodźców i migrantów - teoria, badania, praktyka"

  W dniach 7 - 16 września 2017 roku odbyła się 11-ta Międzynarodowa Letnia Szkoła organizowana przez Katedrę UNESCO im. Janusza Korczaka pod tytułem: "Międzynarodowe doświadczenia w zakresie adaptacji dzieci-uchodźców i migrantów - teoria, badania, praktyka".

Szkoła w liczbach:

 • 9 dni intensywnych zajęć.
 • 14 uczestników z Albanii, Belgii, Bułgarii, Chorwacji, Czarnogóry, Gruzji, Mołdawii, Federacji Rosyjskiej, Rumunii, Turcji oraz Ukrainy.
 • 25 wykładowców i ekspertów z Grecji, Izraela, Niemiec, Polski, Somalii, Sudanu.
 • Trzeci Międzynarodowy Kongres Praw Dziecka i Ósma Międzynarodowa Konferencja Korczakowska pt.: „Otwarte okno - poczucie wolności”

Organizator: Rzecznik Praw Dziecka RP oraz Międzynarodowe Stowarzyszenie im. Janusza Korczaka

Partnerzy: Katedra UNESCO im. Janusza Korczaka oraz Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN

Czas: 13-15 września 2017

Miejsce:  Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN
ul. Mordechaja Anielewicza 6
00-157 Warszawa, Polska
http://www.polin.pl/pl

Zapraszamy na stronę konferencji: http://www.korczak2017.com/ zachęcamy też do zapoznania się z informacją zamieszczoną pod linkiem.

Czerwiec

 • Projekt: "Wolontariat szkolny przestrzenią działań na rzecz środowiska lokalnego i kształtowania postaw obywatelskich uczniów i uczennic"

Katedra UNESCO im. Janusza Korczaka APS objęła honorowym patronatem i udzieliła wsparcia merytorycznego i organizacyjnego niniejszemu projektowi, realizowanemu w Szkole Podstawowej nr 23 im. Edwarda Szymańskiego w Warszawie.  

Czas trwania projektu: listopad 2016 - czerwiec 2017.

Maj

 • Współprganizacja wizyty studentów i wykładowców z Oranim College of Education w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej i spotkania z polskimi studentami, 9.05.2017, Warszawa.

Kwiecień

 • Wrocław: Światowa Stolica Książki UNESCO 2016 - zbiórka na elementarze dla Konakry (Gwinea)

23 kwietnia 2017 r. Wrocław przekarze Konakry tytułu Światowej Stolicy Książki UNESCO.

Światowa Stolica Książki UNESCO: Wrocław 2016 (23.04.2016-22.04.2017)

Przekaże także (jeszcze przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego 2017/2018) 100 000 elementarzy dzieciom z Gwinei - pierwszoklasistom w Konakry.

Aby zrealizować ten cel potrzebne są fundusze.

Ze względu na uruchomienie w Konakry nowej Biblioteki Narodowej i bardzo ograniczone zbiory, którymi dysponuje dotychczasowa niewielka placówka, prosimy, w imieniu organizatorów zbiórki, o przekazywanie na rzecz Konakry książek w języku francuskim, w celu stworzenia księgozbioru nowej Biblioteki Narodowej Gwinei.

Prosimy o wsparcie tego szczytnego projektu.

Projekt koordynuje Fundacja Art Transparent

Więcej informacji znajduje się tutaj.

Luty

W dniu 27 lutego 2017 roku w Krakowie odbyło się spotkanie Kierowników Katedr UNESCO w Polsce, którego gospodarzem było Centrum Międzynarodowej Promocji Technologii i Edukacji AGH – UNESCO. Katedrę UNESCO im. Janusza Korczaka reprezentowała dr Urszula Markowska-Manista. 

Styczeń

 • W dniu 20 stycznia 2017 roku w Poznaniu odbyła się konferencja naukowa: SPOŁECZEŃSTWO I EDUKACJA PO „KONFERENCJI WANNSEE”. Organizatorem konferencji była Grupa Badawcza – bezpieczeństwo w systemach edukacyjnych, działająca na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Katedrę UNESCO im. Janusza Korczaka reprezentowała dr Urszula Markowska-Manista.

Więcej informacji na ten temat znajduje się tutaj

 • W dniu 18 stycznia 2017 roku odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Trudności w przestrzeni edukacyjnej dziecka” organizowana przez Zakład Edukacji Dziecka Wydziału Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Katedrę UNESCO z referatem pt. Pomiędzy endemiczną a zinstytucjonalizowaną przestrzenią edukacji. Z badań terenowych w społeczności indygenicznej, reprezentowała dr Urszula Markowska-Manista.

Program konferencji

Działania w roku 2016

Styczeń

 • Podpisanie przez Kuratora Katedry UNEESCO - Profesora Adama Frączka oraz Dziekana Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Juraja Josipa Strossmayera w Osijeku (Chorwacja) - Profesora Damira Matanović, porozumienia o współpracy.

 • Wykład dr Urszuli Markowskiej-Manista pt.: "Children’s rights wordwide" dla studentów Wydziału Pedagogiki Uniwersytetu Josipa .Juraja Strossmayera w Osijek (Chorwacja), 11 stycznia 2016 roku.

