Katedry UNESCO w Polsce

Katedra UNESCO Praw Człowieka i Pokoju (1993r.)

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
Kierownik : prof. dr hab. Tadeusz Jasudowicz.
Kontakt:
87-100 Toruń, ul. Gagarina 15
prof. dr hab. Tadeusz Jasudowicz, tel. (48)56.611.40.35
dr Michał Balcerzak, tel. (48)56.611.40.32 , michal.balcerzak@law.uni.torun.pl

Katedra UNESCO Trwałego Rozwoju (1994 r.)

Europejski Instytytut ds. Rozwoju Lokalnego i Regionalnego UW.
Kierownik: prof. dr hab. Bogdan Jałowiecki.
Kontakt:
00-927 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 30
tel. (48) 22.55.20.106, fax: (48)22.826.21.68
e-mail: euroreg(at)uw.edu.pl

Katedra UNESCO Jakości Nauczania i Nauki (1996 r. )

Uniwersytet Warmii i Mazur w Olsztynie. Kierownik:  prof. dr hab. Józef Górniewicz.
Kontakt:
dr Marcin Warmiński,
Uniwersytet Warmii i Mazur, Wydzał Nauk Społecznych, Katedra UNESCO Jakości Nauczania i Nauki
10-720 Olsztyn,
ul. Prawocheńskiego 17,
tel./fax: (48)89.523.33.30
http://www.uwm.edu.pl/unesco

Katedra UNESCO ds. Kobiet, Społeczeństwa i Rozwoju (1996 r. )

Wydział Filozofii i Socjologii UW. Kierownik: prof. dr hab. Renata Siemieńska.
Kontakt:
00-325 Warszawa,
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
tel.: (48)22.826.55.91, e-mail: siemiens(at)optimus.waw.pl  

Katedra UNESCO Medycyny Molekularnej (1998 r.)

Polska Akademia Nauk.
Kierownik: prof. dr hab. Leszek Kaczmarek.
Kontakt:
prof. Leszek Kaczmarek,
Instytut Biologii Doświadczalnej PAN
02-093 Warszawa, ul. Pasteura 3, tel. (48)22.589.22.40, 22.589.23.56, 22.659.30.01

Katedra UNESCO/EOLOSS Zarządzania dla Rozwoju (1998r.)

Akademia Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego. 
Kierownik: prof. dr hab. Stefan Kwiatkowski.
Kontakt:
00-987 Warszawa, ul. Jagiellońska 59
tel. (48)22.811.30.61, e-mail: kwiat(at)wspiz.ed.pl  

Katedra UNESCO do Badań nad Przekładem i Komunikacją Międzykulturową (2002r.)

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. 
Kierownik: prof. dr hab. Elżbieta Muskat-Tabakowska z Katedry Filologii Angielskiej.
Kontakt:
Katedra UNESCO przy Wydziale Filologicznym UJ 
31-110 Kraków, ul. Czapskich 4, II p. pokój 202 
tel. (48)12.663.38.26, fax 12.663.38.42, e-mail: katedra.unesco(at)uj.edu.pl
http://www2.uj.edu.pl/katedraunesco  

Katedra UNESCO im. Janusza KorczakaInterdyscyplinarnych Studiów nad Rozwojem i Dobrostanem Dziecka (2004)

Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.
Kurator: prof. dr hab. Adam Frączek.
Kontakt:
prof. Adam Frączek, Akademia Pedagogiki Specjalnej
02-353 Warszawa, ul. Szczęśliwicka 40
tel. (48)22.658.00.69, e-mail: unescochair(at)aps.edu.pl; adamfra@poczta.onet.pl   

Katedra UNESCO Studiów Interdyscyplinarnych (2006 r.)

Katedra Fizyki Teoretycznej, Wydział Fizyki Uniwersytetu Wrocławskiego.
Kierownik: prof. dr hab. Andrzej Pękalski.
Kontakt:
50-137 Wrocław, pl. Uniwersytecki 1
tel. (+48)71.375.22.52, fax (+48)71.375.28.00
e-mail: unesco(at)adm.uni.wroc.pl
http://www.kusi.ift.uni.wroc.pl

Zakład Dziedzictwa Kulturowego i Studiów Miejskich UNESCO (2008 r.)

Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
Kierownik: prof. dr hab. Jacek Purchla.
Kontakt:
Katedra Historii Gospodarczej i Społecznej
31-510 Kraków, ul. Rakowiecka 27
tel. (48)12 2937527
fax: (48)12 2937510
e-mail: khgis@uek.krakow.pl
www.khgis.uek.krakow.pl

Centrum Międzynarodowej Promocji Technologii i Edukacji AGH – UNESCO (2010 r.)

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie.
Kierownik: prof. dr hab. inż. Janusz Szpytko.
Kontakt:
Centrum Międzynarodowej Promocji Technologii i Edukacji AGH-UNESCO
Akademia Górniczo-Hutnicza, paw. U2, p. 201
Al. A. Mickiewicza 30
30-059 Kraków
tel. +48 12 6175109
fax +48 12 6175108
e-mail: unesco(at)agh.edu.pl, unesco1(at)agh.edu.pl
www.unesco.agh.edu.pl

Katedra UNESCO Badań Instytucjonalnych i Polityki Szkolnictwa Wyższego (2012 r.)

Centrum Studiów nad Polityką Publiczną na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Kierownik: prof. zw. dr hab. Marek Kwiek.
Kontakt:
ul. Szamarzewskiego 89, 60-569 Poznań
Tel. (+48 61) 829 22 80
e-mail: kwiekm(at)amu.edu.pl
www.unesco.amu.edu.pl