Marzec

 • W dniu 16 marca 2016 roku  odbyło się spotkanie robocze polskich i izraelskich członków Zarządu Międzynarodowego Stowarzyszenia im. Janusza Korczaka (IKA), któremu przewodniczyła Prezes Stowarzyszenia - Pani Batia Gilad.

  W spotkaniu tym, z ramienia Katedry UNESCO uczestniczyła dr Urszula Markowska Manista.

  Spotkanie to było poświęcone omówieniu planowanych działań Stowarzyszenia na najbliższe dwa lata. W centrum dyskusji znalazła się kwestia przygotowania międzynarodowej konferencji, która zostanie zorganizowana we współpracy z Muzeum POLIN w wrześniu przyszłego roku. 

Meeting Ika 2016 19 Marzec

 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa: "Uchodźcy i migranci w Polsce - wyzwania społeczno-kulturowe, pedagogiczne, etyczne"

Baner Do Konferencji Uchodzcy 1Organizator: Instytut Filozofii i Socjologii Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej; Katedra UNESCO im. J. Korczaka APS

Czas: 17 marca 2016

Miejsce: Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej

dr Urszula Markowska-Manista: prowadzenie sekcji pedagogicznej; współprowadzenie (z dr hab. Barbarą Pasamonik) dyskusji panelowej pt. "Uchodźcy i migranci w Polsce – diagnoza sytuacji, szans i zagrożeń", wspólne wystapienie z dr Edytą Januszewską pt.: "Przyjmowanie uchodźców i imigrantów do Polski w narracjach studentów APS  i nauczycieli szkół warszawskich - refleksje z badań".

Kwiecień

Wystąpienie dr Urszuli Markowskiej-Manista pt.:: “Polen als Flüchtlinge und Migranten in Georgien und dem Nordkaukasus im 19. Und 20.  Jahrhundert” na sympozjum naukowym "Eine Geschichte der immerwährenden Gewalt? Ursachen für heutige ethnopolitische Konflikte im Kaukasus in der Zeit seit dem  18. Jahrhundert" Poczdam, Niemcy, 22 – 24 kwietnia 2016 roku. 

Maj

 • Erasmus+

  • Manfred Liebel, Freie Universität Berlin, 2-5.V.2016

http://www.ewi-psy.fu-berlin.de/einrichtungen/weitere/enmcr/mitarbeiter/mliebel/index.html

 • Międzynarodowe seminarium: "Międzynarodowe aspekty współczesnej pedagogiki korczakowskiej"

Organizator: Katedra UNESCO im. J. Korczaka APS we współpracy z: Pädagogische Hochschule Ludwigsburg Institut für Erziehungswissenschaft, Niemcy, Sparkpro Organization, Izrael, Fundacja Żywy Most

Zespół koorydnujący: prof. dr hab. Adam Frączek, dr Urszula Markowska-Manista 

Organizacja:  mgr Dominika Zakrzewska, mgr Aleksandra Niedźwiedzka-Wardak 

Czas: 17-18 maja 2016

 1. Program

 2. Raport

 • Wystąpienie dr Urszuli Markowska-Manista, pt.: "Dzieci uchodźcy, dzieci przychodźcy a międzykulturowe przygotowanie polskich szkół" na międzynarodowej konferencji naukowej: "Polityka edukacyjna  w kształtujących się społeczeństwach wielokulturowych", Uniwersytet w Białymstoku, Białystok – Lipowy Most, 29 – 31 maja 2016 roku.

Czerwiec

 • W dniach 4-5 czerwca 2016 roku odbyło się seminarium dla studentów Akademii Pedagogiki Specjalnej, którego gościem był prof. Manfred Liebel z Internationale Akademie Berlin für innovative Pädagogik, Psychologie und Ökonomie (INA) Berlin.

Więcej na ten temat znajduje się w zakłace "Projekty międzynarodowe".

Lipiec

 • Wystąpienie dr Urszuli Markowska-Manista, pt.: " Child soldiers in Central African Republic: From the adaptation to kill to the strategy of survival" na Trzeciej Międzynarodowej Multidyscyplinarnej Konferencji "Children and War: Past and Present 2016", zorganizowanej przez Uniwersytet w Salzburgu oraz Universytet w Wolverhampton, we współpracy z UN Office of the Special Representative of the Secretary-General for Children and Armed Conflict, Salzburg, Austria, 13 – 15 lipca 2016 roku.

Program

Wrzesień

 • Erazmus+

  • Rebecca Budde, Freie Universität Berlin, 15-19.IX.2016

http://www.ewi-psy.fu-berlin.de/en/einrichtungen/weitere/enmcr/mitarbeiter/Rebecca_Budde/index.html

  • Nektarios Stellakis, University of Patras, Greece: Early Childhood Education & Care in Europe: The challenge of quality, 19-25.IX.2016

http://rdo.upatras.gr/v1/person/view/1065

 • Podpisanie przez Kuratora Katedry UNEESCO - Profesora Adama Frączka; Rektora APS - Profesora Stefana Kwiatkowskiego oraz Przewodniczącą Polskiego Stowarzyszenia im. Janusz Korczaka - Panią Barbarą Sochal porozumiania o współpracy.

Podpisanie listu intencyjnego miało miejsce podcza uroczystego otwarcia 10-tej Jubileuszowej Międzynarodowej Letniej Szkoły UNESCO w dniu 15 września 2016 roku.

 • Międzynarodowa Konferencja Pedagogiki Specjalnej z cyklu "OSOBA": "Interdyscyplinarne konteksty wczesnej interwencji, wczesnego wspomagania rozwoju dziecka"

Organizator: Instytut Pedagogiki Specjalnej Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

Partner naukowy: Katedra UNESCO im. Janusza Korczaka Interdyscyplinarnych Studiów nad Rozwojem i Dobrostanem Dziecka

Czas: 21-23 wrzesień 2016

Miejsce: Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej

 1. Ogłoszenie
 2. Program
 3. Galeria zdjęć

Konferencja jest kontynuacją naukowych spotkań w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z cyklu „OSOBA”, organizowanych od 2003 roku.

Tematyka konferencji oscylowała wokół zagadnień wczesnej interwencji i wczesnego wspomagania rozwoju dzieci z różnorodnymi zaburzeniami, koncentrując dyskusje i wymianę naukowo-badawczych doświadczeń wokół następujących bloków problemowych: uwarunkowania medyczne; społeczne, prawne i ekonomiczne konteksty wspomagania rozwoju; udział rodziny; diagnoza potrzeb i możliwości dziecka i rodziny; metody wspomagania rozwoju.   

Więcej na stronie konferencji: https://konferencje.aps.edu.pl/osoba/?lang=pl

 • Błękitny Marsz Pokoju - 24 września 2016

Część uczestników 10-tej Międzynarodowej Letniej Szkoły UNESCO 2016 wzięła udział w Błękitnym Marszu Pokoju, zorganizowanym przez Stowarzyszenie Kombatantów Misji Pokojowych ONZ oraz Ośrodek Informacji ONZ w Warszawie (UNIC/Warsaw) przy współpracy z ELSA Poland z okazji Międzynarodowego Dnia Pokoju.

Więcej informacji o marszu: http://www.unic.un.org.pl/unic-activities/blekitny-marsz-pokoju-24-wrzesnia-2016-r/3033

Październik

 • Uczestnictwo dr Urszuli Markowskiej-Manista, z ramienia Katedry UNESCO im. Janusza Korczaka, w międzynarodowej konferencji korczakowskiej, zorganizowanej przez Holenderskie Stowarzyszenie im. Janusza Korczaka we współpracy z Międzynarodowym Stowarzyszeniem im. Janusza Korczaka (IKA), Lage Vuursche, Holandia, 12-16 października 2016 roku.

Podczas obrad Generalnego Zgromadzenia IKA, które było częścią niniejszej Konferencji i odbyło się 15 października 2016 roku, Pani Doktor przedstawiła coroczny raport z działań Katedry UNESCO. Spotkanie obejmowało wymianę osiągnięć i dobrych praktyk uczestników z 15 krajów świata.     

 • Wystąpienie dr Urszuli Markowskiej-Manista pt.:: “The contemporary challenges and dilemmas in the education of Armenian minority and migrants from Armenia in Poland” na międzynarodowej konferencji naukowej "Politics around Caucasus" zorganizowanej przez Institute for Georgia's Neighbourhood Studies IGNS, Ivane Javakhishvili Tbilisi State University, Tibilisi, Gruzja, 20 – 21 października 2016 roku.

Listopad

 • „Liderzy Demokracji” – projekt Fundacji Żywy Most

Głównym działaniem projektu jest przeprowadzenie wizyty studyjnej dla przedstawicieli środowisk opiniotwórczych, liderów społecznych oraz młodych profesjonalistów z obszaru dyplomacji publicznej z Izraela w Polsce. Celem wizyty jest lepsze poznanie polskiej historii i kultury, szczególności w zakresie zaangażowania Polski na rzecz demokracji, tworzenia społeczeństwa obywatelskiego i rozwijania dialogu międzykulturowego i międzyreligijnego.

Niezmiernie ważnym elementem jest włączenie w działania (w szczególności w warsztaty i dyskusje) osób z Polski o statusie i zainteresowaniach profesjonalnych porównywalnym do grupy gości z Izraela.

Istotne rezultaty projektu:

 • nawiązanie kontaktów między przedstawicielami środowisk opiniotwórczych, liderów społecznych i młodych profesjonalistów z Polski i Izraela,
 • wzajemnie poznanie siebie i swoich kompetencji w stopniu umożliwiającym dalsze współdziałanie dla rozwoju obu Państw oraz ich współpracę zarówno na szczeblu oficjalnym jak i obywatelskim,
 • nawiązanie dialogu w celu  przełamywania wzajemnych stereotypów i uprzedzeń na rzecz tworzenia wspólnej przyszłości.

Po zakończeniu wizyt studyjnych organizator przewiduje kontynuowanie działań zmierzających do multiplikacji rezultatów projektu w doniesieniu do szerokiego grona osób pozostających w kontaktach profesjonalnych i osobistych z bezpośrednimi beneficjentami projektu.

Organizator: Fundacja Żywy Most

Partner akademicki:  Katedra UNESCO im. Janusza Korczaka Interdyscyplinarnych Studiów nad Rozwojem i Dobrostanem Dziecka

Czas trwania projektu: 1lipca – 15 grudnia 2016 roku
(W lipcu odbyła się rekrutacja uczestników z Izraela. z 48 zgłoszonych osób w procesie rozmów kwalifikacyjnych wybrano 15, które przyjadą w listopadzie do Polski na 10-dniowe seminarium).

Czas trwania wizyty studyjnej: 31 października – 9 listopada 2016 roku

Więcej informacji: http://www.zywymost.org.pl/language/pl/

Projekt współfinansowany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczpospolitej Polskiej 

 • IV Ogólnopolski Konkurs Polskiego Stowarzyszenia im. Janusza Korczaka na Projekty Edukacyjne Realizowane wspólnie z dziećmi i młodzieżą pt.: "Nie wolno zostawić świata, jakim jest":

Uprzejmie informujemy, "że zostały ogłoszone wyniki IV OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU POLSKIEGO STOWARZYSZENIA IM. JANUSZA KORCZAKA NA PROJEKTY EDUKACYJNE REALIZOWANE WSPÓLNIE Z DZIEĆMI I MŁODZIEŻĄ pt. "Nie wolno zostawić świata, jakim jest".

W konkursie wyłoniono 5 Laureatów, a w wyborach publicznych oddano  604009 głosów. Faworytem publiczności został projekt pn. Szczebrzeszyn uczy (się) tolerancji” – 310507 głosów. 

Więcej  informacji o Laureatach – autorach i projektach -  oraz przebiegu głosowania znajduje się na: www.pskorczak.org.pl."

Wyniki konkursu

Adresaci Konkursu: uczelnie wyższe, szkoły, placówki, organizacje pozarządowe, inne podmioty działające na rzecz  dzieci i młodzieży.

Idea Konkursu: kreowanie pozytywnych wzorców społecznych, rozwijanie wrażliwości na różnego rodzaju odmienność, w szczególności kulturową, etniczną i religijną.

Cele Konkursu:

 • kształtowanie i promowanie wśród dzieci i młodzieży postawy otwartości, altruizmu, solidarności i niezgody na obojętność,
 • kształtowanie i promowanie wśród dzieci i młodzieży postawy niezgody na rozpowszechnianie mowy nienawiści w stosunku do innych – obcych,
 • uwrażliwienie na zagrożenia wynikające z fanatyzmu i braku tolerancji do odmienności,
 • przyczynienie się do budowania więzi międzykulturowej i międzypokoleniowej.

Projekty winny:

 • wspierać młodych ludzi w działaniach podejmowanych w społeczności, do której przynależą, w której żyją na co dzień. Istotnym jest również stworzenie im dogodnych warunków do wypowiadania się we własnym imieniu i w imieniu rówieśników. Uczestniczenie w konkursie i tworzenie projektów ma być też dla nich okazją do wprowadzania korzystnych zmian w otoczeniu, do „wzięcia spraw w swoje ręce”, nauczenia się reagowania na przejawy ksenofobii, rasizmu, antysemityzmu, dyskryminacji, do podążania za myślą Janusza Korczaka: „Nie wolno zostawić świata, jakim jest”,
 • nawiązywać do postaci i idei Janusza Korczaka – wielkiego humanisty, lekarza, pisarza, filozofa, pedagoga, człowieka dwóch kultur, sprzymierzeńca dialogu.

Szczególnie cenne będą projekty:

 • międzykulturowe z udziałem osób z różnych kultur, w tym dzieci-uchodźców i ich rodzin,
 • inegrujące działalność różnych instytucji i grup społecznych, angażujące środowisko lokalne, projekty wielopokoleniowe.

Koniecznym warunkiem, jaki projekt winien spełniać jest współudział dzieci i młodzieży od momentu jego tworzenia, poprzez realizację i ocenę efektów projektu.

Projekt powinien być zrealizowany w okresie: styczeń – sierpień 2017 roku.

/Informacja przygotowana na podstawie materiałów ze strony Polskiego Stowarzyszenia im. Janusza Korczaka: http://www.pskorczak.org.pl/

Jury Konkursu (biogramy):

 • Marta Ciesielska
 • dr Urszula Markowska-Manista,
 • Barbara Janina Sochal,
 • dr Mariusz Wawrzyniak.

Honorowy Patronat: dr. Adama Bodnara Rzecznika Prawa Obywatelskich,  Katedra UNESCO im. Janusza Korczaka Interdyscyplinarnych Studiów nad Rozwojem i Dobrostanem Dziecka APS.  

Grudzień

Wystąpienie dr Urszuli Markowskiej-Manista pt.: „Ihre Zukunft ist ihre Vergangenheit“ - „Kinder der Welt“ in Senegal podczas "Film Symposium: 100 Jahre Gordian Troeller", Poczdam, Niemcy, 1 grudnia 2016 roku.

Więcej: https://www.fh-potsdam.de/fileadmin/fb-sozialwesen/studium/studiengaenge/MACR/flyer_troellersymp_web.pdf oraz  http://gordian-troeller.de/

Działania w roku 2015

Styczeń


WYBRANE PUBLIKACJE PRACOWNIKÓW:

Rok 2017

Z radością i satysfakcją informujemy, że ukazała się, nakładem Wydawnictwa APS, naukowa, recenzowana publikacja pod redakcją  dr Urszuli Markowskiej-Manista pt.: „The Interdisciplinary Contexts of Reintegration and Readaptation in the Era of Migration - an Intercultural Perspective”.

Jest to publikacja inaugurująca serię pt.: „Development and Social Adaptation of Children and Youth”.

Wstęp do serii:

„Rozwój i społeczna adaptacja dzieci i młodzieży do warunków zmieniającego się świata to główne zagadnienia dyskutowane przez badaczy i akademików uczestniczących w Międzynarodowych Letnich Szkołach inicjowanych przez Katedrę UNESCO im. Janusza Korczaka na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie od 2006 roku.

Poprzez powołanie do życia serii książek naukowych chcemy stworzyć przestrzeń interdyscyplinarnego, badawczego i teoretyczno – praktycznego dialogu w ważnych dla współczesnego świata tematach. Niniejsza seria "Development and Social Adaptation of Children and Youth" to książki akademickie mające charakter interdyscyplinarny. Ich intencją jest ukazanie najnowszych badań, teorii i praktyk oscylujących wokół problematyki związanej z rozwojem i problemami adaptacji społecznej dzieci i młodzieży funkcjonujących w różnych kontekstach kulturowych.

Powiązanie zróżnicowanych naukowo podejść w prezentowanych zagadnieniach oraz ich problematyzowanie jak też przybliżenie implikacji praktycznych, ma na celu dostarczenie czytelnikowi nowej wiedzy oraz otwarcie przed nim nowych obszarów eksploracji badawczych.”

Serdecznie zachęcamy do sięgnięcia po publikację  „The Interdisciplinary Contexts of Reintegration and Readaptation in the Era of Migration - an Intercultural Perspective”, informując jednocześnie o trwających pracach nad kolejnym tomem serii „Development and Social Adaptation of Children and Youth”. 

Wstęp do serii

Spis treści publikacji

Część I Reintegration and Readaptation - Current Problems and Challenges

Przedmowa (7-8)

Wprowadzenie (9-16)

Rozdział 1 Smaranda Cioban • Refugee Crisis – Between EU Identity and Eurocentrism(19-51)

Rozdział 2 Beatrice Signorini • Reintegration as a Problem of Unaccompanied Refugee  Minors in European and Italian Legislation (52-84)

Rozdział 3 Barbara Weigl • Self-Image and the Image of the World in the Eyes of Young  Roma in Poland (85-109)

Rozdział 4 Oana Rognean, Oana Ghimbulut • Exploring Resilience in Children  from Families of Low Socioeconomic Status (110-125)

Rozdział 5 Dominika Zakrzewska-Olędzka • Challenges in the Reintegration  and Readaptation of Ethiopian Immigrants’ Children in Israeli Society (126-145)

Część I Reintegration and Readaptation - Practical Issues and Challenges

Rozdział 6 Ksenija Romstein • Early Education Agendas and Practice in the Upbringing  of Young Children in Post-Conflict Regions in Eastern Croatia (149-164)

Rozdział 7 Urszula Markowska-Manista, Edyta Januszewska • Children and Youth  with Multicultural Backgrounds in the Polish System of Education (165-187)

Rozdział 8 Rahaela Varga • Communicating Beyond Words: Active Listening  as a Key to Readaptation and Reintegration of Refugee Children (188-203)

Rozdział 9 Vesnica Mlinarević, Maja Brust Nemet • The Hidden Curriculum  in the Function of Promoting Equal Educational Opportunities for the Roma (204-228)

Rozdział 10 Ovcharenko Olha, Gorobets Tetiana • Psychological Peculiarities  of Internally Displaced Students’ Readaptation to Study in Higher Educational Establishments in Ukraine

Całość publikacji

Autorzy rozdziałów

Okładka

Rok 2016

 • U. Markowska-Manista (ed.), The Interdisciplinary Contexts of Reintegration and Readaptation in the Era of Migration - an Intercultural Perspective, Warsaw, Wyd. Akademii Pedagogiki Specjalnej 2016, ISBN 978-83-64953-45-3, p. 248.

 • U. Markowska-Manista, Praca z uczniem z trudnościami adaptacyjnymi – specyfika różnic kulturowych i zmiany środowiska edukacyjnego, w: Dzieci z trudnościami adaptacyjnymi w młodszym wieku. Aspekty rozwojowe i edukacyjne w kontekście specyfiki różnic kulturowych, E. Śmiechowska-Petrovskij (red.), Warszawa, Wydawnictwo UKSW 2016, ss. 125-148.

http://www.wydawnictwo.uksw.edu.pl/node/1324

Publikacja

 • U. Markowskiej-Manista, Walka ze stereotypami odmienności kulturowej – szkolne i pozaszkolne pola bitewne, w: Twierdza. Szkoła w metaforze militarnej. Co w zamian?, M. Dudzikowa, S. Jaskulska (red.), Seria: Kultura szkoły, Warszawa, Wolters Kluwer SA 2016, ISSBN: 978-83-8107-107-9, ss. 315-339.

https://www.profinfo.pl/oswiata/dydaktyka-i-pedagogika/p,twierdza-szkola-w-metaforze-militarnej-co-w-zamian-przedsprzedaz,363120.html%20

 • U. Markowska-Manista, A. Tsur, B. Gilad, Janusz Korczak und die Rechte der Kinder in: Kinderrechte und Kinderpolitik. Fragestellungen der Angewandten Kindheitswissenschaften, C. Maier-Höfer (Hrsg.), Springer 2017, ss. 11-26.

http://www.springer.com/de/book/9783658138004#aboutBook

 • M. Liebel, U. Markowska-Manista, Mit Hoffnung der Verzweiflung und Hilflosigkeit widerstehen. Nachdenken über Janusz Korczak in:  Resilienz aus der Sicht der betroffenen Subjekte: Die autobiographische Perspektive, R. Göppel, M. Zander (Hrsg.), Weinheim: Juventa 2016.

 • U. Markowska-Manista, Between Inclusion and Self-Exclusion: The Multi-Faceted Character of the Educational Process of Azeris and Armenians in Georgia, in: Atomization or Integration? Transborder Aspects of Multipedagogy, A. Szerląg, J. Pilarska, A. Urbanek, Cambridge Scholars Publishing 2016, pp.140-158.

http://www.cambridgescholars.com/atomization-or-integration-transborder-aspects-of-multipedagogy%20%20

 • U. Markowska-Manista, Determining marginalised children’s best interests through meaning-ful participation, in: The best interests of the child – A dialogue between theory and practice, M. Sormunen (eds.), Council of Europe, Strasbourg 2016, pp. 47-58. 

https://book.coe.int/eur/en/children-s-rights-and-family-law/6861-the-best-interests-of-the-child-a-dialogue-between-theory-and-practice.html

 • U. Markowska-Manista, Edukacja mniejszości niemieckiej w Polsce – obszar dialogu i napięć, w: L.Nijakowski (ed.), Niemcy, seria: Mniejszości narodowe i etniczne w Polsce, Warszawa, Wydawnictwo Sejmowe 2016, ss. 123-143.

 • U. Markowska-Manista, Miejsce a tożsamość w edukacji polonijnej w Gruzji, w: Pedagogika Społeczna 2016, tom 3, ss. 5-15.

 • M. Krasuska-Betiuk, U.Markowska-Manista, Cabaretiasis jako forma akademickiej wspólnoty. Siedem edycji kabaretu Beche-co? Naukowa wspólnota uczących się. XXX-lecie Letniej Szkoły Młodych Pedagogów przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN, (ed.) E. Bochno, A. Korzeniecka-Bandar, Wyd. Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok, 2016, ss. 403-424.

 • U. Markowska-Manista, E. Januszewska, Children and Youth with Multicultural Back-grounds in the Polish System of Education w: Urszula Markowska-Manista (ed), The Interdisciplinary Contexts of Reintegration and Readaptation in the Era of Migration - an Intercultural Perspective, Warsaw, Wyd. Akademii Pedagogiki Specjalnej 2016,  ISBN 978-83-64953-45-3, ss 165-187.

 • U. Markowska-Manista, E. Dąbrowa, Uczeń jako ”Inny” w polskiej przestrzeni edukacyjnej- krytyczne spojrzenie na szkołę w kontekście zróżnicowania kulturowego, Edukacja Międzykulturowa 2016,  no 5, pp. 34-51.

 • U. Markowska-Manista, D. Zakrzewska-Olędzka, Dialog przez sztukę jako na-rzędzie integracji międzynarodowej i edukacji międzykulturowej. Od teorii do praktyki co-dzienności, w:  Kultura a migracje - stan, wyzwania, perspektywy, red. nauk. M. Ickiewicz- Sawicka, J. Olędzka, Wydawnictwo ,,Stowarzyszenie Miłośników Kultury Ludowej, Czeremcha 2016.

 • D. Zakrzewska-Olędzka, Challenges in reintegration and readaptation of Ethiopian immigrants' children in Israeli society, in: U. Markowska-Manista (ed.), The Interdisciplinary Contexts of Reintegration and Readaptation in the Era of Migration - an Intercultural Perspective, Warsaw, Wyd. Akademii Pedagogiki Specjalnej 2016.

Rok 2015

 • U. Markowska-Manista, Pogranicza edukacyjne na pograniczach Kaukazu Południowego. Szkółki polonijne w Gruzji, w: Kultura-Naród-Etniczność na pograniczach Europy i świata, M. Ickiewicz-Sawicka (red.), 2015.  

 • U. Markowska-Manista, Unwanted, rejected, unaccepted: around the problem of “invisible” Romani and Dom children in Georgia, PROBLEMY WCZESNEJ EDUKACJI/ISSUES IN EARLY EDUCATION, 2015, no 31, pp. 58-76. 

http://www.pwe.ug.edu.pl/wp-content/uploads/2016/04/Markowska-Manista-nr31.pdf

 • U. Markowska-Manista, E. Dąbrowa, Discriminación contra niños de minorías étnicas y nacionales en el ámbito educativo..., in:  LOS NIÑOS Y LA NO DISCRIMINACIÓN. Libro de texto Interdisciplinar, D. Kutsar, H. Warming (eds.), University Press of Estonia, 2015.

 • U. Markowska-Manista, E. Januszewska, „Culturally different” children in a school environment. Research reports, w: Pedagogika Społeczna 2015, tom 3, ss. 233–251.

 • A. Schraut, A.Holzbrecher, U.Markowska-Manista, P. Baquero Torres, Lehrerbildung über Grenzen: Wie lernen Lehrer/innen interkulturelle Kompetenzen?, in: Handbuch Interkulturelle Schulentwicklung,A. Holzbrecher, U. Over (Hrsg.), Beltz Verlag, Weinheim Basel 2015, pp. 372-381.

https://www.beltz.de/fileadmin/beltz/leseproben/978-3-407-25715-4.pdf%20

 • D. Zakrzewska, Wzajemne uprzedzenia wśród uczniów szkół licealnych z Polski i Izraela, w: Bliżej siebie – edukacja i dialog w grupie niejednorodnej kulturowo, R. Nowakowska-Siuta (red.), Warszawa, Wydawnictwo Naukowe ChAT 2015, ss. 77-92.

http://www.zywymost.org.pl/wp-content/uploads/2016/07/Bliżej-siebie_srodek__nr6.pdf%20

Rok 2014

 • E. Dąbrowa, U. Markowska-Manista, Contact theory in multicultural school praxis, w: School Quality and Culture 2014, no 7, Adam Marszałek, pp. 80-100. 

 • K. Jarecka, U. Markowska-Manista, Stereotypy w pomocy rozwojowej i humanitarnej dla krajów Globalnego Południa, w: Spoglądając na stereotyp,  R. Kusek, J. Sanetra-Szeliga (red.), Kraków, Międzynarodowe Centrum Kultury 2014, ss. 78-98.
 • U. Markowska-Manista, E. Dąbrowa, Discrimination against ethnic and national minority children in education: selected problems of education in EU countries with a focus on Poland, in: Children and non-discrimination, 2014, pp. 144-171.

http://www.crean-home.net/site/assets/files/1134/crean_interdisciplinary_handbook_on_children_and_non-discrimination.pdf

 • U. Markowska-Manista, Kolonialne i postkolonialne uwikłania łowców-zbieraczy w Afryce Środkowej, w: Przegląd Humanistyczny, nr 5 (446), ss. 33-45. 

 • U. Markowska-Manista, Projekt Bohaterskiej Wyobraźni - HIP i program Rozumienie Ludzkiej Natury - UHN narzędziami zmiany społecznej, w: Młodzież na biegunach życia społecznego, A. Wilczyńska (red.), Warszawa, PWN 2014, ss. 177-192.

 • U. Markowska-Manista, Tęsknota za wielbłądzim mlekiem. Gorzki smak wojny i pomocy żywnościowej w Rogu Afryki – przypadek Somalii i Dadaab, w: Terytoria smaku. Studia z antropologii i socjologii jedzenia, U. Jarecka, A. Wieczorkiewicz (red.), Warszawa,  Wydawnictwo IFiS PAN 2014, ss. 221-243.

 • U. Markowska-Manista, B. Machul-Telus, Wokół edukacji Ormian w Polsce. Współczesne wyzwania i dylematy, w: Monografie Mniejszości Narodowych i Etnicznych w Polsce. Ormianie,  B. Machul-Telus (red.), Warszawa, Wydawnictwo Sejmowa 2014, ss. 177-199.

 • U. Markowska-Manista, A. Niedźwiedzka-Wardak, Mniejszości wzbogacające większość. O potencjale uczniów z odmiennym kontekstem kulturowym i możliwościach jego wykorzystania w warunkach wielokulturowości w polskiej szkole, w: Młodzież na biegunach życia społecznego, A. Wilczyńska (red.), Warszawa, PWN 2014, ss. 120-149. 

 • U. Markowska-Manista, Philip Zimbardo w rozmowie z Urszulą Markowską-Manista: Projekt Bohaterskiej Wyobraźni Profesora Philipa Zimbardo a realia współczesnego kształcenia młodzieży, w: Parezja 2014, nr 2, ss. 59-78.

http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.hdl_11320_2827%20

Rok 2013

 • U. Markowska-Manista, Between Barriers and Opportunities: Intercultural Education in Polish schools. The Interdisciplinary Approach, in: Девиацция. Материалы исследований и анализ практической работы, A. Leymar (ed.), Moscow, Мати-Импист “Галлея-Принт” 2013.

 • U. Markowska-Manista, Dzieci „czarownicy”–„zaczarowane” dzieci. Społeczne tabu, które powraca, Problemy Wczesnej Edukacji 2013, nr 2 (21), ss. 53-64.

 • U. Markowska-Manista, Dzieci uchodźcy ‘nieobywatele’ jako kategoria społecznie niewygodna. Wykluczone pokolenie w Dadaab, w: Społecznie wykluczeni - niewygodni, nienormatywni, nieprzystosowani, nieadekwatni, A. Kłonkowska, M. Szulc (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2013.

 • U. Markowska-Manista, Interdisciplinary, international and intercultural activities of the Janusz Korczak UNESCO Chair at the Academy of Special Education in Warsaw, Девиацция. Материалы исследований и анализ практической работы, A. Leymar (ed.), Moscow, Мати-Импист “Галлея-Принт” 2013.

 • U. Markowska-Manista, Nienormatywność epizodyczna i normatywność tradycyjna w relacjach rodzinnych Ba’Aka w obliczu przemian, InterAlia: Pismo poświęcone studiom queer 2013, nr 8.

http://interalia.org.pl/media/2013_08/markowska_manista.pdf

 • U. Markowska-Manista, Reforming the Legal Status of Teachers in Poland, in: The International Journal for Education Law and Policy (IJELP) 9,  2013, pp. 131-.

http://heinonline.org/HOL/LandingPage?handle=hein.journals/ijelp9&div=19&id=&page=

 • U. Markowska-Manista, Szkolnictwo łemkowskie i edukacja o Łemkach w warunkach wielokulturowości, w: Łemkowie, Monografie Mniejszości Narodowych i Etnicznych w Polsce, tom 5,  B. Machul-Telus (red.), Warszawa, Wydawnictwo Sejmowe 2013.

 • U. Markowska-Manista, Świat życia codziennego dziecka marginalizowanego w Afryce Środkowej na przykładzie dzieci łowców-zbieraczy Ba’Aka w Republice Środkowoafrykańskiej, w: Rocznik Pedagogiczny 2013 tom 36, ss. 243-258.

 http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-9c6d4404-9d4c-4539-99e2-c0923f8a0938/c/markowska.manista.pdf

 •  U. Markowska-Manista, Zakorzenienie czy społeczno-kulturowe zawieszenie? Afrykanie w Polsce, w: Patriotyzm i nacjonalizm. Ku jakiej tożsamości kulturowej?, J. Nikitorowicz (red.), Kraków, Oficyna Wydawnicza IMPULS 2013, ss. 258-273.

 • U. Markowska-Manista, E. Dąbrowa, Kompetencje międzykulturowe młodzieży akademickiej w kontekście ruchów migracyjnych, w: Pogranicze. Studia Społeczne, Kompetencje do komunikacji międzykulturowej w aspekcie tradycyjnej wielokulturowości regionu i procesów migracyjnych, tom XXI, Białystok 2013.

 • U. Markowska-Manista, E. Dąbrowa, The Need of Dialogue in School Class according to Janusz Korczak, in: Janusz Korczak Year. An International perspective on Children’s Rights and Pedagogy, a selection of lectures presented during the Korczak seminars organized by Polish diplomatic missions abroad in 2012, P. Jaros (ed.), Warszawa, MSZ 2013, pp. 37-44.

http://www.pskorczak.org.pl/strony/pliki_pdf/wyd_msz_rok_2012.pdf

 • U. Markowska-Manista, A. Niedźwiedzka-Wardak, Edukacja globalna w nauczaniu uczniów i uczennic ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, Warszawa,  Studio MAK Sp. z o. o. 2013.

Rok 2012

 • U. Markowska-Manista, K. Górak-Sosnowska (red.), Oblicza Azji, Afryki i Ameryki Płd. - Materiały dydaktyczne dla nauczycieli z edukacji globalnej, Warszawa, Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej 2012.

 • K. Górak-Sosnowska, U. Markowska-Manista et all, Poland education, in: Balancing Freedom, Autonomy and Accountability in Education, C.L. Glenn & J. De Groof (Eds.), vol. 2, Wolf Legal of Nijmegen 2012.

 • U. Markowska-Manista, Apetyt na naukę. Edukacja dzieci w obozie dla uchodźców w Dadaab, Problemy Wczesnej Edukacji/Issues in Early Education, Polskie Towarzystwo Pedagogiczne, Gdańsk, VIII 2012, Numer 2(17), ss. 59-72.

 • U. Markowska-Manista, Dzieci – ofiary, świadkowie i sprawcy ludobójstw w krajach Afryki Subsaharyjskiej, w: Auschwitz a zbrodnie ludobójstwa, A. Bartuś, P. Trojański (red.), Oświęcim, Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau, Fundacja na rzecz MDSM 2012.

 • U. Markowska-Manista, „Observe, Reflect and Act”–dziecięcym oknem na świat? Wokół dylematów nauczania dzieci łowców-zbieraczy w Afryce Środkowej, Problemy Wczesnej Edukacji 2012, tom 8, nr 3 (18), ss. 60-71.

Rok 2011 

 • U. Markowska-Manista, W międzykulturowym zwierciadle traum. Ludobójstwa, rzezie, masakry..., w: Krwawy cień genocydu. Interdyscyplinarne studia nad ludobójstwem, B. Machul-Telus, U. Markowska-Manista, M. L. Nijakowski (red.), Kraków, Oficyna Wydawnicza IMPULS 2011, ss. .

 • B. Machul-Telus, U. Markowska-Manista, A świat milczy… Jak uczyć o ludobójstwie?, w: Krwawy cień genocydu. Interdyscyplinarne studia nad ludobójstwem, B. Machul-Telus, U. Markowska-Manista, M. L. Nijakowski (red.), Kraków, Oficyna Wydawnicza IMPULS 2011, ss. 237-271.
 • B. Machul-Telus, U. Markowska-Manista, L. M. Nijakowski (red.), Krwawy cień genocydu: interdyscyplinarne studia nad ludobójstwem, Kraków, Oficyna Wydawnicza IMPULS 2011.

Aktualności

21-05-2019

Apel KRASP i PSRP

Apel Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich i Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie udziału w wyborach do Parlamentu Europejskiego
23-05-2019

EUROSTUDENT

Największe europejskie przedsięwzięcie badawcze dotyczące życia studentów – EUROSTUDENT. Dołącz!
22-05-2019

Zapraszamy do udziału w badaniu

Wyniki badania pozwolą na lepsze projektowanie działań dla społeczności studenckiej oraz na poprawę jakości życia młodych warszawiaków w mieście.